pouët.net

Go to bottom

Visible World by MadWizards [web] & Venus Art

short:  VISIBLE WORLD - an raytraced Zoltan`s slideshow by Mawi & Venus Art
uploader: Azzaro/Mawi (zorka19@puma.tu.koszalin.pl)
author:  Bj.Sebo/VenusArt (bjsebo@delta.ii.tuniv.szczecin.pl)
type:   demo/slide
requires: AGA, FastRAM, AHI, XPK


           .: ..........:.
           ..:     :
           : ._____ _ :
          ___:_| _ _  : ____   ______ _____
     _._____ _\ _ | / /____:__\_ /_____\  /_\___/_ _____._
     \|   \  \_/  _   _. _  _/\_  _   /   |/
     ¯|_____ /_____|_____\______\|__\____/\____\_____\ _____|¯
      «------nM$!:      :------------------------------»
           :     ..:..  [÷] ·M· ·A· ·W· ·I· [÷]
           .:.........::: :
           ·     :...:.. .
                  :
                  · w e  l i k e  t o  s c o r e !


            MAd WIzards MULTIMEDIA feat.
           Venus Art virtual beauty experience
            presents an slideshow by the


      conqueror of 3rd place at intel outside3 and gravity`97
        conqueror of 2nd position at staszic party 3
     winner of intel outside 4, astrosyn`97 and rush hours`97
           in raytraced graphics competition

               Zoltan/Mawi+amnesty                called simply

    -[ v i s i  b l e   w o r l d   1 0 0 % ]-

          fullfilled by traces and visual madness
       the most expectated polish production of the year
            17 moths of hard computer work
               now on your screen!               -[ c r e d i t s ]-

      executive producer.................. bjsebo/venus art
      3D Technology & 3D programming ........ noe/venus art
      artistic 3d visuals .......................... zoltan
      2d visuals ........................... jacko & azzaro
      ambient multichannel atmosphere ........ dave/haujobb
      textures .................. adobe photoshop & friends
      design & art-directing ....................... azzaro           -[ f r o m  t h e  a u t h o r ]-
               p o l e s  o n l y

   Zoltan z tej strony.  Jako ûe jestem autorem wszystkich rayów
   zamieszczonych w tym slideshowie, chciaîbym napisaê o tym parë
   sîów. Z zaîoûenia slideshow miaî wyjôê prawie póîtora roku temu,
   lecz termin jego wydania wciâû sië odsuwaî z przyczyn ode mnie
   nie  zaleûnych.  W ciâgu tego roku mój konfig bardzo sië
   powiëkszyî,  co  takûe  mam  nadziejë daîo sië zauwaûyê w
   produkcjach.  W czasie poczâtków mojej zabawy z raytracingiem
   dysponowaîem bardzo sîabâ konfiguracjâ - 020 i 4MB ramu. Juû na
   takim konfigu powstaîy moje pierwsze prace - TIKAL, CONFUSED,
   DESERT TOWN, DRAKKAR (w kolejnoôci jak powstawaîy), wiëc jakoôê
   tych rayów jest prawdë mówiâc - sîaba, szczególnie jeôli chodzi o
   antyaliasing, lecz takûe sîaba jest jakoôê obiektów i textur gdyû
   z przyczyn technicznych nie mogîem sobie pozwoliê na ich mnogoôê
   i róúnorodnoôê w scenach. W tych poczâtkowych scenach nie mogîem
   zastosowaê wiëkszego antyaliasingu, gdyû czas renderingu raya i
   tak byî niesamowicie dîugi - stâd ich sîaba jakoôê. Zresztâ sam
   MaxonCinema, na którym byîy robione te pierwsze raye byî w wersji
   2.1 i nie oferowaî zbyt wyrafinowanch metod antyaliasingu.
   Nastëpne sceny - TAUBE, CLOSE ENCOUNTER 3, INVASION, FROZEN,
   INSECTOID (takûe w kolejnoôci jak powstawaîy) byîy renderowane na
   lepszym konfigu - 040/25, 8MB fast. Oczywiôcie w tych rayach
   zostaî juû uûyty antyaliasing metodâ kantex8, lecz i ta metoda
   nie daje dobrych rezultatów.  Natomiast moja ostatnio scena -
   "UNDERWATER PRESSURE" zostaîa wyrenderowana na 060/60, 16MB fast
   w MaxonieCinema 4.0.  Dopiero na takim konfigu moûna byîo sië
   pokusiê  o wyrenderowanie obrazka w nieco lepszej metodzie
   antyaliasingu - immer. Jako ciekawostkë podam fakt, ûe scena z
   nurkiem renderowaîa sië przeszîo...  20 godzin.  Oczywiôcie
   mógîbym jeszcze raz przerenderowaê wszystkie sceny na 060/50, ale
   wiëkszoôê z nich byîa wystawiana na róûnych parties i nie
   chciaîbym, aby po scenie krâûyîy róûne wersje tego samego
   raytracingu.  Wszystkie prace, które sâ zamieszczone w tym
   slideashowie powstawaîy od koïca 1995 roku (TIKAL) do listopada
   1997 ("UNDERWATER PRESSURE").  Na koniec chciaîbym pozdrowiê
     wszystkich moich kumpli na scenie jak i po za niâ! See YA!        -[ t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n ]-

   This slideshow requires AGA chipset, as well as some fast memory
   to run.To get best visual effects you should have at least
                MC68040/40Mhz.

   It should run on PAL without any problems,to get it work on
   dblpal simply add '-dblpal' parametter (MWI-VW.EXE -dblpal). You
   should also have some software installed on you Amiga to run
   thise piece of soft:
    - AHI in version at least 4.0
    - XPKmaster.library version 2.0
    - xpkRAKE.library v 1.7

   These products are copyrighted by their authors. Thanks for doing
   that kind of Amiga-Software!

   All 3D code routines are based on VirtuaArt 3D Library v1.1,
   which is a realtime graphics library developed by Noe with my
   (BJSebo) little help.  CGFX users will be disapointed - this
      productions does not support graphics cards - sorry...

     VirtuaArt 3D Library is Copyrighted 1997-98 by Venus Art.
              All rights reserved.
          -[ k a o t i k  g r e e t i n g s ]-

     floppy venus-art nah-kolor anadune appendix venture haujobb
     limited-edition honoo scum absurd the-black-lotus instinct
   phase-truce genetic phuture303 redbullz agony spawn dinx-project
    void gods darkage picco crazy drivers t13n! sector5 suspend
    apathy rave-network-overscan teklords high-voltage embora taski
    thefect dual-crew-shining digital freezers sadist whelpz strobe
      subspace nemesis-ng! scoopex spaceballs amnesty pulse
                and you, too...


             b e  p r o d u c t i v e.          -[ f o r  s t a y i n g  t u n e d ]-

          zorka19@puma.tu.koszalin.pl (azzaro)
        bjsebo@delta.ii.tuniv.szczecin.pl (bj.sebo/vad)


        we hope you enjoy it because it`s worth of it!
                 [c] 2000-2

         Rush Hours Party 2 - Czestochowa, Poland
               April 25-26, 1998
Go to top