pouët.net

Go to bottom

Red Trip by Collapse [web] & NecroStudios [web]

<frankitu'03>    Û    Û         ÛÛÛÛÛ              
          Û°Û   Û°Û        Û±± °ÛÛÛ             
       ÛÛÛ Û° ±Û  Û° ±Û      Û ÛÛ°   °ÛÛÛ           
      ÛÛ° °Û° °±Û Û° °±Û     Û°Û Û°°  °  °ÛÛÛ          
     ÛÛ°  °² °°±ÛÛ  °°±Û    Û Û °ÛÛÛ°°  ²²°  °Û         
     Û°   °²° °°±Û° °°°Û   Û°ÛÛ  °ÛÛ°° ±±°  °ÛÛÛ        
     Û  °°°°±²² °°²Û² °°°Û  ÛÛ° °ÛÛ   °ÛÛ° Û±±°  °ÛÛÛ      
    Û° °±²²²²Û²° °°²Û²  °°Û ÛÛ°  °°Û  ²° °Û° ÛÛ±²°   °Û      
    Û ±²²Û²²²ÛÛ² °°²Û²° °°ÛÛÛ° °² °°°Û Û²° °Û° ÛÛ±²° ° °Û     
    Û° ²ÛÛ²°°°²²² °²ÛÛ² °°  °²±Û °°°Û ÛÛ²° °Û  Û²²° ²° °Û     
   Û° °²ÛÛ±  °² °²ÛÛ² °  °²±±ÛÛÛ °°° °ÛÛ° °Û°  Û²° ±²° °Û     
   Û  ²ÛÛ²° ² °² °²ÛÛ² ° °²±±ÛÛÛÛÛ °°Û    °°ÛÛ°  °  Û±° °Û    
   Û  ²ÛÛ² ²±° ² °²ÛÛ² °²²±ÛÛÛÛ°  °°Û °Û±±°°±Û±Û      °Û    
   Û  °²Û² ²ÛÛ ± °²Û²° °Û±°°    °°Û Û°Û±±±ÛÛ±Û°  ° ±°°°°ÛÛ    
   Û°  °²²  Û ° ±²Û±  °±°  ²²²² °°Û Û°°Û±ÛÛ°°±Û  ± Û±±±±Û     
    Û   °±² ± °° ²±²Û° °±°  ²±±±° °°Û Û±°ÛÛÛÛ°°°Û  Û ÛÛÛÛÛ     
    Û°°   ±°°²  ²²°  ²±Û  ²±±ÛÛ° °±Û °Û±ÛÛÛ°°ÛÛ°  Û  Û °Û     
    ±ÛÛ°    °²°  ²²  ²Û  ²±ÛÛÛ ±±Û  Û±ÛÛ°ÛÛ°  °Û   °Û     
    Û²Û°°   °±° °²°  Û°  ²ÛÛ° ±±Û  ÛÛÛÛÛ°   °Û° °°Û±     
    ²±±ÛÛ°°  °Û°° °²²° °Û°     °°  °     °ÛÛÛ°°ÛÛÛ²     
    ± ±ÛÛÛ°°°°°ÛÛ°° °°²°° °Û°           °°°Û²Û±ÛÛ ±Û      
      ± ÛÛÛÛ°°ÛÛÛÛ° °°±²²²°°²²°°°°°°   °  °°°°°ÛÛÛ±² ±  ±      
      ² ± ²²ÛÛÛ ÛÛÛ°°°±±±±Û°°°ÛÛÛÛ°°°°  °°°°ÛÛÛÛÛÛ ² ±         
      ±   ± ±ÛÛ²Û²Û°±±°°±ÛÛ°°±±±ÛÛÛÛÛ°°°°°ÛÛÛ² ± Û²±  ±        
          ²Û±²²²ÛÛ±°°°Û²ÛÛÛ±°°Û² ²ÛÛÛÛÛÛÛ ± ± ²±          
          ²± ± ² ²ÛÛÛÛ² ± ²ÛÛÛ±  ± ²ÛÛ±   ±²±          
          ±  ±  ±Û ±  ±     ± Û    ±           
               ±²    ±    ±²               
             ±   ±         ±               

ß
ßÜ
ÛÜ Ü
ßÛÛÛÛÜßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜßÜÜß
                ß ß Û
PRODUCT: Red Trip

ÛßÛÛÛÜÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Ü Ü ÜßÜ
 
:: Credits ::

	- slack		- Music, synth code
    - shash     - Main code, idea

:: Recommended system ::

	- Any card supporting openGL at 800x600, with 512x512 textures,
and proper readbacks, should be able to run this one. ATI seriously sux.
Fuck them, stupid driver writers. Oh, and it needs a quite powerful cpu,
we'll try to fix this on incoming productions :P

:: Greets ::

	Anaconda, ThreePixels, Asynkro, Dust Inc., Fuzzion, GUM, 
NecroStudios, RGBA, Sector Omega, Solstice, Spöntz, Stravaganza, 
Synth, TLOTB, TPM, Unknown, XPLSV, ZonaNeutra, and all those I 
forgot :)

:: Comments ::

    shash: Kudos to crinkler. "Tengo... tengo que dirigir la orquesta
 con el...?". Marta, te la dedico, com sempre :)

    slack: The synth sux, as usual. "OMG! HAY UN FALLO EN LA SINCRO!!"

    Special thanks to Dr.Pain/Fuzzion for ideas

	Enjoy,
        slack/Necrostudios
        shash/Collapse
             (14.10.2006)
 
ÛÜ                                      Û
ÛÛ Ü                                    ß Ü 
ÛÛÛÛÛÜÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ http://collapse.scenesp.org/ ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÛ
                   ß               ß
Go to top