pouët.net

Go to bottom

TRSI loader by Tristar & Red Sector Inc. [web] & ANSI Creators in Demand [web]

ÛÛß  TRSI loader!!    9,304 bytes! ßÛÛ
ÛÝ    \ ô ô ô ô\      ³Ý.\   ÞÛ
Û  by  \õ\õ õ\õ \  of  /´\I³>   Û
Ý    Wonder Monkey     [ACiD]   Þ
À VGA, adlib music, written in 100% asm. Ù
Ú±²²Û²²²±±²±±±²²²ÛÛ²²²±±±°°°°±²²²±±±²²²ÛÛ²±¿
³°±²±°°/~\°/~\°±±°²±°±°/~\°/~\°±²±°±²±°/~\°³
³/~\°/~    ~\°/~\°/~    ~\°/~\°/~
Go to top