pouët.net

Go to bottom

Camp Logrus by logrus

 ³ Ú¿Ú Ú¿³³ÚÄÄ t ç î î ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄùù ù ú ù ùùï0 c0dî
 ³ ³³³¿³ ³³ÀÄ¿					    ùï0 music
 ³ ³³³³³ ³³ ³					    ùï0 sîïsî
 ÀÄÁÁÁÁÁÄÁÁÄÄÙ	  ® c a m p	 l 0 g r u s ¯	    ùï0 rîm0çsî
 l
 î			and f0uçty thiîvîs
 s
 ï
 i	   ÚÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄÄ¿		   ÚÄÄÄÄ¿
 k	   ³  ³ ³	 ³		   ³  ³
	   ³  ³ ³	 ³		 ÚÄ¿ ³  ³
	   ÀÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÙ		 ÀÄÙ ÀÄÄÄÄÙ
	   ÚÄÄÄÄ¿ ÚÄ¿	    ÚÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄÄ¿
	   ³  ³ ÀÄÙ	    ³  ³ ³  ³
	   ³  ³		    ³  ³ ³  ³
	   ÀÄÄÄÄÙ		    ÀÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÙ


		   copyright LOG`r`US Press. CHAPTER ONE

  The night was...
Go to top