pouët.net

Go to bottom

Paakkuli 2.0 by ISO

           ,-------------------------------.
           |     Paakkuli 2.0     |
           |      dokumentit     |
           `-------------------------------'

HUOM! Rivit, jotka p„„ttyv„t '|' -merkkiin, tulevat voimaan vasta
Paakkulin seuraavassa versiossa.       Kerrataan yleiset asiat
       -----------------------


Paakkuli on ISOn ohjelmointikieli, lahja niille ISOn j„senille, jotka
haluaisivat tehd„ omia demoja mutteiv„t osaa tahi jaksa mill„„n vaikealla
kielell„. Paakkuli on helppo ja nopea kieli, sill„ se keskittyy demon
teossa t„rkeisiin asioihin eik„ jumita merkityksett”miss„.

Idea on se, ett„ teet l„hdekooditiedoston, yleens„ normaalilla teksti
editorilla. Sitten talletat sen esimerkiksi nimell„ 'SORSA.PKL'. muistat
nimen ja komennat: 'PAAKUTA.EXE SORSA.PKL'. T„m„ Paakuta on k„„nt„j„,
joka tekee l„hdekoodistasi konekielisen ajettavat EXE-tiedoston.

Kun sitten sijoitat demosi tarvitsemat musiikki- ja kuvatiedostot samaan
hakemistoon EXE-tiedoston kanssa, on demosi valmis. Muita Paakkulin
tiedostoja demosi ei sitten en„„ tarvitsekaan, ei edes l„hdekooditiedostoa.

K„„nt„j„ ei valita l„hdekoodissa olevista virheist„. T„m„n takia ole siis
todella tarkka, ett„ teet l„hdekoodisi virheett”m„ksi. Demo toimii v„„rin
pienimmist„kin virheist„. Viel„ todenn„k”isemp„„ on ett„ demo jumittaa
koneen kokonaan.       Uutta, lukekaa t„m„!
       --------------------


Kieli ei tarvitse en„„ aloitustagia. Merkit '#' ja '$' eiv„t ole en„„
varattuja, joten niit„ voi k„ytt„„. Poikkeus on lopputeksti: T„m„n
lopetustagina on merkki '$' mutta t„ss„kin tapauksessa merkin voi
muuttaa haluamakseen. Ainoa varattu merkki on en„„ ASC 0, josta ei
tarvitse kantaa huolta, sill„ sit„ ei normaalioloissa edes pysty
k„ytt„m„„n. Uutta on my”s se, ett„ l„hdekooditiedosto saa nyt olla
jopa 40000 tavun kokoinen. Uutta sekin, ett„ kuvat ladataan nyt aluksi
muistiin, josta ne on omin k„sin kopioitava ruudulle. T„h„n l”ytyy
uudet komennot.

Kieli ei ole yhteensopiva Paakkuli 1.0:n kanssa. T„st„ l„htien kuitenkin
pyrimme pit„m„„n tulevat versiot yhteensopivina t„m„n version kanssa.
Kieli on uusittu siten, ett„ komennot ovat 4 merkki„ pitki„, ja komentojen
j„lkeen tulee v„lily”nti ennen parametrej„. Parametritt”miin komentoihin
ei anneta v„lily”nti„. K„yt„ kaikessa pieni„ kirjaimia! Tiedostossa
'KOMENNOT.NFO' on lyhyt yhteenveto kielen komennoista, mutta komennot
esitell„„n perusteellisemmin my”hemmin t„ss„ dokumentissa.

Voit k„ytt„„ kahdenlaisia lisuketiedostoja: S3M musiikeissa ja PCX
kuvissa (Tulevissa versioissa IPF). S3M huom: Musan voi tehd„ vaikkapa
Impulse Trackerill„kin, ja savettaa S3M:ksi, mutta se t„ytyy viel„
ladata Scream Trackerill„ ja savettaa vaikkapa heti p„„lle, jotta
se toimisi Paakkulissa. PCX huom: Kuvan tulee olla 256 v„rinen, color
formaatissa (grey format ei kelpaa, mutta color-formaatin kuvat voivat
olla harmaas„vyisi„ joten ei haittaa), eli 8 bittisi„. Resoluutiona
320x200, eli MCGA.

Kuvadata-tiedostot. Keino v„hent„„ demon tarvitsemia tiedostoja       |
yhdist„m„ll„ kuvatiedostoja yhdeksi ja samaksi data-tiedostoksi.       |
Paakkulissa on nyt uusia komentoja, joilla n„it„ voi sitten lukea ja     |
k„ytt„„. Kuvat luetaan siin„ j„rjestyksess„, kun ne ovat kuvadata-      |
tiedostoon laitettu. Helpoin tapa tehd„ kuvadata-tiedostoja on mukana    |
tuleva TEEDATA-ohjelma. Esimerkki: 'TEEDATA.EXE KUVA1.PCX KUVA2.PCX     |
KUVA3.PCX KUVADATA.DAT'. T„m„ esimerkkimme kopioi kolme ensimm„ist„     |
kuvatiedostoa per„kk„in nelj„nteen tiedostoon.                |

Jokaiselle riville vain yksi komento, tyhji„ v„lirivej„ ei saa j„tt„„.
Vain lopetuskomennon j„lkeen saa olla mit„ tahansa paskaa, esimerkiksi
huomautuksia. Komentojen j„lkeen ei saa olla yht„„n v„lily”nti-merkki„,
vaan normaali rivinvaihto t„ytyy seurata heti (return: ASC 13, ASC 10).
Jos tuottaa ongelmia, niin mukana on esimerkki-koodi (tiedosto nimelt„
'EXAMPLE.PKL'). T„hdell„ (*) merkityt komennot ovat helppoja: K„yt„
n„it„, jos Paakkuli on sinulle muuten liian vaikea kieli. Helpoimpia     |
komentoja esitell„„n esimerkki-koodissa 'EASIES.PKL'.            |

Tulossa seuraaviin versioihin: Tuki IPF-kuvaformaatille, paljon lis„„    |
efektej„, Paakkuli-kielen kirjoittamiselle suunniteltu virheist„       |
ilmoittava editori, tekstitysmahdollisuus sek„ MCGA- ett„ tekstitilalle,   |
paremmat ruudunkaappausrutiinit, ym. ym.                   |       Paakkuli-kielen komennot
       ------------------------


uses  Lis„„ plug-in-moduuleja Paakkuliin. Parametriksi plug-in-moduulin  |
    tiedostonnimi. N„m„ k„skyt t„ytyy sijoittaa ensimm„isiksi l„hde-   |
    koodiin.                               |
mode * Vaihtaa n„ytt”tilaa. Parametriksi joko 0 tai 1: 0 on tekstitila
    80x25 merkki„, 1 on MCGA-grafiikkatila 320x200 merkki„ 256 v„rill„.
open  Avaa kuvadata-tiedoston. Parametriksi tiedoston nimi.        |
shut  Sulkee parhaillaan auki olevan kuvadata-tiedoston. Sulje aina,    |
    k„yt”n j„lkeen, ennen uuden avaamista tai demon loppumista. Ei    |
    parametrej„.                             |
next  Lataa seuraavan PCX-kuvan auki olevasta kuvadata-tiedostosta     |
    muistiin. Ei parametrej„.                      |
show  Lataa yksitt„isen PCX-kuvan (ei kuvadata-tiedostossa olevan kuvan)
    muistiin. Parametriksi kuvatiedoston nimi.
flip  Kopioi kuvan muistista ruudulle. Ei parametrej„.
pale  Asettaa muistissa olevan PCX-kuvan paletin. Ei parametrej„.
easy * Yksinkertaisin kuvanlatauskomento: Parametriksi vian kuvatiedoston
    nimi. Ik„„nkuin yhdistetty SHOW, FLIP ja PALE.
fafb  Liu'uttaa paletin mustasta muistissa olevan PCX-kuvan palettiin.   |
    Parametriksi liu'utuksen nopeus (00-99), 00 on nopein ja 99 hitain. |
fatb  Liu'uttaa paletin muistissa olevasta PCX-kuvan paletista mustaan.  |
    Parametriksi liu'utuksen nopeus (00-99), 00 on nopein ja 99 hitain. |
fafw  Liu'uttaa paletin valkoisesta muistissa olevan PCX-kuvan palettiin. |
    Parametriksi liu'utuksen nopeus (00-99), 00 on nopein ja 99 hitain. |
fatw  Liu'uttaa paletin muistissa olevasta PCX-kuvan paletista valkoiseen. |
    Parametriksi liu'utuksen nopeus (00-99), 00 on nopein ja 99 hitain. |
dark * Pyyhkii ruudun mustaksi ja asettaa paletin v„rit mustiksi. Ei
    parametrej„.
lght  Pyyhkii ruudun valkoiseksi ja asettaa paletin v„rit valkoisiksi. Ei
    parametrej„.
ps3m * Aloittaa S3M-musiikin soiton. Parametriksi musiikkitiedoston nimi.
stop * Lopettaa parhaillaan soivan S3M-musiikin soiton. Ei parametrej„.
wait * Odotus musiikin mukaan. Odottaa, kunnes musiikki saavuttaa tietyn
    kohdan. Parametriksi annetaan t„m„ kohta. Kohta muodostuu musiikin
    POSITION:sta ja ROW:sta; tied„t mit„ n„m„ ovat jos olet saanut
    musiikin v„s„tty„. Positionin numero v„lilt„ (00-99) ja Rowin
    numero v„lilt„ (00-63). N„it„ ei en„„ eroteta pilkulla kuten
    Paakkuli 1.0:ssa.
waef  Kuten „sken, mutta tekee samalla efekti„ kun odottaa musiikin    |
    tietty„ kohtaa. Parametri muodostetaan n„in: Musiikin kohta aivan  |
    kuten „skeisess„ komennossa, sen j„lkeen pilkku ja sitten efektin  |
    numero (00-99) ja efektin parametri (00-99). Efektit esitell„„n   |
    my”hemmin t„ss„ dokumentissa ja yleisesti tiedostossa 'KOMENNOT.DOC'.|
    T„m„n komennon muoto kannattaa tarkistaa tiedostosta 'EXAMPLE.PKL'. |
time  Odotus ajan mukaan. Parametriksi aika millisekunteina v„lilt„
    0000-9999. T„h„n aikaan demo lis„„ yhden millisekuntin, joten
    oikea aika on v„lilt„ 0001-10000. Muista, ett„ 1000 millisekuntia
    on yksi sekunti.
mark  Vaihtaa lopputekstin lopetusmerkki„. Parametriksi uusi merkki.
end! * Lopeta koodisi t„h„n tai seuraavaan komentoon. Ei parametrej„.
ent!  Kuten „sken, mutta lopputekstien my”t„. Parametri, eli lopputeksti,
    alkaa poikkeuksellisesti seuraavan riviin alusta. Lopputeksti on
    vapaamuotoista teksti„ siihen asti, kunnes vastaan tulee merkki '$'.
    Merkki voi olla my”s jokin muu, jos se on mark-komennolla annettu.
    T„ll„ keinolla voi lopputeksteiss„ k„ytt„„ '$'-merkki„.       Paakkuli-kielen efektit                    |
       -----------------------                    |
                                       |
                                       |
00   f                                  |
01   f                                  |
02   f                                  |
03   f                                  |
04   f                                  |
05   f                                  |
Go to top