pouët.net

Go to bottom

X-Press

                               ÜÛÛ
  the fine demo oriented bbs located in berlin /germany! ÜÛÛß
                             ÛÛß
  Ü    ÜÛÛÜ   ÜÜ    ÛÛÛÛÛÜÜÜ     ÜÜÛÛÛÛÜÜÛÛ      ÜÜÛÛ
 ßÛÛ   ÜÛÛÛß   ßÛÛÛÛÛÜÜÜ ßÛßßßßÛÛÛÜ   ÜÛßß  ßÛÛÛ     ÜÛÛÛßß
 ÚÄ ÛÛ Ä ÜÛÛß ÄÄ-Ä-ÄÄÄÄ ÛÝ ßßßÛÛÜÞÛ ÄÄÄ ßÛÛÜ ÜÛß Ä-Ä ÜÛÛÛÝÄÄÄÄÄÄ-Ä ÛÛß ÄÄÄ-Ä¿
   ÛÛÜÛÛß  ßÛÛÛÛÜÜÜ ÞÛ   ÜÛÞÛ    ÛÛÛÛ   ÜÛÛßÛÛÛ    ÛÛß    ³
 Ý  ÜÛÛÛÜ    ßßßß ÛÝÜÜÜÜÛÛÛÛÛÝ ÜÜÜÜÛÛÛß ÜÜÜÛÛÛß  ßÛÛÜ   ÛÛÛÜ    ³
ÞÜ ÜÛÛß ßÛÜ   ÜÛ  ÛÛÛßßßß ÜÛÛÛÛÛÛÛßßß ÛÛÛÛßßßß    ßÛÛÛÜÜ ßÛÛÛÜÜ  ³
 ßÛÛß   ÛÛÜÜÜÛÛ  ÛÛ   ÜÛÛß ßÛÛÜ  ÞÛß     ÜÝ Ý  ßßÛÛÛ  ßßÛÛÛÜÜ
 ³     ßÛÛÛß  ÛÛ   ÛÛß   ßßÛÛÜÜÞÛ    ÜÛß Û    ßÛÛ Ü  ßßÛÛ
 ³D!                  ßßÛÛÛÜÜÜÜÜÛÛß Ûß     ÛÛÛÛß   ÛÛ
 ÀÄÄÄ-ÄÄ-Ä-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄ ßÛÛÛßß Ä Ûß ÄÄ-Ä ÜÜÛÛÛß ÄÄÄ ÜÛÛ
                          ÛÛ  ÜÜÜÛÛÛßßÛÛÜ ÜÜÜÛÛß
 offering you tons of entertainment on 3 fast nodes ßÛÛÛÛÛßßß   ßÛÛÛßßß

 úú node #1  +49-30-xxxxxxxx [28k8] úú |Ä-ÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄ ÄÄ-Ä Ä Ä Ä
 úú node #2  +49-30-xxxxxxxx [iSDN] úú ³
 úú node #3  +49-30-xxxxxxx  [28k8] úú ³ now its time to move to the...
 Ä - ÄÄÄÄ ÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÙ     - affiliation part -

 úú funk whq úú elyssis whq úú dac whq úú lizard whq úú chaos design ehq úú 
 úú nuclear ghq úú explizit ghq úú astroidea ghq úú persuasive music ghq úú
  úú urinate ghq úú spirit new style ghq úú fobia design ghq úú inf ghq úú
  úú apollo ghq úú sotu ghq úú orca ghq úú maak ghq úú mean scheme qhq úú
 úú back2basix dist úú bomb20 dist úú da cheez brigade dist úú art dist úú
    úú spoon site úú diffusion dist úú mistery dist úú fbk dist úú
  úú house experience dist úú kage dist úú gilden dist úú reflex dist úú
    úú demons dist úú fact dist úú omicron dist úú twisted dist úú
   úú torture of music dist úú insane frequencies dist úú osp dist úú
    úú pain dist úú nfactor dist úú sympathy dist úú assign dist úú
           úú dubius dist úú finesse dist úú
Ú-ÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄ-ÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄ¿
À now lets have a look on the installed networks...    -ÄÄÄ-ÄÄÄ-Ä-ÄÄÄ -Ä Ä

Ä -ÄÄ-ÄÄ¿   úú gathering the scene in a network - gsn úú fido net úú
 the  ³ úú demogroups interchange - dgi úú bizarre demo network - bdn úú
 end  ÀÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄ Ä- Ä Ä Ä
Ä-ÄÄ-Ä-ÄÙ should be enough for now.. just call and see yourself...
Go to top