pouët.net

Go to bottom

Aquarium


                         _ .                       
     _ _ ___  ____  __._  ___ _____ _(_)/_.__  __ __
     /// / _ \_/ __ \_/ | \_/ _ \_\__ \/  / | \_/ \/ \ _ _
      _/ \ \_ \/ \_ | \_ \ \_ / _/. // |  \_ \/ / ///
      \___/___/__\  /______/_/___/_\___|_/_________/__/ _/.
     - -------------\_/------sTZ!/sE- / - ------------/____|--- -
     * AQUARIUM BBS *   * WE HAVE IT AGAIN! *  * AQUARIUM BBS *
     - ---------------------------------------------------------- -

       Ultimate Hotels get 5 stars (*****) So the rich people 
      could find a place their they could spent a lot of money
    
       Well i give AQUARIUM 1 star (*) i think that my place
     did not need more starts, Beacuse you know that we are talking
              about your dreamboard.
                       
             NODE#3,4,5 IP:195.198.16x.xxx

                     øk
                    ¸Ø@Øk   
                  __jØP ¬Øl
     __________________ _ agÆØNØØF  °ØØØØÏgp _ __________________
    .((____________________ _¬"¶Øp_    _æÆP°"_ ____________________)).
                  ãØ _ _ ãØP
                  Æ#jMØNص ØL
                  jØØ#" ¬##Øl
                 jØP´   ¶Øl

     


Go to top