pouët.net

Go to bottom

Mal ne kleine (dumme) Frage...

category: general [glöplog]
Ferrek, da's gek, ûnder myn pymel hinget in sek. Jawis, 't is wier, oan myn dikke pûde groeit in pôle hier.
added on the 2003-02-01 19:14:45 by sang-soo sang-soo
Lófasz.
added on the 2003-02-13 22:08:46 by Gargaj Gargaj
HUND :
http://www.inf.hs-zigr.de/~maetti01/wildmag/issue01/elitegrp.htm
added on the 2003-04-25 13:28:03 by v3nom v3nom
wurst
added on the 2003-04-25 14:55:19 by abductee abductee
bruchwurst
added on the 2003-04-25 17:45:20 by rp rp
soziale rockwurst
added on the 2003-04-25 18:54:56 by ryg ryg
ehm..
added on the 2003-04-25 21:15:51 by elend elend
Ihr seid doch alle wie Katz und Hund

login

Go to top