pouët.net

Go to bottom

Orbital by Kloon

. O r b i t a l .             ÞÝ  ÞÝ    
              Wired - 1996   ßÜ  ß  Üß Ü   
                    ÜÜ   ßÜÜÛÛÛÛÛÜÜ ß   
Code  : Z - Topy - Cdrk ÛÛÛ ÞÛ²ÛÝÛÛÛ  ßßÜÛß Û  ÛÛÛÛ ÜÜ ßß 
Gfx  : Off - Vatin   ÛÛÛ ÞÛÛÛ ÛÛÛ   ÞÛÛ  Û  ÞÛ²²Ý   
Music : Djamm      ÛÛÛ ÛÛß ÛÛ² ßß ß ßÛÛÛßßßÛÛÛßßß ßß ß 
Meshes : Tyby      ÛÛÛÜßß  ÛÛ² ÜßÛÛÜ ßÜßÛÛÜß ÛÛÛßßÛÜ  
             ÛÛÛ ßÛÛÜ ÛÛÛ ÛÝ ÞÛÛÝÛÝ Û²Û ²ÛÛ ÞÛÛ 
             Û²Û  ÛÛÛ ÛÛÛÞÛ  ÛÛÛÞ  ÞÛÛݲÛÛ ÞÛÛÝ 
             Û²Û  ÞÛÛÝÛÛÛ ÛÝ ÞÛ²ÝÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛ ÞÛÛÝ 
             ÛÛÛ()ÞÛÛÝÛÛ² ßÜÛÛß ßÜÛÛß ÛÛÛ ÞÛ²Ý 
            Ü ÜÜ ÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜ Ü Ü ÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜ Ü Ü Ü ÜÜ
                    
                         O r b i t a l .
                    
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß
            All done at the wired party 1996. (in 1 day)
            
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß
            Additional credits :
            Xm PlayeR by Pascal/cubic team
            Dos32 3.5á by Adam Seychell      
            Diz by Bisounours/Aegis/Tiny Toons
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß
            Requires:       Himem,GuS,Pentium. 
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß
            $$$       Not a commercial product
            Cannot be put on any commercial CDROMs 
            without our aggrement except for the 
            Cd-ace series Cdroms and Dreams series.
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß
            Teo (graphs)      Z (coder) 
            STEPHANE DESBONNET   GREGORY COOLEN 
            143 rue vulfran Warme  3 RUE DU CHATEAU
            80000 Amiens      80680 RUMIGNY
 
            Djamm (zicos)      Vatin (graphs)
            REYNALD DELIENS     JEAN-YVES VATIN
            148 rue de chaumont   11, rue remonteru
            60240 Blequencourt   91560 Crosne

            Cdrk (coder)      Topy(coder) 
            CEDRIC DEVILLERS    PATRICE DUHAMEL
            3 rue du chateau    41bis rue A. Bisson 
            80800 Vaire sous Corbie 60430 Noailles

            Off (graphs)      Tyby (3ds)
            STEPHANE FOLCHER    DAVID DEUX
            7 RUE CHARLES PERRAULT 174 rue robert lecoq
            94290 VILLENEUVE LE ROI 80000 Amiens

            Spleen (coder)      All in France...
            DAVID PROTHAIS
            4 rue aux dames     
            64140 Bailleval
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß
            kloon  :    kloon@ace.epita.fr 
            spleen :    david.prothais@utc.fr
            Z    :    coolen@grolier.fr 
            teo   :    teo@dyadel.net
            tyby  :    ia47@u-picardie.fr
            off   :    stephane.folcher@ace.epita.fr
            Cdrk  :    ia48@u-picardie.fr
            Djamm  :    Deliens@neuronnexion.fr
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß
            Internet WWW: 
                     http://kloon.dyadel.net
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß 
            * Anarchy * inf * Distorsion * Eko * 
            * Fascination * Epsilon * Ribbon. *
            * Impact Studios * Imphobia * Pulse * 
            * Hmd * Scoopex * Live! * Coma *
            * Melting Pot * Mwb * NoOoN * Orange * 
            * Proxima * Karma * Tpolm * Acme *
            * Zuul Desing * Eclipse * Dentifrice * 
            * Oxygene * Halcyon * Neutron * Amour * 
            * Taste * Urinate * Escape * Funk! * 
            * Flower Corp * Overflow * Aegis * 
            * Tiny toons * Camorra * Psychic links * 
            * Psychic Monks * Maak * Antares * 
            * Cubic Team * Complex * Xtacy * Purple * 
            * Cncd * Asylum * edena * 
            The flamouts and the dark vision * Syndrome * 
            * N-Factor * Fatal justice * Melon design * 
            * Keen like frogs * Absence * olympus *
            * ExMortis * Astroida * Jamm * A-men 
            * color * ...
            ßß ß ß ß ßßßßßßßßßß ß ß ß ß ßßßß ß ß ß ß 
More: 

[-{KlOoN boards...}---------------------------------------------------------]
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³ Board  ³Location ³Phone Number   ³ Sysop      ³    ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³ACE    ³France  ³+33145887548   ³Gandalf/infiny  ³ WHQ  ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Genesis  ³Belgium ³+3222453498   ³Fakir       ³ EHQ  ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Floodland ³France  ³+3390289342   ³Patriot/S!P    ³ FHQ  ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Equalizer ³France  ³+33145251923   ³Thorin/Melon   ³ Distro ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Eden   ³France  ³+33134139528   ³Ferem/Mwb Corp  ³ Distro ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Dune   ³France  ³+33148790422   ³Bisounours-Gizmo ³ Distro ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Legend  ³France  ³+33147468892   ³Koronis/arsenic  ³ Distro ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Galleria ³Finland ³+358(9)815555252 ³Turo/Fascination ³ FinHq ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³CloudCity ³Finland ³+358(9)3403721  ³Distance/Orange  ³ Distro ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Count 0  ³Norway  ³+4755122962   ³Yitzhaq/proxima  ³ NorHq ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Arcane  ³USA   ³+4145444965   ³Incarnate/guild  ³ UsaHq ³
   ³  Asylum ³     ³         ³         ³    ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Outpost  ³Germany ³+495419619636  ³Cybermage     ³ GerHq ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Bluenose ³netherlnd³+31345619401   ³Troop/Chiparus PC ³ NetHq ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³Cryonics ³Sweden  ³+4636165110   ³Niro       ³ SwHq  ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³XTC    ³Canada  ³+19057614867   ³Rx        ³ CanHq ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³underworld³Suisse  ³+41229600621   ³Synoptic     ³ Distro ³
   ³     ³     ³+41229600622   ³         ³    ³
   ³     ³     ³+41229600623   ³         ³    ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Go to top