pouët.net

Go to bottom

Pirates Analyze Warez Issue #11/93 by PAW Staff

					 Ü
		 ÜÜßßÛÜÛÛ ßßÛÛÛÜ    ÜÛÛ   ÜÛÜÜ   ÜÜÛÜ
  ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÜÜ ßÛÜÛÛßÛÛÛÛ  ßÛÛÜ  ÛÛ ÛÝ  ÜÛÛÜßÛÛ  ÛÛÜßÛÛÜ ÜÜÜÛÛÛÛÛÜÜÜ
ÜÛÛßßßßß  ßßß  ßß ÞÛÛÛÝ  ÜÛÛ  ÛÛ ÛÛ  ßÛÛÛÛÛ   ÛÛÛÛÛß ßßß  ßßßßßÛÜ
		   ÛÛÛÛÝÜÛÛÛÛß  ÛÛÝÜÛÞÛÛ  ÛÛÛÝ   ÞÛÛÛ
   ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÜÜ  ÜÛÛÞÛß ßßß  ÛÛÛßß ÛÛÛ  ÛÛÛ ÜÛÛÜ ÛÛÛ  ÜÜÜÛÛÛÛÛÜÜÜ
 ÜÛÛßßßßß  ßßß  ÛÛÛ ÛÝ     ÛßÜÛÜ ÜÛßÜÛ  ÞÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÝ  ßßß  ßßßßßÛÛÜ
		 ßÛÛÜÛß  Ü  ßÛÜÛß  ßÜÛÛß Ü ßÛÛß ßÛÛß Ü
	ÜßÜ   Ü                        Ü   ÜßÜ
   Üß  ßÜ Üß ß M Ä*Ä A Ä*Ä G Ä*Ä A Ä*Ä Z Ä*Ä I Ä*Ä N Ä*Ä E ß ßÜ Üß  ßÜ
	   ß                           ß
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
				P.  A.  W.
			   Pirates Analyze Warez
				Issue '93 #11
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

	 þ See GENERIC.APP for information on joining the staff.
	 
	 þ PAWNet Application Generator included with this magazine!!

	 þ Thanks go out to all the groups that made this possible!!
	 
	 þ Musical Note: To change music, simply rename your favorite
	  .MOD to PAW93-10.MUS. Thanks to B”á H”g for our FIRST original 
	  musical score!!
	  

DARTS & LAURELS:     

 Group Greets - RAZOR, PENTAGRAM, NEXUS, TDT, TRSI, INC, EXCRETION, PIL
 Mag Greets - Adrenalin, Infinity, Iridium, Paradigm, Hijack, Gamebytes!
 Review Greets - TRiNiTY, TeRRaTRoN
 
						
PAW STAFF (11/24/93):
	 
	 EDITOR-IN-CHIEF: (6) Newton P. Forgery
		 
	  SENIOR MEMBER: (5) Raider <PAW Spotlight Manager>
			  (0) Erik the Red <Console Organizer>
		
		REVIEWERS: (3) Sensei       (0) Xiphoid
			  (1) Relayer       (2) Criminal Negligence
			  (0) Spelljammer     (3) Zarathos
			  (1) The Executioner   (2) Violent Fury
			  (3) MicroCosm      
		
	 TRIAL REVIEWERS: (3) Deathray      (2) Masala
			  (1) Diceman       (2) ExCaliBur
			  (1) Fat Bastard     (1) Canabis
			  
	   PROGRAMMING: Phoenix <Lead Programmer>
			  Hacker <Review Editor/Console Environment>
			  Kendall Harvey <Programming Staff>

		 ART WORK: PAW ASCII Header - Ratface
			  PAW Mag Intro VGA - Kenday Harvey
			  PAW Mag Intro ANSI - Wolverine
			  Original .MOD - B”á H”g


PAW DISTRIBUTION NETWORK (11/24/93):

 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸
 ³ PAW SITES        SYSOP     NUMBER      POSITION    ³
 ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
 ³ Apocalyptic Teacup   Mad Hatter  [905]BYN-VITE  P A W WORLD HQ ³
 ³ Unlimited Power     Raider    [905]THE-POWR  P A W CAN HQ  ³
 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³ Grinning Skull Admin.  Relayer    (905)889-4390  P A W Member  ³
 ³ Midnight Sun      Zarathos   (905)878-5175  P A W Member  ³
 ³ The Scabbard      Xiphoid    (604)598-2134  P A W Member  ³
 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³ Black Unicorn      The Alchemist (204)774-6969  P A W Dist   ³
 ³ Dragon's Lair      SpellJammer  (604)421-3699  P A W Dist   ³
 ³ Flight BBS       Pete     (403)450-2939  P A W Dist   ³
 ³ Mad Jap BBS       Yo      (514)651-4264  P A W Dist   ³
 ³ Rebel Alliance     Red Raider  (914)561-7848  P A W Dist   ³
 ³ Silicon Wastland    Dark Spyre  (713)980-2483  P A W Dist   ³ 
 ³ So-Krate's       Philosopher  (310)PRI-VATE  P A W Soon??  ³
 ³ Tower of Knowledge   The Sage   (404)451-9677  P A W Dist   ³
 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³     "Site" Evaluation Pending - More REAL Sites Required!     ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Go to top