pouët.net

Go to bottom

Strefa Mroku 4 by Twilight Editors Team

@BEGIN_FILE_ID.DIZ


              ______
              \ _ /           _ ________
   ,------.        \ \/  ,              /
  / __ __ \        \  . ) T R E F a  m R O K u .  /  _________
  /___  ___\ _ ___________\     . , ,         /   \    /
 //  \ /  \\           . | ) ) U e  4 .   /_______\ ___ /
 \\___/ \___//                            \ //
_ \  ..  /   ______  ___   _____  _____  ______  _____ \/
/___\    /   _\ ___/_ _\ |__ _\___ \_ _\ __ \_ _\ ___/_ _\___ \_
 _ / \ -- /  . (______ Y  ___/-Y  `/  Y ____/ Y _____/Y ___  \ .
 \/  \____/  _o\   ` |  |  |  _  _/ '   |   \ | \\  /o_
  .---'`---. \_/________|________|---)____\________|______\_ ________\_/
  / _   _ \       __ _  _____  _____  ___ __  ___ _
 / /|   |\ \      _\ \/_\_ _\___ \_ _\  \_ _) Y /_ _\ Y \_
 / / |   | \ \    . / \ // Y  `/  Y ___  Y  _/ Y  |  \ .
/ / |   | \ \    _o\  \/  |  _  _/  //  |  /  |  '  /o_
_____:   | / /    \_/___|____|---)____\________|---/____|________\_/
\ _ /    | / /  __________________ _ _
 \//    :    \
 /___________________\ aC!d/dGs


         .o. tWILIGHt eDITORs tEAm pRODUCTIOn .o.

    .o. rELEASEd at gRAVITy'98 · oPOLe · 29 of aUGUSt 1998 .o.


@END_FILE_ID.DIZ
Wymagania:

- AmigaOS 3.x

- AGA, CGX/P96

- AHI

- 2MB RAM

- XPK, ReqTools


Instalacja:

- rozpakuj archiwum :)

- skopiuj czcionkë Strefa4 do Fonts:

- jeôli masz starsze wersje, skopiuj biblioteki do Libs:

- uruchom Strefa4 Prefs, wybierz preferencje
 (uwaga! magazyn dziaîa poprawnie wyîâcznie z trybami 8-bitowymi)

- w katalogu s4_dat znajdujâ sië przykîadowe
 konfiguracje dla AGA (640x256) oraz CGX (1024x768), AHI: Paula 14bit,
 wystarczy zmieniê nazwë

- uruchom plik Strefa4

- witamy w Strefie Mroku!

- dalsze informacje we wstëpniaku
Go to top