pouët.net

Go to bottom

Brother I can see the light by Immortals [web]

   ù
   ÕØÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄúÄÄÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄúÞúÄÄÄÄÄÄÄÄÄùùù ù ù
 ù ùùÅÙ  Üú           ³  Ü   þ.ÜÜÜÛ±ÜÜÜÜÜþú
   | úÜÛÛÛÜ ÜÛÜ  ÜÝ  ÜÛÜ  ÜÝ  Ý .ÜÛÞÜÜÝßÛ²ß Ü    ÜÜÜÜÜ
   þ Ýß²ÛÛß ÛßÛÛ ÛßÛ  ÛßÛÛ ÛßÛ ÜÛÜ Û²ÝÝ ßÛ ÞÝ Û ßÛ±²  ÜÛ²ß ß²Ü
   ù ÞÜ  Ü ÜÛÝ ÛÛ ÞÛÝ ÜÛÝ ÛÛ ÞÛÝÞß ßÝÞ°ß ,ÜÞÝ ÝÞÞÝ ÞÛ± ²Ûß   Þ
     ÛÛÛß ÜÛ²ß Þþ Û²±ÜÛ²ß Þþ Û²±ÛÝþÞÛÜÛÜÜÛßß Þ ± Û. ÛÛ ÞÝ    Ý
     ²Û ܲÛß ú  ßÛ²Ûß þ ßÛÝÞÜ ÜÝÞÛ þÜ ÝÞÝßÞÝ ÞÝ  ßÛÜÜ úß
     ÛÝ ÜÛ±  .  ÜÛ±  ú   Ý ßÛß Þ²  ¹ ÞÝÝ  ² Û  Ü ßßÜ
     Û ÜÝß    ÜÝß     ³ Þ  Ý  Þ þ  Þ ÝÜÜÜÜÝ  ÞÝ
     Ý Ý     Ý      ú ß    Ý   ÞÜ.ßßúþÄÄÜÜÛß
   
                     
                     Spell it however you want...
  - úMúEúMúBúEúRú úLúIúSúTú -
            
    :ÄÄúHandle    :ÄÄúName        :ÄúFunction
   ÕØÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- ú ú
   |Ã-Äú Kombat   Ã-Äú Ohad Eder Pressman Ã--ú Code
   :Ã-Äú Rage    Ã-Äú Eyal Navon     Ã--ú Code
   úÃ-Äú Thor    Ã-Äú Daniel Zoran    Ã-Äú Graphics
    Ã-Äú Dark-Spirit Ã-Äú Oded Raz      Ã-Äú Music
    Ã-Äú Sound-Virus Ã-Äú Idan Jungmann   Ã-Äú Music
    Ã-Äú Falcor_   Ã-Äú Juha Kamarainen  Ã-Äú 2D Art
    :        :            :
  - úPúRúOúDúUúCúTúIúOúNúSú -

 * Insomnia          ú - 3rd at The Movement'95 Intro
 * Sync             ú- Disqualified at Summit'96 Intro
 * Beyond           ú - 2nd at The Movement'96 Demo
 * Orchestral Dreams      ú- 2nd at The Movement'96 MultiChannel
 * Jungle           ú - 3rd at The Movement'96 4Channel
 * Jiffa            ú- 4th at The Movement'96 4Channel
 * Wizard           ú - 1st at The Movement'96 Graphics
 * Osho             ú- 2nd at The Millennium'97 Demo
 * Wizard           ú - 2nd at The Millennium'97 Graphics
 * Dawn             ú- The Millennium'97 Music, didn't check
 * Sheeva           ú - 1st at The Millennium'97 Intro
 * Seven            ú- 6th at The Assembly'97 DemoCompo
 * The Quest Of Kahn      ú - 1st at The Ritual'97 DemoCompo
 * Centuriun          ú- 2nd at The Ritual'97 MultiChannel
 * Brother I can See the Light ú - 1st at the Movement'97 DemoCompo 
 * Fourty Two          ú- 64k Intro, Mov97, there was no compo
 * I've got no style      ú - 1st at the Movement'97 4Channel 
 * Moment of truth       ú- 1st at the Movement'97 MultiChannel 
 * Gremlin in your bath    ú - 5th at the Movement'97 4Channel 
 * Norton Communster      ú- 2nd at the Movement'97 Graphics
 * Mary An           ú - 5th at the Movement'97 Graphics


  - úCúOúNúTúAúCúTúSú -


    Kombat ......................... email : kombat@netvision.net.il
                    Tel  : 972-9-7742244


    Rage ........................... email : ynavon@vnet.ibm.com
                    Tel  : 972-9-7962573


    Thor ........................... email : danielz@netvision.net.il
                    Tel   972-4-8381857
    

    Dark-Spirit .................... Tel  : 972-4-9585224

    
    Sound-Virus .................... Tel  : 972-4-9581212


    Falcor_ ........................ email : falcor@pop.sci.fi
                    Tel  : ?


  - úDúiúsútúrúoú úSúiútúeúzú -

    
    Coders-FX ...................... WHQ ......... 07-6753224
                           07-6758537

    ù Check out our new and growing homepage at :   
    ÕØÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄùùù ù ù 
  ù ùùÅÙ 
    ù
    ù http://imrt.home.ml.org
    ù
    ù OR
    ù
    ù http://www.geocities.com/SiliconValley/Heights/4443
    ù                             
    ù                            ù ùùĸ 
    þ End of File * (C)opyrights iMMoRTaLS 1998       Ôµ 
  ù ùÄÅÄÄÄÄÄÄ----ù----ÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵ 
    ³                                        
    ù                                  
Go to top