pouët.net

Go to bottom

citadel of chaos bbs (4a) by ANSI Creators in Demand [web]

   ÜÜÛÛÛÛÜÜ  9000 COURiER  ÜÜÛÛÛÛÜÜ     ÚùCitadelùofùChaosù¿
  ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ  WoRLD HQ  ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ    ÀÄÍÍÄúúùù ùùúúÄÍÍÄÙ
 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ      ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ ù Running PcBoard v15.2 Cust.
 ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ EXiLE MeM. ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ù True 0-2 Day IBM/CONSOLE Warez
 ÛÛÛÛÛÛÛßÛÛÛÛß  BoaRD  ÛÛÛÛÛÛÛßÛÛÛÛß  ù (905) 845-4098 - Toronto
ÞÛÛÛÛÛÛ  ßß    ÜÜ  ÞÛÛÛÛÛÛ  ßß   ù (905) 333-1430 - Burlington
ÞÛÛÛÛÛÝ     ÜÛÛÛÛÛÛÜ ÞÛÛÛÛÛÝ     ù (905) 574-7354 - Hamilton
ÞÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞÛÛÛÛÛ      ù SysOp: Switch álade [9000c]
 ÛÛÛÛÛÝ    ÞÛÛÛß ßÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÝ     ù Co's : Raistlin [EXiLE/9000c]
 ÛÛÛÛÛÛ  Ü  ÛÛÛ   ÛÛÛÛÞÛÛÛÛÛ  Ü      : Phantasm [FiLES]
 ÞÛÛÛÛÛÛÜÜÛÛÛÜ ÛÛÝ   ÞÛÛÛÞÛÛÛÛÛÛÜÜÛÛÛÜ     : Wolvy [DiZ'S]
 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞÛÛ   ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ     : War Pig [PcB GoD]
 ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛß ÞÛÛÜ ÜÛÛÛ  ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛß      : Impaled Corpse [PcB]
   ßßÛÛÛßß   ÛÛÛÛßß    ßßÛÛÛßß   ù Size : 4000 Megs / 4 Gig DAT

 
         This file was Uploaded to Citadel of Chaos on Node 1
           Saturday - January 28, 1995 at 4:34pm
 
Go to top