pouët.net

Go to bottom

Home Base by Red Sector Inc. [web]

; HomeBase 256b ; Baudsurfer/RSi olivier.poudade.free.fr xpsp3 intro DiHalt 2016
b equ byte   ; Red Sector inc.   /\___   ____   _____/\ xz/dS!     
w equ word   ;   +----------  \ __/_ ___) (   \__  / ----------+  
 org 100h   ;   |   _ _ _/¯¯¯(\ ¬\/  __/__/¯¯¯ |\ \  _ _   |  
 mov al,13h  ;   |  \\\\\ \ __/¯  \  __) ¬\  |/  \ /////  |  
 int 10h    ;   |   ¯ ¯ / \    /     / /¯¯  / ¯ ¯   |  
a:push w 8000h ;   +--------- ¯¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/ ----------+  
 pop es    ;  /\____   /\___   _____   ___    /\___   /\____  
 push cs    ; _)  /_  \  (   )  (  _/ (___  \  (_  \ __/_ 
 pop ds    ;__\__ \/ ¬\/¯¯¯ __/__/¯¯ \_/__/   __/_/¯¯¯  ¬\/¯¯¯ (\ ¬\ 
c:mov ax,di   ;\  /   \  __) ¬\  /  ¬\   / ¬\  /)  \ __/¯  \
 mov bl,cl   ;/     /     /     /     /  ¯  / \    /
 not bl    ;¯¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯¯\_____/ 
 xor dx,dx   ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmhshmMMMMMMMMMM
 mov si,140h  ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyso++++ymMMMMMMM
 div si    ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyosyyyssyysshNMMMM
 sub dx,bp   ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhsyhmMMMo/:/+osyooooohMMMM
 sub ax,64h  ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhso++++shNyyso+::ossyhhmMMMM
 imul ax,bx  ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhooyyysyyyyo+osssyshhhhhdmMMMM
 xchg ax,dx  ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo///+osysooooyysosshddhhdmMMMM
 imul ax,bx  ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMysso+:/sosyhhdoossshdhhhhhMMMM
 mov al,-64  ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyysssssdhddhhd:--:ohhyoooodMMM
p equ 46dh   ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyssssysdddhhhd:----/sooooosmNN
 mov ch,b[fs:p];MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN/+ossssdhhhdhy/-----ooooooohNN
 test ch,1   ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN:---:+sdhysooos:+---/soooossmN
 jz d     ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN:------osooooooss/y--ossyhhydd
 xchg bl,ah  ;MMMMMMNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmd-------:sooooooydhhs++hhhhddmN
 neg al    ;MMNmhyssyhdNMMMMMMMMMMMMMMNmddddd/o/::---osooooosdddddhddmmNNNN
d:test ch,2   ;hyo+++ooooosymNMMNNNmmmmmmdddddddhdyyo+o-:soshhhhhddddddddmmmmd
q equ 46ch   ;o+++////++oooosyhdddddddddddddddmmmmmddh+:oshhhhdmmNmmdddddhhss
 mov ch,b[fs:q];oooo+++////+++oossyhddddddddmmNNNNNNNNmmddhhdmmNNNNNmmddddd+ooo
 jz e     ;sysssooo++////++osssddddmmNNNNNNNNNNNNmmmmmmdmmmmmdddhhddhhy++o
 neg ch    ;osyhhysooooo+oosssyhmmNNNNNNmddmNNmmmmmNNNNNmdddddhssssssso+:+o
e:add ah,ch   ;--:/+syhhyssysshdmNNNNNNNNNs+++osyhmNNNNmmddddddddhsoooososooo/
 add bl,al   ;-...--:/+syhhmNNdyymNNNNNNN/-/+//oooshdddddhhhhhhyssoooyssyy+ss
 mov al,dh   ;+:.-------:+oyysooosNNNmmmN/+//--o:/ooshyysoooooysooossyyyhhyso
 push ax    ;oy-/--..---/:so+++osdmmNNNN++--+:/:-ossyosssosssssosyhhssssssys
 push bx    ;ddos--+--..--:ossooosdmmmmm/-//+--+:ssoyooooosysssosssssssyssoo
 push cx    ;dmNNdyy/s--:--/sosyhhhmddddyso/-:++:osooosyssssssssyoooooosssss
 push dx    ;oodNNNNNdy+s:s-osmhsmymNNmmdddhyoo--+:/+syyossoooosssossssooooo
 shld cx,bx,0ch;//sddmmNNNNNdh+/ydhymNNNNNNNNmmdddhys/-+::+oo+osysoooooosysssos
 and cx,sp   ;oooydhsosdmNNNNmmmmNNNNNNNNmmNNmmdhdddhho//::+oo++osssysooooooy
 shr bl,7   ;oossh/++++yddmmNNdydmNNmhy+:/+o/dhhhhhhddddy++:-:o+++osoossssy+
 sub dh,0a0h  ;dhhds.:+oosddysyhhyyhhy/-:o/+oshyyssssyyhyhdddhso+--o//oooosyy:
 shld si,dx,4 ;mssdd+:ohddmdyo//hyo+/:::+hhyyyooooooooosyyhyyhdddhss:-+:/ooos:
 and si,0feh  ;dddddshddmmmmmmdhho/::---hysooooooooosooosoosyyyyyhdddhy+-+::o/
r equ bx+si   ;mmmmdyhddmmmmmmdhdddhs+::sooooooooosoooooooooooosyyyyhddddds/+-
 mov al,b[o+r] ;mmmmmyyhddhhddddhhhhhddhsssyyyhysoooooooooooooooooooyoddhhhmddy
 ror al,cl   ;mdddmhyyhyyhdddddddhho+++yhMMMNmsooosooooooooooooooyyhhsyhddNmd
 and al,3   ;mdhyyyyyyyyyhhhhdmmNNdNss/o++ysoosoossysyydsooooooyyhdyhyyyhmNN
 pop dx    ;mddhyyyyyyyhhhddmMMMMMMMMmo//oo-+oosyyyhdyhooooooyyhddhddmdddNN
 pop cx    ;hhyyyyyyyhyyo+s+ohdNMMMMMm+:::::/ohydmddshooooooyyydddmmmdhyydN
 pop bx    ;ddddhhysyyoyyo/shhyosydNMm+::--::+yohddshooooooyyhddmNNNddhyyyd
 jz i     ;ddhy/+/++ooyooooooooooyyyy+yysyysohyhhshooooooyyhdddmmmmmNNmmNN
 jp g     ;hso//osoo/+ooooooosyyyyhmdso/::+oomdhshooooooyyhdmNNNNNNmmmmmNN
 inc ax    ;ooooooooooooossyyyyhdmNNNmhhyyyyyymhyhooooooyyhddddmmNNNmmdmmNN
 jnp f     ;ooooooooooyyyyyhdmmmdmmhmNNNmmddhhyysooooooyyhddddddhddddNNNNNN
 neg bl    ;oooooossyyyhdmNNNNNddsydmmmdyyyyysoosoooooyyhddhhhdh+yyyohNNNNN
f:sub dh,bl   ;ossyyyyhdmNNNNNNNNNNNmmdhyyyysoooossooooohyhdddmmmmysyyyhhNNNNm
g:test bl,bl  ;yyyhdmNNNNNNNNNNNmy/::::/sooooosyyyyssoohyhdmmNNNNNhhyyyddmmddd
 js h     ;dmmmmNNNNNNNNmmhhh/:-:::/hsoooooooooooshyhdddmmNNNNNNNmmddddddd
 cmp bl,60h  ;NhdmmymNNmmdhyysysoysosy/hsooooooosyyhyhdddddddddmmmddddddddddd
 jc h     ;ddhsyhddhyyyysoooyss+++y/dsooossyyyyhhdddmmmmdddddddddddddddddd
 cmp dh,0dch  ;ymmdhhyyysooo+++oyyyyyyh/dssyyyyhhddddmmNNNNNNNmddddddddddddddd
 jc h     ;hhyyysoooooooooooosysyyhyhyyhhddddmmNNNNNNNNNmmdddddddddhhhyydm
 mov al,ch   ;yssoooooooooooooooosyyyyhhddddmmNNNNNNNNNmmdddddddddddmo+so++hN
 xchg al,ah  ;/oooooooooooooosyyyyhhddddmmNNNNNNNNNmmddddddddddddmddm++yysydM
 aad -4    ;yysyooooooossyyyhhhdddmmNNNNNNNNNmmddddddddddddddddmdmNmNNMMMMM
 test al,0e0h ;ooooooossyyyyhddddmmNNNNNNNNNmmdddddddddddddddmNddmNNMMMMMMMMMM
 jnz h     ;ysssooooooossyyyyhhddddmmNNNNNNNNNmmdddddddddddddddmdmNdmNNNMMM
 pop ax    ;/osoooooooooooossyyyyhhdddmmmNNNNNNNNNmmdddddddddddmddm++ssosdM
 xlatb     ;yysoooooooooooooooosyyyyyhhddddmNNNNNNNNNNmmddddddddddmsoso++hN
 jmp l     ;dhyyyysooooooooooosyyyyhyhyyyhddddmmNNNNNNNNNNmmddddddddddhhhdm
h:and dh,ah   ;ymmdhhyyyysoo+o+ohyyyyyh/dssyyyyyhhdddmmmNNNNNmmddddddddddddddd
 and dh,20h  ;mhhsyhdmdhyyyssooyoo//+s/dsoooosyyyyhhddddmmddddddddddddddddddd
i:pop ax    ;NdmmmhmNNNmmdhysyssysosy/dsoooooooosyyhyhdddddddmmNmmdddddddddd
 jnz j     ;ddmNNNNNNNNNNNmddh:----::ysooooooooooooyyhdddmmNNNNNNNmmmdddddd
 dec cl    ;yyyyhdmNNNNNNNNNNNho+/+++ysoooosyyhyyysoyhhdmmNNNNNhyssydhNmmdd
 jnz c     ;oosyyyyyhdmNNNNNNNNNNmmmhyyyyysooooo+ooooyyhdddmmmdysssyhhNNNNN
j:jz k     ;oooooosssyyyhmmNNNNddyydmNmmhyyyyysosoooooyhhddhhhdh+yyhodNNNNN
 cmp al,0dch  ;oooooooooosyyyyyhdmmdmmdNNNmmdddhhyyyooooooyhhddddddddmmmmNNNNN
 jns l     ;ooo+oooooooooosysyyyhmmNNmhhyssyssmdshooooooyhydddmmNNNNmmddmNN
 sahf     ;hys/:osoo/+ooooooosyyyyyhd++/::++oNddshooooooyhhdmNNNNNmmmmmNNN
 js l     ;dddyoo//+sohssoossoooosyhysysooysoyshdshooooooyhyddddmmmNNmdmmN
k:mov al,0ffh  ;hhddhyhyyyoss+/osyyoyhmMMm/------/yohddshooooooshyddmNNNdhhyyyd
 jmp m     ;dhyyyyyyyyyyo+ssydmNMMMMMm+////:+ohhdmddshsoooooshydddmmmmhyymN
l:xor al,dh   ;mddhyyyyyyyyhhdmmMMMMMMMMho:/oo-+oooyyyydyhooooooshyddhhdddhdNN
 and ax,3f03h ;mhyyhyyyyyyhhhhhddmmmydso/osshyossoososyyyhsooooooshydyyyyydmNN
 mul ah    ;mddmdyyyhyyhdddddddhyyo++hdNMMMNyoossooooooooooooooshshyyhhmmdd
 aam 5     ;mmmmdyydmdhdddddhhhhhddyossssssssoooooooooooooooooooyodddhhmdhs
 mov al,dh   ;dmmmdhhddddmmmmddddhs+::-soooooooooossooooooooosyyyyyhdddhh+:/:
 jnz m     ;dddddshdmmmmmmmdhh+/::---hhysooooooooooossosyyyhyhdddhss:-+//o/
 add al,90h  ;msodh/-oyhdmdo/:/hyso+/::+hyhyysooooooooyyyhyhddddsoo--o/++oos/
m:xor ah,ah   ;hhhds-/+++oddhhdmhyyhdd+-:+:/ooyhyyssyyyhhddddyo/+--o+++osssys-
 stosw     ;ooosh+++++hdmmNNNdydNNNmmho/oos+ddhhhhdddhhs//:-/oo++ossoooosso
 test di,di  ;ooohdhysymNNNNNddmNNNNNNNNNNNNNmmdhhddyy/-//:+oo++osssssssssosy
 mov cx,0ffh  ;//sddmNNNNNdyy:/sdhsdNNNNNNNmmddddyoo-.o/++oooosysoooooossoooos
 jnz a     ;osmNNNNdho/s:o-ssdhymyNNmmmdddhs++--o//+oyhsssoooosssssssssoooo
 and bp,cx   ;mNNdyoy:s-.---+sossyyhmddddy++:-:++:ooosoosossyyssssoooooosssoo
 jnz n     ;yh+y--/-----:/oossoosdmmNNm/://+--+:sssysoooosyssoossyysssyssss
 xor b [n],8  ;os-:....---//so+++oodmmmNNN/+--+:+:-ooososoooossssosyyhssssssys
n:dec bp    ;/-.------:/oshyssooyNNNNmmm/++/--o/++oshhyssoossysoooosyhyhhyss
 pusha     ;-..--:/+syyhhdNNmhdNNNNNNNN/-/o+/+osyddddddhhhhdhhyssssyssyy+ss
 mov di,0bb80h ;::/+oyhhysssyssyhdmNNNNNNNNyo+oshhdmNNNNNmmdddddddhoooooooso++/
 mov cx,780h  ;syhhhssoooo+++oossyydmmNNNNNNmmNNNNmmmmmNNNNmdddddhyssssysoo/+o
 push cx    ;syssooo+++////++osssdddddmmNNNNNNNNNNNNmmdmddmmNNmmddddddddh++o
 mov al,28h  ;oooo++////+++ooossyhdddddddddmmNNNNNNNmmdhhhhdmmNNNNNmddddd+ooo
 rep stosb   ;o++++//++oooosyddddddddddddddddddmmmdhhy/-oshhhhddmmmmddddddhyy
 pop cx    ;mhso++oooooydmMMMMNNNNNNmmdddddddhhsso//-:sosyyhhhddddddddmmmmm
 add di,cx   ;MMMNmhssydmMMMMMMMMMMMMMMMMNmdddd:+:-----oooooooshdddhhdddmNNNN
 inc ax    ;MMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmd-------:sooooooyhhy+:+hhhhhdmm
 rep stosb   ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN:------osooooosss:s--sosyhhydd
 mov si,0a00h ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN:--:/osddhysooo-:---/sooooosNN 
 mov di,1400h ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+osssssdhhhdhh/----:soooooodNN
 push es    ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyssssssddddhhd:.---+sooooosNNN
 pop ds    ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyyssssohhhdhhd:-:+shdhsooodMMM
 push w 0a000h ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhso+::/ooosyhdssssshhhhhhdMMMM
 pop es    ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+//++oyhyoo+osysssshhdhhhmMMMM
 mov ch,69h  ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdyoyyyossyysosssysohhhhhhmMMMM
 rep movsw   ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdso++++sdNyso+/:/ooosyhmMMMM
 popa     ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdhhmNMMM+:/++syyso+oohMMMM
 jmp a     ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdysyyyossyyhdMMMMM
o dd 0f5fa01f8h ;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNho++++ohNMMMMMMM
 dd 0a050c03h ;Greets: Onslaught Mandarine Flush Razor1911 Quartex Titan Riot
 dw 02f4h   ;Paranoimia Brewers Codex Phf Kuasoft Lineout Rebels Resistance
Go to top