pouët.net

Go to bottom

Imphobia #9 by Imphobia

  ßßÜÜ                             ÜÜÜ
 ÜÛÛÛÜÜßÛÜ                      Û     ÜÜÜßßÛÜ
ÛÛß   Ûß                      ÛÛ   ÜÛÛßßÛ ÛÜ
ßÛÛÜÜÜÜ ÜÛÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÜ  Ü ÜÜÜÜ  ÜÜÜ        ÛÛ   ÛÛÜ  ÜÛß
 ßßßß ÛÛß  ßÛÛÛß ßÛÛ ÞÛÞÛÛßßÛÛÛÜ ÛÛßÜÛÛÜÜ     ÛÛ ÜÜÜ ßÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÜ
 ÜÛÛÜÞÛ    Û   ÛÛÞÛÛÛ   ßÛÛ ÛÛÛß ßÛÛÛ ÜÜÛÜÜ ÛÛÛÛßßÛÛÛÜ Ü ÛÛ ßÛÛ
  ÛÛÛÞÛÝ       ÛÛ ÛÛÝ   ÜÛÝ ÞÛÝ  ÛÛÞÛÛß ßßÛÜ ÛÛ   ßÛÝÛÛÛ Û   ÛÛ
 ÞÛÛÝ ÛÛÜ      ÜÛÝÞÛÛÜÜÜÛÛßß  ÛÛ  ÛÛÝÛÛ   ÛÝÛÝ   ÜÛ ÞÛÝ ÛÝ   ÛÝ
 ßÛÛ  ßÛÛÛÜÜ  ÜÜÛÛÛß ÛÛÜ    ÛÛÛ  ÛÛÛ ßÛÛÜÜÜÜÛßÞÛÜÜÜÛÛßß ÛÛ ÛÛßßßßÛÛ
      ßß   ßß  Ü   Ü   ß   ß   ßßß   ßßß    ß  ß  ßß
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÜÜß Ä ÄÄÄÄ Ä   Ä       Ä   Ä ÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ

               . p r e s e n t s .


          Imphobia - The Scene Mag Issue Nine!

              The Original since 1991!

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   So here comes the 9' issue of the Imphobia magazine. It has been only
   tree months since last issue has been released and we are back again
   with another issue. This couldn't have been made without the support
   of many many people (you know who you are): Thanks guys.

   Read more in the edito articles in the mag itself as there isn't much
   reasons for me to write two times the same things on the edito and on
   the .nfo file..

   Next issue of the Imphobia magazine (will be the tenth anniversary
   issue!) will be released as soon as we get enough material so again
   it all depends to you.. Don't hesitate to send us all your articles/
   votes/frontnews/others...

   I wish you lots of fun reading this issue..

                           -Darkness [Imphobia]

   The files included in IMPHOB#9.ZIP should be as follows:
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   imphob9 .exe    Run *THIS* to load the mag.
   data  .001    Data file
   data  .002    Data file
   data  .003    Data file
   data  .004    Data file
   nfo9  .dat    Data file
   file_id .diz    File description for bbs
   imphobia.nfo    This .nfo file
   voting .frm    Voting form for issue 10
   imp9_ex!.zip    Examples files 
   impvdoor.zip    Imphobia voting door for Pcboard bbs

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ CREDITS FOR THIS PRODUCTION ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

        Organising, Main EditorúúúúúúúúúúúúúúúúúDarkness
        CodingúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúThe Wizard
        Graphics & DesignúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúP.L.
        Soundblaster RoutinesúúúúúúúThe Wizard & Numerus
        GUS ReplayúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúRobban/Cda
        Additional GUS Replay CodeúúúúúúúúúúúúThe Wizard
        Cover PictureúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúZebig/Speed
        Mod/Tune 1úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúBasehead 
        Mod/Tune 2úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúScorpik/S!P
        Mod/Tune 3úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúZodiak/Cda   
        Mod/Tune 4úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúNHP   
        Original Nfo_file logoúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúZed
        Original File_id.dizúúúúúúúúúúúúúúúúBeastie/ACiD

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ HOW TO CONTACT US? ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

       You can contact us by mail at the following adress:

                Darkness/Imphobia
               118 Av. Du Roi Soldat
                B-1070 Bruxelles
                  Belgium

      Or by phone: +32-(0)2-5240648 (Ask for Jeff - Darkness)
                     (Only during the weekend)

   You can also leave a message to IVAN DARKY (Darkness) at our WHQ,
   Genesis bbs (+32-(0)2-2453498, 6 Nodes Ringdwn HST Vfast 28.8)

          or try to catch 'Darkness_' on IRC #coders.

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ NOTE TO PUBLIC DOMAIN COMPANIES ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    This product is Public Domain. It can be copied freely but it may
    not be sold without a written permission from Imphobia. None can
    make any profit out of it. For any informations, contact us at the
    adress above. We won't tolerate unauthorized selling of this
    product! (this include any Shareware Cd-Rom). We are going to sue
    you if you sell this production without a written permission! You
    have been warned...

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ Current Releases ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  [ RELEASE ]  ³ [ CATEGORY ] ³ [ DATE ] ³ [ ZIPNAME ]  ³ [ SIZE ] º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º           I m p h o b i a  R e l e a s e s           º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Noname Intro   ³ Intro     ³ ??. ??? 91 ³ Noname .zip  ³  19k  º
 º Imphobia #1   ³ Diskmag    ³ 23. Feb 92 ³ Imphob#1.zip  ³ 142k  º
 º Imphobia #2   ³ Diskmag    ³ 18. Apr 92 ³ Imphob#2.zip  ³ 227k  º
 º Imphobia #3   ³ Diskmag    ³ 29. Jul 92 ³ Imphob#3.zip  ³ 307k  º
 º X-Mas Mix    ³ Module (MOD) ³ 23. Dec 92 ³ Imp_mix .zip  ³ 228k  º
 º Imphobia #4   ³ Diskmag    ³ 28. Dec 92 ³ Imphob#4.zip  ³ 376k  º
 º Imphobia #5   ³ Diskmag    ³ 03. Apr 93 ³ Imphob#5.zip  ³ 556K  º
 º Far From Earth  ³ Module (MOD) ³ 05. Jul 93 ³ Imp_far .zip  ³ 214k  º
 º Imphobia #6   ³ Diskmag    ³ 22. Aug 93 ³ Imphob#6.zip  ³ 466k  º
 º Imp6 -Bugfix-  ³ Bugfix    ³ 25. Aug 93 ³ Imph6fix.zip  ³  17k  º
 º Imphobia #7   ³ Diskmag    ³ 29. Dec 93 ³ Imphob#7.zip  ³ 989k  º
 º Strawbery    ³ Gfx      ³ 31. Dec 93 ³ Strawbry.zip  ³  24k  º
 º IC Wall     ³ Animation   ³ 27. May 94 ³ IC_wall .zip  ³ 277k  º
 º Imphobia #8   ³ Diskmag    ³ 14. Oct 94 ³ Imphob#8.zip  ³ 1139k  º
 º Imp8 -Bugfix-  ³ Bugfix    ³ 30. Oct 94 ³ Imp8fix .zip  ³  77k  º
 º Ambiance     ³ Module (MOD) ³ 30. Oct 94 ³ IC_ambia.zip  ³  69k  º
 º Infomaniak    ³ Demonstration ³ 06. Nov 94 ³ -Commercial-  ³ 650k  º
 º Imphobia #9   ³ Diskmag    ³ 11. Feb 95 ³ Imphob#9.zip  ³ 1442k  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ VERY SPECIAL GROUPS GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    Impact Studios, Zuul Design, Acme, Speed, Surprise! Production
         Cascada, Infiny, Psychosquads, Ground Zero.

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ GROUPS GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú    (no order)    ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

     Triton, Majic 12, Doomsday Production, Dust, Witan , Nooon,
     Gollum, CodeBlasters, Hemoroids, Admire, Select, Extreme,
     Xography, Tran, Anarchy, Bonzai, Sorcerers, Complex, Skull,
     DCE, Orange, Black Design, Frontline Design, Legend Design,
     Purge, Sonic, Twilight Zone, Avalanche, Yodel, Subnormals,
     EMF, Silents, Renaissance, New Age, Inertia, Extreme, Grif,
     Absolute! Pc, The Black Rain, Titanic, TET, ACiD, iCE, KLF,
     Iguana, The Cybernetic Dream, Flash Prod, Mental Design,
     Nostalgia, Prime, Logic Design, Epical, Hypnosis, Scoopex,
     Isch Crew, Sirius Cyb, Crypton, Capacala, Subnormals, Core,
     Exalt, Arkham, Deus, Antares,Diffusion, Distorsion, Tfl/Tdv
     Hypernova , The Natives , React, $pa , Future Crew, Virtual
     Visions, Purple, Phantom Design, Astrar Design.....

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ PERSONAL GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   Darkness personal greetings are going to: Walken, Sigfrid and Mike
   (Impact Studios), Pfusuus & Ron (Psd), Zodiak (Cda), Erik, Thomas,
   Reebok, Unreal, Chicken & Silent Mode (Surprise! Production), Hell-
   raiser, Robban & Mirage (Cascada Vr), Kroc, LCA & Gandalf (Infiny),
   Alex, Bart & Jendrik (Witan), Zeb (Zuul DesING), Aap, Vic & Laser-
   dance (Acme), Shadowman (Codeblasters), The Rew (NTG), Nothingface
   & Samsman (Ground Zero) , Patte & Stephan (Xography) , Black Label,
   Double C, DGM and the other coder (Hemoroids), Scorpio (Sorcerers),
   Access & Csurfer (Antares) [Lets make an even better party together
   next year!], Stone & Tyrone (Dust), Kapsu (Epical), Leviathan, MPS
   (Extreme), Ohara & Doom (Doomsday Production - Good luck!) , Zebig
   (Speed), Ukko, Syntax Error, Tikal, Zeb, Jobbo,... (Zuul DesINg!),
   The Raw (Nostalgia), Loot (Triton), Hit Man, Holy Water, Tasmaniac,
   Sharp & Hannibal Lecter (ACiD),Bogeyman (Twilight Zone), Daredevil,
   Rian Cramer & CCCatch (Renaissance), Ghor (Isch Crew), CP (Nexus),
   Barti & Karl (Nooon) , Fear (Mental Design) , John Smith (Advanced
   Gravis), Felix (Outlaws), Spinal, Slash and Moebius (Sub-Normals),
   Dush & Daneel Olivauw (Outlaws F/X), Jcab, Jare and Mikel (Iguana),
   RŽd-„d (Purge), Faramir , Cyberdancer (Phantom Design) , MacGarret
   & Madflight (Genesis bbs), Killer Pc (Distortion), Tone & Doc. Bobo
   (Cybernetic Dreams), Brian (Legend Design), Royal (T.E.T), Ruskin &
   Runaway Train (The Cellar), Mike Phillips, Sida, D.D.T (Accession),
   Pallbearer (ToxicZombies), Disperin (Admire), Taskmaster (Gollum),
   Sleeping Dog (The Natives), all the IMPCDA Sysops, all the users at
   GENESiS bbs, all my friends at IRC (you know who you are), all disk
   mags editors and all others I might have forgotten................
   ..........................Friendschip rules!.......................
   [Thanks you all for contributing in the making of a better scene..]

   P.L. personal greetings are going to.....: Zebig/Speed, Sigfrid &
   Walken/Impact Studios, Ukko/Zuul Desing, Kroc, Zeb & Barti/Infiny,
   Felix/OTL, Aap/Acme, MacGarret & Madflight/Genesis, Zodiak/Cda and
   a big hello to all other good pc  gfx artists like Rack (Majic12),
   Peachy & Fade One (Masque), Maestro & J.O.E. (Surprise!Production),
   Tyrone (Dust), Nik (E.M.F.), Suny (BomB), O'Hara (Doomsday Product)
   Alex...

   Basehead personal greetings are going to : Necros, Maelcum, Ryan 
   Cramer,C.C.Catch, Mosaic, Soundwave, Diablo, Majesty, Lord Pegasus,
   Phoenix, Musicphreak, NHP, Chuck Biscuit.


 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ Imphobia Boards ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º   [ BOARD NAME ]  ³ [ NUMBER ]  ³  [ SYSOP ]  ³ [ #NODES & INFO ] º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º          M  a  i  n   B  o  a  r  d  s         º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º G E N E S i S (!)... ³ +32-2-245-3498 ³ Mad, McGarret. ³ 6 ³ WORLD HQ..... º
 º           ³ (Hst Vf 28.8K) ³ & Darkness.... ³ - ³ ............. º
 º The Cellar.......... ³ (401) 739-2946 ³ Ruskin........ ³ 3 ³ US HQ........ º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º        H  e  a  d  q  u  a  r  t  e  r  s        º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Polymorph Lights.... ³ +43-1-495-1874 ³ Slowhand...... ³ 2 ³ AUSTRIAN...HQ º
 º Carrier Of Belief... ³ +32-50-340-428 ³ Dr. Shinto.... ³ 1 ³ BELGIAN....HQ º
 º Kilroy.............. ³ +45-45-833-298 ³ Party Crasher. ³ 1 ³ DANISH.....HQ º
 º Planet Earth........ ³ +31-20-6995913 ³ Aap........... ³ 1 ³ DUTCH......HQ º
 º Triplex............. ³ +358-0-5062277 ³ Royal......... ³ 2 ³ FINNISH....HQ º
 º A . C . E .......... ³ +33-1-45887548 ³ Gandalf....... ³ 4 ³ FRENCH.....HQ º
 º Golden Image........ ³ +49-6039-46124 ³ Brian......... ³ 2 ³ GERMAN....1HQ º
 º The Firm............ ³ +49-40-6482146 ³ Doc Bobo...... ³ 1 ³ GERMAN....2HQ º
 º Megaverse........... ³ +30-61-277-089 ³ DGT........... ³ 1 ³ GREEK......HQ º
 º The Black Abyss..... ³ +36-76-485-719 ³ Cyberdancer... ³ 1 ³ HUNGARIAN..HQ º
 º Atari Blues......... ³ +972-9-984-193 ³ Cooly......... ³ 1 ³ ISRAELISH..HQ º
 º Side Effect......... ³ +39-75-5724644 ³ Killer Loop... ³ 1 ³ ITALIAN....HQ º
 º Eclipse............. ³ +385-51-242472 ³ GenII......... ³ 1 ³ CROATIA....HQ º
 º Sidewalk Caf‚    ³ +47-3-55-12-27 ³ Twin Killer... ³ 1 ³ NORVEGIAN..HQ º
 º Blastersound........ ³ +34-58-293-583 ³ Mikel......... ³ 1 ³ SPANISH....HQ º
 º Illusion............ ³ +46-18-260-565 ³ Zed........... ³ 1 ³ SWEDISH....HQ º
 º Wonderland.......... ³ +41-64-473-046 ³ Pfusuus & Mut. ³ 1 ³ SWISS......HQ º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º        D  i  s  t  r  i  b  u  t  i  o  n        º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Neo Tokyo........... ³ +32-50-620-112 ³ Tasmaniac..... ³ 2 ³ BELGIAN..SITE º
 º Einstein       ³ +32-3-385-1594 ³ Sleeping Dog.. ³ 1 ³ BELGIAN..SITE º
 º Infinite Dreams..... ³ (604) 733-6432 ³ Norman Yen.... ³ 1 ³ CANADIAN.SITE º
 º Downstairs.......... ³ +45-98-188-132 ³ Rene Chris.... ³ 1 ³ DANISH...SITE º
 º End Of Time......... ³ (803) 855-0783 ³ Holy Water&Hit ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 º Music Connection N#1 ³ (214) 596-2827 ³ Mike Phillips. ³ 2 ³ U.S.A....SITE º
 º Music Connection N#2 ³ (214) 964-3743 ³ Mike Phillips. ³ 2 ³ U.S.A....SITE º
 º The Dragon's Hoard.. ³ (203) 292-6211 ³ Dragonmaster.. ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 º The Phunk Palace.... ³ (408) 246-0281 ³ Hannibal Lect. ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  We are still looking for affilates in countries WHICH WE DO NOT  º
 º  ALREADY COVER. If you have a BBS in a country which is not on the  º
 º  list above and want to become an Imphobia Headquarter, contact  º
 º  Darkness at the adress above or mail him in one of our WHQ Genesis  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º Call these cool ftp sites:ftp.uwp.edu / wasp.eng.ufl.edu / ftp.sun.ac.za º
 º    Demo stuff is located under the /pub/msdos/demos directory.   º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  Don't forget to fill out the voting form for the Imphobia 10 charts!  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
Go to top