pouët.net

Go to bottom

Mute 13 by Lamers [web]

                 = MUTE 13 =

       Na Satellite'99 grupa MAWI wystawiîa demo "MUTE 12".
       Poniewaû ich demo wieszaîo sië i ogólnie nie byîo
     najwyûszych lotów, postanowiliômy zrobiê wîasnâ, bardziej
              multimedialnâ wersjë.

         Nasza wersja nie wiesza sië, jest wspaniaîa,
       zabawna, urocza, sweet, cool i nad wyraz wyrazista.

       Pierwszy moduî "poûyczyliômy" sobie z oryginalnego
        dema. Zostaî on lekko przerobiony, gdyû wersja
        oryginalna nie zgadzaîa sië z naszymi poglâdami
               na temat latania.

        W "Mute 12" dotsowy hula-hop jest krëcony przez
         jednâ osobë - w naszej wersji przez dwie.

      W oryginale brak trzymanego przez babcië zdjëcia Zorki.
    W naszej wersji - taram, tam, tam - proszë bardzo, jest zdjëcie.

      Na tunelach w oryginalnej wersji trudno skupiê wzrok,
       gdyû niepotrzebnie latajâ po ekranie. Poprawiliômy
               to w naszej wersji.

             Oglâdajcie lepszâ wersjë!


         Stworzyliômy to demko w obecnie przyjëtym
           stylu (takim, jaki chcecie oglâdaê),
         zamiast robiê demko w stylu, jaki lubimy.

            LAMERS - PODAJ TO, CO NAJLEPRZE!

              HIGH-END PRODUCT 2000

                                        
                 LAMERSLAMERSLA                 
                  MERSLAMERSLAMERS              
                   LAMERSLAMERSLAME             
                    RSLAMERSLAMERSLAME            
          R          SLAMERSLAMERSLAMERS           
         LAM          ERSLAMERSLAMERSLAMER           
        SLAM          ERSLAMERSLAMERSLAMERSL          
        AMERS          LAMERSLAMERSLAMERSLAMER         
       SLAMERSL        AMERSLAMERSLAM     ERS         
       LAMERSLAME      RSLAMERSLAMER                
       SLAMERSLAMERSL   AMERSLAMERSLAM                 
       ERSLAMERSLAMERSLAMERSLAMERSLAMERS                 
       LAMERSLAMERSLAMERSLAMERS' LAMEER                 
       SLAMERSLAMERSLAMERSLAMER  ,SLAME                 
       RSLAMERSLAMERSLAMERSLAMER SLAMERS                 
       LAMERSLAMERSLAMERSLAMERSLAMERSLAME                 
       RSLAMERSLAMERSLAMERSLAMERSLAMERSLAM                
       ERSLAMERSLAME     RSLAMERSLAMER      SL         
       AMERSLAMERS       LAMERSLAMERSLAMERSLAMERS         
        LAMERSLAM        ERSLAMERSLAMERSLAMERSL         
        AMERSLA         MERSLAMERSLAMERSLAME          
         RSLAM          ERSLAMERSLAMERSLAME          
         RSLA          MERSLAMERSLAMERSL           
          AM          ERSLAMERSLAMERSL            
                    AMERSLAMERSLAME             
                    RSLAMERSLAMERS              
                  LAMERSLAMERS                
                 LAMERSLAM                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Go to top