pouët.net

Go to bottom

genesis BBS (6a) by imphobia

  ßßÜÜ                             ÜÜÜ
 ÜÛÛÛÜÜßÛÜ                      Û     ÜÜÜßßÛÜ
ÛÛß   Ûß                      ÛÛ   ÜÛÛßßÛ ÛÜ
ßÛÛÜÜÜÜ ÜÛÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÜ  Ü ÜÜÜÜ  ÜÜÜ        ÛÛ   ÛÛÜ  ÜÛß
 ßßßß ÛÛß  ßÛÛÛß ßÛÛ ÞÛÞÛÛßßÛÛÛÜ ÛÛßÜÛÛÜÜ     ÛÛ ÜÜÜ ßÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÜ
 ÜÛÛÜÞÛ    Û   ÛÛÞÛÛÛ   ßÛÛ ÛÛÛß ßÛÛÛ ÜÜÛÜÜ ÛÛÛÛßßÛÛÛÜ Ü ÛÛ ßÛÛ
  ÛÛÛÞÛÝ       ÛÛ ÛÛÝ   ÜÛÝ ÞÛÝ  ÛÛÞÛÛß ßßÛÜ ÛÛ   ßÛÝÛÛÛ Û   ÛÛ
 ÞÛÛÝ ÛÛÜ      ÜÛÝÞÛÛÜÜÜÛÛßß  ÛÛ  ÛÛÝÛÛ   ÛÝÛÝ   ÜÛ ÞÛÝ ÛÝ   ÛÝ
 ßÛÛ  ßÛÛÛÜÜ  ÜÜÛÛÛß ÛÛÜ    ÛÛÛ  ÛÛÛ ßÛÛÜÜÜÜÛßÞÛÜÜÜÛÛßß ÛÛ ÛÛßßßßÛÛ
      ßß   ßß  Ü   Ü   ß   ß   ßßß   ßßß    ß  ß  ßß
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÜÜß Ä ÄÄÄÄ Ä   Ä       Ä   Ä ÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ

               . p r e s e n t s .


               G.E.N.E.S.I.S Loader

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   Hi... Well this is a little loader we made for our World Headquarter
   GENESIS bbs. This is nothing special but a nice bbs addy, hope you'll
   like it and hope you'll all give Genesis bbs a call.. 

   Included in this zip is the VOTING FORM for the next Imphobia, please 
   fill it and send it to us. Next issue of the Imphobia magazine (will 
   be the tenth anniversary issue!!!) will be released as soon as we get 
   enough material so it all depends to *YOU*. So don't hesitate to send 
   us your articles/votes/frontnews/ads/messages/others, we need it.

                           -Darkness [Imphobia]

   The files included in IMP_GEN!.ZIP should be as follows:
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   genesisf.exe    Loader's [Full Version, with sound]
   genesisn.exe    Loader's [Short Version for bbs, nosound]
   file_id .diz    File description for bbs's
   imphobia.nfo    This .nfo file
   voting .frm    Voting form for Imphobia #10

   Note: This loader is really VGA oriented so some compatibility 
   problems might appear with some non 100% compatible vga's.

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ CREDITS FOR THIS PRODUCTION ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

        CodingúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúNumerus
        Graphics & DesignúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúPL
        ChiptuneúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúBasehead
        
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ HOW TO CONTACT US? ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

       You can contact us by mail at the following adress:

                Darkness/Imphobia
               118 Av. Du Roi Soldat
                B-1070 Bruxelles
                  Belgium

      Or by phone: +32-(0)2-5240648 (Ask for Jeff - Darkness)
                     (Only during the weekend)

   You can also leave a message to IVAN DARKY (Darkness) at our WHQ,
   Genesis bbs (+32-(0)2-2453498, 6 Nodes Ringdwn HST Vfast 28.8)

          or try to catch 'Darkness_' on IRC #coders.

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ NOTE TO PUBLIC DOMAIN COMPANIES ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    This product is Public Domain. It can be copied freely but it may
    not be sold without a written permission from Imphobia. None can
    make any profit out of it. For any informations, contact us at the
    adress above. We won't tolerate unauthorized selling of this
    product! (this include any Shareware Cd-Rom). We are going to sue
    you if you sell this production without a written permission! You
    have been warned...

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ Current Releases ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  [ RELEASE ]  ³ [ CATEGORY ] ³ [ DATE ] ³ [ ZIPNAME ]  ³ [ SIZE ] º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º           I m p h o b i a  R e l e a s e s           º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Noname Intro   ³ Intro     ³ ??. ??? 91 ³ Noname .zip  ³  19k  º
 º Imphobia #1   ³ Diskmag    ³ 23. Feb 92 ³ Imphob#1.zip  ³ 142k  º
 º Imphobia #2   ³ Diskmag    ³ 18. Apr 92 ³ Imphob#2.zip  ³ 227k  º
 º Imphobia #3   ³ Diskmag    ³ 29. Jul 92 ³ Imphob#3.zip  ³ 307k  º
 º X-Mas Mix    ³ Module (MOD) ³ 23. Dec 92 ³ Imp_mix .zip  ³ 228k  º
 º Imphobia #4   ³ Diskmag    ³ 28. Dec 92 ³ Imphob#4.zip  ³ 376k  º
 º Imphobia #5   ³ Diskmag    ³ 03. Apr 93 ³ Imphob#5.zip  ³ 556K  º
 º Far From Earth  ³ Module (MOD) ³ 05. Jul 93 ³ Imp_far .zip  ³ 214k  º
 º Imphobia #6   ³ Diskmag    ³ 22. Aug 93 ³ Imphob#6.zip  ³ 466k  º
 º Imp6 -Bugfix-  ³ Bugfix    ³ 25. Aug 93 ³ Imph6fix.zip  ³  17k  º
 º Imphobia #7   ³ Diskmag    ³ 29. Dec 93 ³ Imphob#7.zip  ³ 989k  º
 º Strawbery    ³ Gfx      ³ 31. Dec 93 ³ Strawbry.zip  ³  24k  º
 º IC Wall     ³ Animation   ³ 27. May 94 ³ IC_wall .zip  ³ 277k  º
 º Imphobia #8   ³ Diskmag    ³ 14. Oct 94 ³ Imphob#8.zip  ³ 1139k  º
 º Imp8 -Bugfix-  ³ Bugfix    ³ 30. Oct 94 ³ Imp8fix .zip  ³  77k  º
 º Ambiance     ³ Module (MOD) ³ 30. Oct 94 ³ IC_ambia.zip  ³  69k  º
 º Infomaniak    ³ Demonstration ³ 06. Nov 94 ³ -Commercial-  ³ 650k  º
 º Imphobia #9   ³ Diskmag    ³ 11. Feb 95 ³ Imphob#9.zip  ³ 1442k  º
 º NHP WM's Mods 1 ³ Modules    ³ 03. Mar 95 ³ Wm_mods1.zip  ³ 1264K  º
 º NHP WM's Mods 2 ³ Modules    ³ 03. Mar 95 ³ Wm_mods2.zip  ³ 705K  º
 º Genesis Ads   ³ Loader    ³ 19. Mar 95 ³ imp_gen!.zip  ³  54k  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ VERY SPECIAL GROUPS GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    Impact Studios, Zuul Design, Acme, Speed, Surprise! Production
         Cascada, Infiny, Psychosquads, Ground Zero.

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ GROUPS GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú    (no order)    ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

     Triton, Majic 12, Doomsday Production, Dust, Witan , Nooon,
     Gollum, CodeBlasters, Hemoroids, Admire, Select, Extreme,
     Xography, Tran, Anarchy, Bonzai, Sorcerers, Complex, Skull,
     DCE, Orange, Black Design, Frontline Design, Legend Design,
     Purge, Sonic, Twilight Zone, Avalanche, Yodel, Subnormals,
     EMF, Silents, Renaissance, New Age, Inertia, Extreme, Grif,
     Absolute! Pc, The Black Rain, Titanic, TET, ACiD, iCE, KLF,
     Iguana, The Cybernetic Dream, Flash Prod, Mental Design,
     Nostalgia, Prime, Logic Design, Epical, Hypnosis, Scoopex,
     Isch Crew, Sirius Cyb, Crypton, Capacala, Subnormals, Core,
     Exalt, Arkham, Deus, Antares,Diffusion, Distorsion, Tfl/Tdv
     Hypernova , The Natives , React, $pa , Future Crew, Virtual
     Visions, Purple, Phantom Design, Astrar Design, X-Ess, Pure

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ PERSONAL GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   Darkness personal greetings are going to: Walken, Sigfrid and Mike
   (Impact Studios), Pfusuus & Ron (Psd), Zodiak (Cda), Erik, Thomas,
   Reebok, Unreal, Chicken & Silent Mode (Surprise! Production), Hell-
   raiser, Robban & Mirage (Cascada Vr), Kroc, LCA & Gandalf (Infiny),
   Alex, Bart & Jendrik (Witan), Zeb (Zuul DesING), Aap, Vic & Laser-
   dance (Acme), Shadowman (Codeblasters), The Rew (NTG), Nothingface
   & Samsman (Ground Zero) , Patte & Stephan (Xography) , Black Label,
   Double C, DGM & the other coder (Hemoroids), Brian (legend design),
   Access & Csurfer (Antares) [Lets make an even better party together
   next year!], Stone & Tyrone (Dust), Kapsu (Epical), Leviathan, MPS
   (Extreme), Ohara, Doom, Fear (@), Zebig (Speed), Ukko, Syntax Error 
   Tikal, Zeb, Jobbo,... (Zuul DesINg!), Loot (Triton), The Hit Man, 
   Holy Water, Tasmaniac, Sharp & Hannibal Lecter (ACiD), The Bogeyman 
   (Twilight Zone), Daredevil, Ryan Cramer & CCCatch (RNS), Ghor (Isch 
   Crew), Snowman (Digital Infinity), CP (Nexus), Barti & Karl (Nooon) 
   John Smith (Advanced Gravis), Felix (React), Spinal, Slash, Moebius 
   (Subnormals),  Dush (React), Jcab, Jare and Captain Bit (Iguana),
   RŽd-„d (Purge), Faramir , Cyberdancer (Phantom Design) , MacGarret
   & Madflight (Genesis bbs), Killer Pc (Distortion), Tone & Doc. Bobo
   (Cybernetic Dreams), Scorpio (Sorcerers), Royal (T.E.T.), Ruskin &
   Runaway Train (The Cellar), Mike Phillips, Sida, D.D.T (Accession),
   Pallbearer (ToxicZombies), Disperin (Admire), Taskmaster (Gollum),
   Sleeping Dog (The Natives), Mr.Logic (Weird Magic), Mikee (X-Ess), 
   Alexel (Dst), all the Imphobia sysops worldwide, all the users at 
   GENESiS BBS, all my friends on IRC#coders, all diskmags editors and 
   all others I might have forgotten and of course greetings to *YOU*. 
                Friendschip rules!
   [.Thanks you all for contributing in the making of a better scene.]

   P.L. personal greetings are going to.....: Zebig/Speed, Sigfrid &
   Walken/Impact Studios, Ukko/Zuul Desing, Kroc, Zeb & Barti/Infiny,
   Felix/React, Aap/Acme, MacGarret & Madflight/Genesis, Zodiak/Cda, 
   and a big hello to all other good pc gfx artists: Rack (Majic12),
   Peachy & Fade One (Masque), Maestro & J.O.E. (Surprise!Production),
   Tyrone (Dust), Nik (E.M.F.), Suny (Speed & Impact Studios), O'Hara 
   (@), Alex (Movement)...

   Basehead personal greetings are going to : Necros, Maelcum, Ryan 
   Cramer,C.C.Catch, Mosaic, Soundwave, Diablo, Majesty, Lord Pegasus,
   Phoenix, Musicphreak, NHP, Chuck Biscuit.

   Numerus personal greetings: Karl, Barti (Nooon), Zodiak (Cascada!),
   Vogue (Triton), Chicken & Reebok (S!P), Pfusuus (Psd), Stone (Dust) 
   

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ Imphobia Boards ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º   [ BOARD NAME ]  ³ [ NUMBER ]  ³  [ SYSOP ]  ³ [ #NODES & INFO ] º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º          M  a  i  n   B  o  a  r  d  s         º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º G E N E S i S (!)... ³ +32-2-245-3498 ³ Mad, McGarret. ³ 6 ³ WORLD HQ..... º
 º           ³ (Hst Vf 28.8K) ³ & Darkness.... ³ - ³ ............. º
 º The Cellar.......... ³ (401) 739-2946 ³ Ruskin........ ³ 3 ³ US HQ........ º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º        H  e  a  d  q  u  a  r  t  e  r  s        º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Polymorph Lights.... ³ +43-1-495-1874 ³ Slowhand...... ³ 2 ³ AUSTRIAN...HQ º
 º Carrier Of Belief... ³ +32-50-340-428 ³ Dr. Shinto.... ³ 1 ³ BELGIAN....HQ º
 º Kilroy.............. ³ +45-45-833-298 ³ Party Crasher. ³ 1 ³ DANISH.....HQ º
 º Planet Earth........ ³ +31-20-6995913 ³ Aap........... ³ 1 ³ DUTCH......HQ º
 º Triplex............. ³ +358-0-5062277 ³ Royal......... ³ 2 ³ FINNISH....HQ º
 º A . C . E .......... ³ +33-1-45887548 ³ Gandalf....... ³ 4 ³ FRENCH.....HQ º
 º Golden Image........ ³ +49-6039-46124 ³ Brian......... ³ 2 ³ GERMAN....1HQ º
 º The Firm............ ³ +49-40-6482146 ³ Doc Bobo...... ³ 1 ³ GERMAN....2HQ º
 º Megaverse........... ³ +30-61-277-089 ³ DGT........... ³ 1 ³ GREEK......HQ º
 º The Black Abyss..... ³ +36-76-485-719 ³ Cyberdancer... ³ 1 ³ HUNGARIAN..HQ º
 º Atari Blues......... ³ +972-9-984-193 ³ Cooly......... ³ 1 ³ ISRAELISH..HQ º
 º Side Effect......... ³ +39-75-5724644 ³ Killer Loop... ³ 1 ³ ITALIAN....HQ º
 º Eclipse............. ³ +385-51-242472 ³ GenII......... ³ 1 ³ CROATIA....HQ º
 º Sidewalk Caf‚....... ³ +47-355-12-227 ³ Twin Killer... ³ 1 ³ NORVEGIAN..HQ º
 º Blastersound........ ³ +34-58-293-583 ³ Mikel......... ³ 1 ³ SPANISH....HQ º
 º Illusion............ ³ +46-18-260-565 ³ Zed........... ³ 1 ³ SWEDISH....HQ º
 º Wonderland.......... ³ +41-64-473-046 ³ Pfusuus & Mut. ³ 1 ³ SWISS......HQ º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º        D  i  s  t  r  i  b  u  t  i  o  n        º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Neo Tokyo........... ³ +32-50-620-112 ³ Tasmaniac..... ³ 2 ³ BELGIAN..SITE º
 º Einstein       ³ +32-3-385-1594 ³ Sleeping Dog.. ³ 1 ³ BELGIAN..SITE º
 º Infinite Dreams..... ³ (604) 733-6432 ³ Norman Yen.... ³ 1 ³ CANADIAN.SITE º
 º Downstairs.......... ³ +45-98-188-132 ³ Ztell......... ³ 1 ³ DANISH...SITE º
 º End Of Time......... ³ (803) 855-0783 ³ Holy Water&Hit ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 º Music Connection N#1 ³ (214) 596-2827 ³ Mike Phillips. ³ 2 ³ U.S.A....SITE º
 º Music Connection N#2 ³ (214) 964-3743 ³ Mike Phillips. ³ 2 ³ U.S.A....SITE º
 º The Dragon's Hoard.. ³ (203) 292-6211 ³ Dragonmaster.. ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 º The Phunk Palace.... ³ (408) 246-0281 ³ Hannibal Lect. ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  We are still looking for affilates in countries WHICH WE DO NOT  º
 º  ALREADY COVER. If you have a BBS in a country which is not on the  º
 º  list above and want to become an Imphobia Headquarter, contact  º
 º  Darkness at the adress above or mail him in one of our WHQ Genesis  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º Call these cool ftp sites:ftp.uwp.edu / wasp.eng.ufl.edu / ftp.sun.ac.za º
 º    Demo stuff is located under the /pub/msdos/demos directory.   º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


              EVERYBODY IS A STRANGER
                ALMOST EVERYWHERE
     
                - KILL RACISM -

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  Don't forget to fill out the voting form for the Imphobia 10 charts!  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
Go to top