pouët.net

Go to bottom

The Basics by Shock!

         ÜÛßß  ÛÛÝ ÞÛ  ÜÛßÛÜ  ÜÛßß ÞÛÛ ÜÛÝ ÛÛ
         ÞÛÛ   ÛÛÝ ÞÛ ÞÛÛ ÛÛÝ ÞÛÛ  ÞÛÛ ÛÛÝ ÛÛ
         ÞÛÛ   ÛÛÝ ÞÛ ÞÛÛ ÛÛÝ ÞÛÛ  ÞÛÛ ÛÛÝ ÛÛ
         ßßÛÜ  ÛÛÝ ÞÛ ÞÛÛ ÛÛÝ ÞÛÛ  ÞÛÛÜÛß  ÛÛ
          ÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛ ÞÛÛ ÛÛÝ ÞÛÛ  ÞÛÛ ÛÛ  ÛÛ
          ÛÛÝ ÛÛÝ ÞÛ ÞÛÛ ÛÛÝ ÞÛÛ  ÞÛÛ ÛÛÝ ÛÝ
          ÛÛÝ ÛÛÝ ÞÛ ÞÛÛ ÛÛÝ ÞÛÛ  ÞÛÛ ÛÛÝ
         ÜÜÛÛ  ÛÛ ÞÛ  ßÛÜÛß  ßÛÜÜ ÞÛÛ ÛÛÝ ÜÝ
 Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä <ASCii by ZàX>


  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ RELEASE INFORMATION ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º                Basics Intro!                º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 °±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±°


      The winner 4k intro from the Scenest'95 party by Gensis!
             Enjoy this cool intro :-)

                  * * *

  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ SHoCK! MEMBERZ ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º CYBERDANCER..: Organizing,Code,SysOp ATX..........: Organizing,Muzax,SysOpº
º TRS..........: Organizing       RAiDER.......: SysOp,Trade      º
º BAT..........: SysOp,Trade,aNSi    KLOY PSYKUUM.: Ascii, SysOp     º
º ASH..........: Code          CYBORG.......: Muzax         º
º DEANSDALE....: Muzax         GREG.........: Code         º
º RiAN.........: Muzax         STREZi.......: Code         º
º GENESiS......: Code          ZaX..........: aNSi         º
º FiG’Ro.......: Code          DALi.........: Swap,Gfx       º
º DAS..........: Gfx          SABE.........: Trade         º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[ SHOCK BOARDS ]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸
ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸
³ þ BOARD NAME þ ³  þ NUMBER þ  ³  þ SYSOP þ  ³ þ # þ ³ þ POSITION þ ³
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
³             - [ HEADQUARTER BOARDS ] -            ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ The Black ’byss ³ +3676-485-719 ³ RAiDER, CYBERD.³  2  ³ WORLD  HQ1 ³
³ E-Connect    ³ +361-275-7047 ³ ATX      ³  2  ³ WORLD  HQ2 ³
³ Tha Kaos Landz  ³ +3141-2052026 ³ Rigor Mortis  ³  1  ³ DUTCH  HQ ³
³ Quality Concept ³ +54-1-PRi-VATE ³ Matador    ³  2  ³ ARGENTIN HQ ³
³ NetCave     ³ +5521-5418284 ³ Galen Spear  ³  1  ³ BRASIL  HQ ³
³ A.C.E.      ³ +331-45887548 ³ Gandalf Infiny ³  4  ³ FRENCH  HQ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³               - [ MEMBER BOARDS ] -             ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ The Silver Horn ³ +3676-492-351 ³ BaT      ³  1  ³ MEMBER BOARD ³
³ New Arcadia   ³ +33-XXX-XXXXX ³ Kloy Psykuum  ³  1  ³ MEMBER BOARD ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³               - [ DiSTRO SiTES ] -              ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³               COULD BE YOUR BOARD?              ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ;
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
Go to top