pouët.net

Go to bottom

Inner Spring by Vedem [web]

  ÜÜ                      ÜÜ
  ßß                      ßß
  ÛÛ ÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÜ ÜÛÛÛ  ÜÛÛÛÛ ÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÜÛ
  ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÜÛÛ ÛÛ   ÛÛÜÜ ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ
  ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛßß ÛÛ    ßßÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ
  ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ßÛÛÛ ÛÛ   ÛÛÛÛß ÛÛÛÛß ÛÛ  ÛÛ ÛÛ ÛÛ ßÛÛÛÛÛÛÜ
                   ÛÛ            °ÛÛ
  ÜßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛÜ°ÛÛ
 þÛÛÛÛ²Û²²Û²²²²²±²²²±²²±²±±±±±±±±±±±±±±±±²±²²±²²²±²²²²²Û²²Û²ÛÛÛÛÛß
 Þ ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
 Þ Þ²±±°°°°                     °°°°±±²Ý
 Þ Þ±°°°        Musicdisk by Vedem.       °°°±Ý
 Þ Þ±°°                         °°±Ý
 Þ Þ±°  Contains 15 Speccy chiptunes, made in 1996-   °±Ý
 ÜÜ Þ±°  1998 (except "Timedrops", made in 2009), and  °±Ý
 ßß Þ°   14 .it modules, made in 2001-2004.        °Ý
  Þ°                           °Ý
  Þ° ÞßßßßßßßßßßßßßßÝßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ  °Ý
  Þ° Þ System reqs: Ý nothing special, should run  Þ  °Ý
  Þ  ÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÝ on any PC with soundcard.      Ý
  Þ      °°°°±±²Ý No DirectX/OpenGL required.     Ý
  Þ       °°°±Ý Didn't tested on Vista/W7/Wine,   Ý
  Þ        °±Ý so try yourself.          Ý
  Þ         °Ý                   Ý
  Þ  ÞßßßßßßßßßßßßßßÝßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ  Ý
  Þ  Þ  Controls: Ý MOUSE.             Þ  Ý
  Þ  ÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÝ But some keys are handled too:   Ý
  Þ      °°°°±±²Ý                   Ý
  Þ       °°°±Ý þ Prev. track:   Z, PageUp    Ý
  Þ        °±Ý þ Play:      X, Enter     Ý
  Þ         °Ý          (if selected)  Ý
  Þ         °Ý þ Pause:      C, Space     Ý
  Þ         Ý þ Stop:      V        Ý
  Þ         Ý þ Next track:   B, PageDown   Ý
  Þ         Ý þ Volume:     Left, Right   Ý
  Þ         Ý þ Tab switch:   Ctrl+Tab     Ý
  Þ         Ý þ Track select:  Up, Down     Ý
  Þ         Ý þ Break playlist          Ý
  Þ         Ý  animation:    Tab       Ý
  Þ         Ý þ Suspend scroll: Shift      Ý
  Þ         Ý þ Exit:      ESC       Ý
  Þ         Ý                   Ý
  Þ  ÞßßßßßßßßßßßßßßÝßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ  Ý
  Þ  Þ   Credits: Ý þ BASS library (c) Ian Luck  Þ  Ý
  Þ  ÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÝ  http://www.un4seen.com      Ý
  Þ      °°°°±±²Ý                   Ý
  Þ       °°°±Ý þ AY emulation (c) Sergey Bulba   Ý
  Þ        °±Ý  http://bulba.untergrund.net    Ý
  Þ         °Ý                   Ý
  Þ         °Ý þ GR32 library (c) lot of people  Ý
  Þ         Ý  http://graphics32.org       Ý
  Þ         Ý                   Ý
  Þ         Ý þ This ASCII made with       Ý
  Þ         Ý  PABLO DRAW (c) Curtis Wensley   Ý
  Þ         Ý  http://pablodraw.sf.net      Ý
  Þ°         Ý                  °Ý
  Þ°                           °Ý
  Þ±°                          °±Ý
  Þ±°         That's all, folks.        °±Ý
  Þ±°°     I hope your ears won't be hurt.     °°±Ý
  Þ±°°°                        °°°±Ý
  Þ²±±°°°°    http://vedem.untergrund.net    °°°°±±²Ý
  Þ²²±±±°°°°°°                 °°°°°°±±±²²Ý
  ÜßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÜ
 þÛÛÛÛ²Û²²Û²²²²²±²²²±²²±²±±±±±±±±±±±±±±±±²±²²±²²²±²²²²²Û²²Û²ÛÛÛÛþ
  ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
Go to top