pouët.net

Go to bottom

epilepsy by Hypnotize

          ù pseudo ù finshied ù version ù of ù
             ÜÜ Ü            Ü
       ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛ Û  ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ Û ÞÛÛ
       Û Ü Û Û  Û  Û  Û Ü Û Û  Û Û  ß Û  Û
      ÞÛÝÛÛÛÛÝÛÝ ÛÝÛÛÝÛÝ  ÛÝÛÛÛÛÝÛÝ ÛÝÛÛÛÛÛÛÝÛÝ  ÛÝ
       ÛÜ   ÛÜ Û ÛÛ ÛÜ  ÛÜ   ÛÜ Û Ü  Û ÛÜ  Û
      ÞÛÛÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÝÛÛÝÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÛÝ
      ÜÞÛÛÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÝÛÛÝÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÛÝÛÛÛÛÛÛÝÜ
          ÛÝgrs        ÛÝ        ÞÛ
    ÝÝÛÝÛÛÛÛÛÛÛÛÝÛÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÛÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞÞÞÝÝ
          ß          ß
               ù in truekolor ù
              ù hypnotize! '96 ù
             ù lsd ù grass ù ozir ù

               ù pl latin ii ù

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

  " ... Poszczeg¢lne procesy maj¥ w samej rzeczy okre˜lone rytmy.
   Pewne  rytmy,  pewne  cz©sto˜ci s¥ w sieci neuronowej m¢zu
   uprzywilejowane ("alfa") i dlatego stosuj¥c bodzie†, np. ˜wietlny,
   o odpowiednio dobranej cz©sto˜ci, mo¾na rytmy korowe "rozhu˜ta†",
   powi©kszaj¥c ich amplitud© na zasadzie  rezonansu  do tego
   stopnia , ¾e badany dostanie ataku epileptycznego. ... "

                      Stanisˆaw Lem "Dialogi"

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

     req: p100/8mb
     msx: gus/sb/sbp/awe
     sys: only himem and univbe5.1a or better

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

          Sfx from mover.....................LSD
          All art work & and tune..........Grass
          Truekol code .....................Ozir
          Spreading.......................Zenial

          Sfx player..................Midas v5.0
          Protected Shell........PMode/W by Tran
          Linker...........................Xlink

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

        diz.file_id     - bbs file description
        exe.epilepsy    - main demo file
         xm.epilepsy    - sfx file
         xm.end       - end demo tune
        nfo.epilepsy    - this info
        zip.hpz_info    - our standard group info

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

      special thnx to Banjii for lead me fucking gus card

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

      special fucks to anadune for the worst polish party

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

    Ozir......Siostra, Lsd, Grass, Coofel, Zenial, Bielu, Blaze,
           Yoghurt, Spy, Jojo, Cathareck,Bartesek, Akira,
         Ice, Warlock, Brach, Rael, Caesar, Decide, Unreal,
            Ghenesis, Yarpen, Rem, Nuke, Bambino, Camel,
            Clifford M. Bonifacy, and my other friends ..

    Grass......Siostra, Hypnotize & Freezers dudes,Flimbo, Orgy,
            Yoghurt, Ice, Warlock, Caesar, Brach, Raptor,
         Ghenesis, Clifford M.,Bonifacy, Konop, Spy, Cedyn,
              Yoga, Lazur, Dix, Raiden, Unreal, Draken,
                   Skowron,Des Kluczes, Joy, Qix,
                Bielu, Rael, Insert,Norman, Chester,
            Scorpik, Bober, Yarpen, Zefir, Ralfik, Well,
            Mr.Vain, Mystic, Twin, Bartman, Akira, Blaze,
                         CIA, Heya, Astra ..

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

    .....Messages from Ozir...................................

    Bielu and rest of Fuse:
    no to teraz s¥ ju¾ trzy porz¥dne grupy w polsce :)

    Maf/Camorra:
    moje prywatne zdanie jest takie, ¾e logust powinien wygra†
    na io3, a nie jakie˜ tam .... bez ¾adnego klimatu, ani ...
    designu ... itd. ... ehhh... szkoda sˆ¢w...

    Unreal/Pulse:
    za maˆo virtuali, za du¾o designu :)

    Blaze/Obfuscation:
    you are cool. co? na nast©pnym party znowu chlejemy?

    Akira/Pulse:
    achh. i know, im too lazy... but bbs-intro are slowly cooming!

    Yoghurt/Poison:
    delaj? send me a 3ds file format info! Lsd jest za leniwy,
    ¾eby to ˜ci¥gn¥c z sieci, a formacik asc suxx!

    Lazur/Pulse:
    To be no copy or not to be no copy? it's a hard question.

    Gravity Party Organizers:
    Niezˆe z was durnie i ciule. Jak chcecie robi† party
    to dowiedzcie si© chocia¾ co to jest komputer, bo g¢wno
    o nim wiecie, a party si© wam zachciewa. ½eby z niecaˆych
    dziesi©ciu dem tylko jedno poszˆo caˆkowicie prawidˆowo
    to si© nazywa spierdolona organizacja. A co z t¥ kas¥ na nagrody?
    Niby sponsor¢w w trzy dupy, komercja taka, ¾e a¾ chciaˆo si©
    ¾yga†, no ale jakie miaˆy by† nagrody. A tu co? La g¢wno.
    Kase si© przechlaˆo? Party spierdoliˆo. Co dalej?

    Ice/Amnesty:
    Techno-Party rulez!

    RMF:
    Komercja suxx, a pozatym to nie wpierdalajcie si© na imprezy,
    o kt¢rych g¢wno wiecie!

    Yarpen/Substance:
    ¾yjesz jeszcze? Send me a s-mail. what about your vr?

    Warlock/Absence:
    wielkie dzi©ki za te dwa listy przed party. Miaˆem Ci
    postawi† piwo na gravity, ale co˜ mi si© zapomniaˆo.
    no nic, na pewno b©dzie next raz.

    Brach/Absence:
    He..He...what about kisiel .. tfu Budyä. we wait for it.
    and what about Hypnotize magic mushroom page?

    Cheester/Absence:
    Nie r¢b sobie jaj i wracaj na scene. (bo ja te¾ odejde)

    McBear:
    makbir - sorry za to makbear na party.

    Dave/Freezers:
    Thnx for photos from io3.

    Decide/The Grid:
    Where is the answer?

    Rem/Dark Legions:
    Dzi©ki za distro.

    Bambino/Dark Legions:
    How your clipping? Enjoy this piece of lame demo-code.

    Lsd/Hypnotize:
    Ty leniu!

    Coofel/Hypnotize!:
    Co z map-diskiem?

    Nuke/Pulp:
    Ooops, a my˜laˆem, ¾e to ja robie delaje, ale ...


   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

     Message from Grass and Ozir - we dont need new s-mail ctx

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

     Messages to all cool peoples from scene:

     W lutym 97r. wyje¾d¾amy (tzn. Ozir,Lsd,Grass,Coofel) do
     zakopca na tydzieä lub wi©cej. Chemy ¾eby pojechaˆo z nami jak
     najwi©cej os¢b ze sceny to b©dzie zajebisty klimacik.
     Wiem, ¾e ferie zimowe to jeszcze hoo...hoo, no ale ju¾
     mo¾na przygotowa† si© psychicznie. Bo tam gdzie my
     jeste˜my to....
     Je¾eli kto˜ ma ochote pojecha† z nami to niech callnie
     do Lsd lub napisze do mnie to dowie si© wi©cej.

   -Ä-[partone]-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä

                     signed by Hypnotize team

                      anno domini 1996/11/18

Go to top