pouët.net

Go to bottom

acid kids by Exodus

            .....................................
            :   e  x o d d  u  ss    :
     ____     .______________ ._______ _____   ____
    / _/__________|    /   \|    \/  /____/ _/_____
    /_ /   \_  |   _/    \\    \\  /)  \____   \_
    /__________/___|______\________/________/_________/: /   / sK!l0p
   - --------------- :                  : /______/ -- -
            :...................................:


    then take me dissappearing through the smoke rings of my mind
      down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves
       the haunted frightened trees, out to the windy beach
         far from the twisted reach of crazy sorrow
                                -bob.dylan.
                   ---
             exodus.acid.kids.musicdisk


  cRediTS ->        gReeTS ->
  angelo.code.design.    acid.acryl.agi.alias.althar.bejbe.benji.binar.
  cro.music.graphics.    camel.druglord.yarpen.dzozef.extend.hollowone.
  shexbeer.trademark.    goocio.fred.hasid.ice-k.jason.jaytee.radi.rts.
               lemmy.longhi.lukass.malfunction.tinner.vigrid.
               pecik.pyromaniac.sayret.shexbeer.tran.zambari.
               silentriot.rem.creed.sammar.lesnik.caro.spark.
               informer.azzaro.ahmed.arson.goro.skip.booncol.
               texac.lettique.bart.atom.fiszi.bartol.incubus.
               verdin.scriptum.alexhicks.slayer.akeem.foxbat.
               mef.podo.yoy.qlka.skowron.chaos.deekay.sliver.
               mac.vader.omen.motzel.rafaello.wolf.sukkubova.
               borys.dzidek.trance.ubik.dixie.jimmy.fuzzy.io.
               impexus.raiden.kbi.fremen.keyg.with.ayla.okon.
               szwagier.insect.rappid.ameba.unreal.gwinbleid.
               garfield.fitzroy.simonking.booncol.#wejherowo.
               #polishscene.#pixel.#artiga.#gbadev.at.IRCnet.

  ninejsze œwiadectwo zmartwychwstania przynajmniej czêœci grupy pragniemy
  zadedykowaæ wszystkim tym którzy chc¹ coœ jeszcze tworzyæ i siê tego nie 
  boj¹...

  podziêkowania jestem winien aliasowi, jaytee'iemu, hollowoneowi, acidowi
  oraz benjiemu za bardzo wiele cierpliwoœci i crash testing ;)
  (last minute: visualizer mo¿na tez zmieniaæ klikaj¹c na jego obszarze :)

  wymagania: win32, dx8, dzwiêk, karta graficzna klasy tnt lub lepsza 
  z nowymi detonatorami.


  ³ºÛ³³³ º³Û ³³                  gdynia.3o.sierpnia.2oo1.
  ³ºÛ³³³ º³Û ³³                          exodus.
  ³ºÛ³³³ º³Û ³³                aaron.angelo.cro.fred.jason.
  ³ºÛ³³³ º³Û ³³                      and.the.feeling.
  acid   kids

Go to top