pouët.net

Go to bottom

Relaxeed by Xeed

 ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ  ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 Û ÛÛÛÛÛ Û  º ÉÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍ»  ÉÍÍÍËÍÍ» ÉÍÍËÍÍÍÍ ÍÍÍ» ÉÍÍ» È»  Û    Û
 Û ÛÛÛ ÛÛ  º º ɼ ºÍÍ  º  ÌÍÍ͹ Ȼɼ º   ÍÍ͹ º È» º  Û  ÛÛ  Û
 ÛÛ Û ÛÛÛ  º ÌÍÍÊ» º   º  º  º ɼȻ º    º º  º º  ÛÛÛÛÛÛ  Û
 ÛÛÛ  ÛÛÛÛ  º º  º ÌÍÍÍÍ º  º  º ɼ È» ÌÍÍÍ   º º ɼ º  ÛÛÛ   Û
 ÛÛ Û ÛÛÛ  º º  Èͼ   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍͼ  ÈÍÊÍÍÍ» ÍÍͼ ÈÍͼ ɼ  ÛÛÛÛÛÛ  Û
 Û ÛÛÛ ÛÛ  ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ   Û ÛÛÛ  Û
 Û ÛÛÛÛÛ Û             B Y              Û    Û
 ßßßßßßßßßß                            ßßßßßßßßßß
                X  E  E  D

 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  TH­S ­S íuR CíNTR­BuT­íN Tí THî CàCHî '95 PàRDeY   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³ÛÛÛÛÛÛÛÛ³  HîLD AT KîCSKíMT ­N THî WíRLDz CííLîST CíuNTRY,   ³ÛÛÛÛÛÛ ³
 ³ÛÛÛ  ÛÛ³       - íF CíuRZî - ­N HuNGàRY!         ³ ÛÛ ÛÛÛ ³
 ³ÛÛÛ   ³                            ³ÛÛÛ ÛÛÛ³
 ³ÛÛÛÛÛÛ ³  THe D'Mí ReQuiReS:                  ³ ÛÛ  ÛÛ³
 ³ÛÛÛ   ³  - 386er processor (486 SX HiGHLY ReCoMMeNDeD)    ³ÛÛÛ ÛÛÛ³
 ³ÛÛÛÛ ÛÛ³  - 3 MB Free XMS memory                ³ ÛÛ ÛÛÛ ³
 ³ÛÛÛÛÛÛÛÛ³  - VGA CaRD (TRiDeNT 8900 w. 256K is CííL EnOUgh)   ³ÛÛÛÛÛÛ ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  - GUS 256K is highly recommended 2 hear SuM ZaX!   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 THe CReaToRz WeRe:
 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
 - B­LL : MooZaX,
 - CHR­S : CoDe, MS-KiLL'R
 - NíR  : CoDe, IdEAz
 - TaZ  : DeS­GN, iDeaS, CaMeRaMaN, oRGaNiZiNG

 SoMe WoRDS aBouT THe XeeD MeMBeRz:
 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
 - B­LL :13 YRS! 486 DLC-40; 4 MB RAM; 420 MB; MSVGA 256K (TRid8900); RoLaND
 - CHR­S:18 YRS; 486 DX2-66; 4 MB RAM; 420 MB; SVGA 1M (TRid8900); 2x CD-RoM
 - FRN :23 YRS; 486 DX2-66; 4 MB RAM; 2*250 MB; SVGA 1M (CiRRuS); 1x CD-RoM
 - NíR :18 YRS; 486 SLC-33:-( 4 MB RAM; 540 MB; VGA w. 512TRid8900;
 - QaGAn:17 YRS; 486 DX4-100; 8 MB RAM; 1G SCSI; SVGA 1M S3-PCi; 2X CD; DAT!
 - TaZ :16 YRS; 486 DX4-100; 8 MB RAM; 255 MB :-( SVGA 1M S3-VeSa; 2x CD-RoM

 CoNTaCTS:
 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
 - QaGaN: [+36](1)1-621-890 BuDaPeST   English     VeRY HoT STuFFz!!!
 - TaZ:  [+36](92)-319-587 ZaLaeGeRSZeG English,German  (CD)SWaPP, JoiNiNG

        OUR INTERNET ADRESSES COMING SOON IN 2 WEEKS!!!

 ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
 º ATTENTION!!!! ATTENTION!!!! ATTENTION!!!!! ATTENTION!!!! ATTENTION!!!! º
 º--------------------------------------------------------------------------º
 º  XeeD iS LooKiNG FoR a GooD GRaPHiCS aRTiST!! If You aRe oNe oF THeM,  º
 º  aND iF You WouLD LiKe To Be PaRT oF a GReaT CRew, CoNTaCT Me!! (TaZ)  º
 ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

      HîRî CuM­N' dà GR8Tz Tí THî GRíuPz ­N THî WHíLî WíRLD:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
            ì ABADDON
            ì CaSCaDa
            ì CYBîRDYNî
            ì DUST
            ì ElectroMotive Force (EMF)
            ì Future Crew (FC)
            ì GRiF TeaM
            ì Jeskola! Production
            ì MaJiC 12
            ì NSS
            ì PHaNToM DeZiGN
            ì ReMaL
            ì SMeLL oF HeLL
            ì SoNiC PC
            ì Surprise! Production
            ì TRiToN
            ì TSi
            ì XoGRaPHY

    aND LaST - BuT NoT LeaST - HeRe CoMeS THe SHíRT PeRSoNaL GR8Tz:
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
            þ BaNDee/ABaDDoN
            þ BaT/PTM-D'Z­GN
            þ CYBeRDaNCeR/PTM-D'Z­GN
            þ DADA/X-TSi
            þ DRoMeDaR/CYBîRDYNî
            þ HaRDCoRe/SOH
            þ JoHN ZeRí/NSS
            þ MaD/CYBîRDYNî
            þ MaXWooD/MaJiC 12
            þ PHoeNiX/TSi
            þ RaTT/GRiF TeaM
            þ TRS/GRiF TeaM

 If U LiKe THiS DeMoNSTRaTioN, CaLL THeSe K£L BoaRDS 4 MoRe XeeD PRoDuCTioNS:
 ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
 º TaZMaNia BBS        +36-92-CuMiN-uP! WoRLD HQ TAZ; NoR & QaGaN º
 º THe CeNTeRC BBS        +36-1-373-527 BPHQ   JoHN ZeRo; QaGaN º
 º THe SMeLL oF HeLL BBS node 1  +36-x-xxx-xxx DISTRO  ????  ????   º
 º            node 2  +36-z-zzz-zzz DISTRO    ????  ???? º
 ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

   THiS fUck­N' TeXT iS CReaTeD BY TaZ of XeeD iN THe YeaR oF 1995!

         SEE YA SOON IN OUR SOONCUMiN' PRODUCTION!
                BYE-BYE!!!
<EOF>
Go to top