pouët.net

Go to bottom

Catchup! by grif

 ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ÛÛÛÛÛÛ  Û ÛÛÛ     ÛÛÛ     ÛÛÛ ³     ùTî›HﭛàL iïFíù     ³
 ÛÛ    Û ÛÛÛÛÛÛÛ		 ÛÛÛÛÛÛÛ ³                  ³
 Û  ÛÛ  Û ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ	ÛÛÛ ÛÛÛ ³ - rEQuiRe$ a 386 WitH fA$t VGA,³
 ÛÛ    Û ÛÛÛÛÛÛÛ   ÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ	 ³ - $uPP0rTEd 0nlY tHE AdVANCEd GU$,³
 ÛÛÛÛÛÛ  Û ÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ    ³ - At lEa$t 580 KbYtE 0F Ba$eMeM,³
 Û  Û  ÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ    ³ - If GuS, than 512Kb 0f GU$mEm0rY,³
 ÛÛ   ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ    ³ - aNd aT lA$t a bIT 0f L00sE...³
 ßßßßßßßßßßÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    tHi$ dEM0 ReLEasEd At tHE A$$EMBLY94 partY, wHiCh hEld iN FinLand.
	 ThE Pr0ducti0N i$ shArewAre, n0 m0NEy cAn bE chARge f0R iT...


 [ aNd n0w s0Me tHinG Ab0uT dA dEM0... ]
 'CaTcH UP!' - A dEM0, mAdE bY gRiF. ThE dEM0naMe In hUngAriAn lAnGuaGe
 Is : 'rd uToL'. BY thE wAy, wE sAw 0nLy aVeS0mE dESignS, fUCKeD uGly l0g0S
 ,sl0w c0de, aNd 0ldStylEd tEchn0tUNEs 0n PC (thErE aRe s0Me eXCEPt),
 thErEf0re wE dECidEd thAt wE mAke a s0le dEM0 With0Ut GleNzvEcT0r, SimPle
 fiLLed p0lyG0ns, shAdEb0bS aNd wiTh0Ut d0tS...
 S0, AftEr 1 yEAr'$ of hARd dEM0mAkinG hErE wE g0 aGaiN wIth s0Me 'GrAffitY'
 stYle l0g0S, nO blAck baCkgR0UNd dEsiGn, diSc0-jAzZ-s0ul-reGGaE mUSiCs, aNd
 wiTh s0Me vERy nEw eFFeCtS... (-:

 [ CrEdiTs ]
			 -'l0nG' cReDitS cUmiN'uP...-

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³   ù BeGiN cErEm0nY ù   ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
			   C0dE   : AlmA
			   gRaPhiC$ : RaTT
			   LiTTlEfOnT: AdT /ABS!
               dE$igN  : RaTT
			   0.tH mU$i›: RiaN (sTaRwaRs)
			   1.$t mU$i›: RiaN

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³ ù 'A dEM0 PRESENTED BY' ù ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
			   C0dE   : AtX
			   gRaPhiC$ : RaTT
               dE$igN  : RaTT

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³  ù cHe$$b0ARd z00m-R ù  ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
				 C0dE : AtX

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³	 ù MiRR0R ù	   ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
				C0dE	: AlmA
				gRaPhiC$: RaTT
				dE$iGn	: RaTT

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³ ù fIlleD $iNu$pL0TTeR ù ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
			   C0dE : $tReZi & MaN

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³	ù v0tE f0R u$! ù   ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
			    C0dE	 : AlmA
			    gRaPhIc$ : RaTT
			    2.nd mUsi›: RiaN

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³	  ù z00MEr ù	   ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
			    C0dE : AlmA
			    iDeA : RaTT & RiaN
			    dE$igN: RaTT

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³    ù zEBRa-vECT0r ù   ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
				 C0dE	: AlmA
				 dE$igN : RaTT
				 LoGo  : RiNgEr

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³  ù dEaTh 0f a BuBBlE ù  ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
			   C0dE  : $trEZi & MaN
			   gRapHiC$: RaTT
			   dE$iGn : RaTT

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³	ù PiCtUrE pArT ù   ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
			    gRaPhIc : RinGeR
			    C0dE	: AlmA
			    dE$igN  : RaTT

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³   ù wATEr wItH cL0R ù   ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
				 C0dE : AtX

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³   ù tRiANGlE tExTurE ù  ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
			   C0dE   : $tReZi & MaN
			   gRaPhIc  : RaTT
			   3.rd Mu$i›: RiaN

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³  ù fLY vIrTuAl-ReaLiTY ù  ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
             C0dE    : AlmA
             flY MovEiNg: DannY b0Y & RiaN
             0bJecT$  : AlmA
             cAmeRa$  : DannY b0Y & RiaN
             iDeA    : AlmA
             r00m    : DannY b0Y & RiaN
             c0l0Ur$  : RaTT

			ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
			³	 ù eNd$cr0LL ù	   ³
			ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
				gRaPhiC$ : RaTT
				C0dE	 : AlmA
				4.th Mu$i›: RiaN

 [ Ab0uT tHe EnD 0f dA dEM0... ]
 iN tHe End 0F tHE eNdsCr0lleR U hEaReD a HuNgarian sPeeCh. NoW I tRaNsLaTe
 iT t0 eNgLisH: 'It will bE EvEn w0rSe...'  -wE sT0LeD tHiS sPeeCh fR0m a
 fAm0uS HuNgarian RaP-Gr0uP, cAllEd: RaP-šl“K. We tHiNk tHaT tHiS iS a c00l
 j0kE iN tHe EnD 0F tHe dEM0...
 
 [ SomE iMp0rtAnT tHing$... ]
 - ThE lASt cREditScr0llEr c0nTaiNs 4 fUll-piXeLeD 640X350 scREEn. Wrappp!
 - ThE nAMe oF RiNgEr'S piCtuRe iS a hUnGgAriAn bIRd cAllEd: BaRk¢SciNegE.
 - ThE 'l0AdEr' 0f thE dEM0 aNd sOMe 'LittLe' thinGS (SucH aS tImErS eTc.)
  wAs mADe bY AlmA.
 - wE MadE ThE viRtUaL-ReAliTy pARt 1« wEEkS bEf0Re wE lEft fOr FiNlAnD, s0
  tHis wAy tHeRe iS oNlY 1 r00m. S0rrY 4 ThiS!
 - All PicTuRe$, l0g0s hanDpAiNtEd, PiXeLeD WitH dPAinT2.
 - ALL c0l0ur iN tHe dEM0 wAs aDjU$teD bY RaTT.
 - iN tHe Dem0 wE uSeD CasCadA's GuSPlAYEr, WhiCh wAs a BiT m0dIfIed bY AlmA, 
  bEcaUse AlmA doe$N't 0wN a gUs s0 hE coUlD nOt mAdE An 0wN GuSPLaYer.
  ReAllY SoRRY f0r tHiS. wE h0pe tHaT AdvAncEd GrAvIs oR iT's huNgAriAn
  diStrIbuTor pIxeL gRapHic$ wiLL hElP AlmA t00 t0 GeT a GuS. So, sPeciAl
  gReeTS g0 t0 RoBert Ad0LfSSoN/CasCadA.
 - ThE sAmPlEz 0f dA viRtUaL rEaLitY mUsiC wAs DiGiTiZed fR0m a kRafTWeRk cD.
 - aBoUt pArAmeTerS:  /N : n0 mUSic iF YoU HaVe GuS 
            /G : SkiP GuS MeM0rY tEsT (iF U hAvE 256K iN yOuR gUs)
 - If Y0u tHiNk, tHaT tHiS dEM0 rEQuiRe$ t00 mUcH diSkSPaCe, tHaN cHecK tHiS:
  oNlY tHe 5 tUnE iN tHiS dEm0 aRe aB0uT 1880 KbYtE (wIth0uT c0MpRessIoN)...
 - ThiS TexTfiLe dE$iGnEd bY (0fc0z...) RaTT.

 [ MeMbErliSt... (iN j0iN 0RdEr) ]
 - K roly Gergely      ùRaTTù     /mAin 0rGaNiZeR, gRAPhiC, dESiGn/
 - Bal zsi Mikl¢s      ùAtXù      /c0dEr/
 - Reitinger Roland     ùTrSù      /sWAPPer/
 - Strezeneczki Tam s    ùStREziù    /c0dEr/
 - Ber‚nyi Csaba      ùMaNù      /c0dEr/
 - Czirmai P‚ter      ùA››0rDù    /Midi mUsiCiAn/
 - Alm si G bor       ùAlmAù     /mAiN c0dEr/
 - Horv th Szil rd     ùRiaNù     /mUsiCiAn/
 - Szombathelyi Zolt n   ùCrYPt0dANCErù /mAiL sWaPPeR/

 [ NeW gRiF mEmBeRs... ]
 MaYbE U sAw, tHaT wE hAvE 1 BrAndNeW, aNd a NeW mEmBEr. So... 
 RiAn fR0m eX-ABS! j0iNeD t0 gRiF, aNd CrYPT0dANCEr fR0m eX-CrEaT0R j0iNed
 t00, aS mAiL sTuFF aNd tEcHn0-sWaPPeR...

 [ gRiF's sPrEaDed StuFFs: ]
 - ReQuiEm	 /dEnTr0,		 1993 02./ [AbaDD0n pARtY 2nd PlAcE]
 - 3Fr0m1	 /3 mUsIc bY SlaYeR   1993 03./
 - tRuE'93    /pArTyiNviTaT0r     1993 07./
 - cHaNtR0	 /cHaNNel iNTR0	 1993 06./ [JaM! pARTy 1st PlAcE]
 - cHaNNel	 /diSkMagaZine 	 1993 12./
 - LeTTerWriTeR /iT's f0R y0u...    1994 03./
 - CaTcH uP!	 /diSCo tRaCkM0	 1994 08./

 [ HaNdShAkEs ]
     ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     ³          GRiF'$ hAnD$hAkE$:            ³
     ³                               ³
     ³ ABADDON-ABSOLUTE!-MAJiC12-XEED-PHANTOM-iMPHOBiA-FUTURE CREW ³
     ³ ADMiRE-ARMAGEDDON-SONiC-TWiLiGHT ZONE-CODEBLASTERS-KEFRENS- ³
     ³ JESKOLA!-TRiTON-MASQUE-APOPLETiCS-WiTAN-SONiC-REMAL-CASCADA ³
     ³ ARKHAM-NOiCE-AVALANCHE-ACCESS DENiED-THE MOVEMENT-PROGRESS- ³
     ³ GAZEB00-FLASH iNC.-EPiCAL-PENTAGON-SURPRISE! PRODUCTiON-TiG ³
     ³ SELECT-ANDROMEDA-RAZOR-MELON-LEMON-ANARCHY-iMPACT S-iNFiNY- ³
     ³ XOGRAPHY-ALPHAFORCE-PARANOiDS-DUST-BLACK RAiN-SiLENTS-ONYX- ³
     ³ -ViRTUAL ViSiONS-DARKZONE-EMF-DOOMSDAY PRODUCTiONS-EXTREME- ³
     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
        
 [ PeRs0NallY GrEEtiNGs... ]  
              ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
              ³ AlmA PeRs0nAl gReeTz:³
              ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ           
           
               - SB    /ReMaL
               - BaNa   /ReMaL
               - ZeD   /ReMaL
               - MaXw00d /MaJiC12
               - RoBeRt AD0lfSSon /CasCadA
 
              ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
              ³RaTT pErS0nAl gReeTs:³
              ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ           

              - ViKi  /RaTT's GiRlFriEnd.../
              - LeMMinG  /J!P
              - ZeBiG   /RaZ0r
              - ReMdY   /ArKhAm
              - EdHeLL0n  /ArMaGeDD0n
              - DaRkNeSS  /iMpH0biA
              - SaM    /iMpH0biA
              - BaNa    /ReMaL
              - Sb     /ReMaL
              - L0rD CyRiX 
              - MaXw00d  /MaJiC12
              - RaCk    /MaJiC12
              - AlEx    /ReLaTiVe
              - BaN0    /ReLaTiVe
              - GeRy    /ReLaTiVe
              - NuKeMaN
              - ToMcAt   /AbAdd0n
              - LiZaRdkInG /tRiT0n
              - Ern0    /Abs0luTe!
              - JeAn    /Abs0luTe!
              - DiSPeRiN  /AdMiRe

              ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
              ³RiaN pErS0nAl gReeTs:³
              ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

             - BoGi  /RiaN's GiRlFriEnD.../
             - MoCkErY    /D-luSi0n
             - LiZaRdKiNG  /TriT0n   
             - VoGuE     /TriT0n
             - MaXw00d    /MaJiC12
             - RaCk     /MaJiC12
             - PuRpLe MoTiOn /FuTuRe CrEw
             - M0bY     /SAniTY
             - aLL mEmBeRs oF ReLaTiVe


 [ RaTT's MeSSaGe liNe... (PrEPArE Yo'SelF!) ]

 -LeMMinG     : YoU ArE LaZY!
 -L0rD CyRiX   : I wAitEd y0uR stUff pAcKaGe, bUt vAiNlY...
 -PeNtAg0n mEMBeRs: I'aM a Pr0dIgY fAn t00, s0 wE'll g0 t0 s0mE dIsC0 aT 
           A$$EMBLY94. 0r NoT ?
 -aDMiRe     : I h0Pe, wE wiLL mEEt 0n ASSEMBLY94.
 -ZeBiG      : YoU aRe mY idEaL /iN gRapHiC/ On PC.  /aNtiAliAs RulEz!/
 -Ern0      : ThAnX 4 dA Te$tiNG...
 -AbYsS      : I (RaTT) hEaRd, tHaT y0u aRe a GrEaT 'DiSCo-MaN'! S0, wE
           Will tRY tHiS aT aSSeMbLy!
 -TrAnSSu     : I hEaRd tHaT tUnE WhiCh iS iN dA 'SERi0US' JeSk0lA! dEM0.
           WeLL, c0nGrAtUlAti0n F0R tHiS! ThE bEsT tUnE wHaT I EvEr
           hEaRd 0n PC... I wAnT t0 mEEt wiTh YoU iN dA ASSEMBLY'94!  
           NoW, I (RaTT) wRiTiNG tHiS sHiTtY tExTfiLe, aNd dUriNG I
           hEAriNG yOuR fUn-TaStiC tUnE! It iS n0t sEcReT, tHaT 
           AfTeR I hEaReD tHiS mUsiC y0u hAvE bEEn mY mUsiCiAn-iDeAL
           oN PC. PlEaSe, iF YoU hAvE a liTTlE tiMe tHaN c0nTaCt mE!
 -GerY      : I h0Pe, tHaT mY sTaRfiEld iS eN0uGh g00d t0 a GaMe sPaCe-
           tRiP... ((((-::   (It wAs d0uBlE-eYe, 0R a 'GL' ???)
 -B'n0      : I h0Pe, tHat Y0u liKe tHiS Pr0dUcTi0n... 
 -NuKeMaN     : HeY, dUdE! 'WaS mAcHtS dU hEuTzUtAGe?' AfTer, We cLoSed
           oUr liVe oN cPlUs4, I hEaRd n0ThiNg fR0M y0U! PlEaSe, iF
           Y0U sAw tHiS dEM0, cAll mE uP, 0r wRiTe a lEttEr t0 mE 
           wiTh YoUr oPiNioN! -ThAnX-
 -EdHeLLoN    : Yo GuY! WhAt aRe Ya d0in'? PlEaSe wRiTe oPiNioN!
 -ToMcAt     : I h0Pe, tHaT YoUr wInChEsTeR cAn bE rEPaiR...  (SorrY!)
 -RaCk      : YeStErDaY, wHEn YoU viSiTeD mE iN mY h0UsE, YoU sAid tHaT
           tHiS dEM0 wiLL bE iN tHe fiRsT 3 PlAcE iN tHe aSSeMblY... 
           MaYbE yEs, buT MaYbE n0...
           ( 'de aZ‚rT oTT vAn...'  -MonDan D tE, Mi?... -RaTT)

 [ tEcHn0 SwaPPinG... ]
 CoNtAcT wIth 0uR bRaNdnEW mEmBer, CrYpT0dAnCeR... ThE h0TTeSt VidE0-aUdi0
 muSiC sTuFFs. OnLy rAve-TecHn0 fAnS!         (Pr0diGY rUlE$! -RaTT)
 
 [ Ab0Ut gRiF's 0ffiCiAl T-$hiRtS... ]
 If y0u wAnt a 'gRiF' T-sHirT (wHaT tHe gRiF mEmBeRs wEaReD aT aSSy'94...), 
 tHaN sEnD a LeTTeR (WitH s0Me m0nEy...), aNd wE'll sEndinG y0u oNe oF tHeM! 

 [ mULTiMEdIA, FiRmS: ]
 OuR tEAm (gRiF) iS g0iNg t0 uNdErtAke s0mEthiNg elSe,n0t oNly mAkiNg	dEm0s,
 iT iS n0t a sEcrEt, thAt gAMe mAkiNg iS nEar t0 uS, aNd wE	aRe g0iNg t0
 mAke diffErEnt Pr0duCtS f0r aDveRtiSing iN thE fUtUre....
 S0, wE w0ulD likE	t0 aSk All c0mPaniEs, wh0 wAnt t0 USe oUr sErviCe, t0
 cAll 0n uS. OUr tEAm iS faSt aNd rEliablE, aNd wE cAn mAke quAlitY pr0duCts
 iN A sh0rT tiME...
 EvErYb0dY, wh0 iS iNterEstEd iN iT, plEaSe c0nTaCt At tHe f0ll0wiNg aDDreSS,
 y0u cAn fiNd iT At thE eNd 0f thE filE: 'BUSINESS,HQ'.

 [ BB$: ]
 If y0u wANt t0 mAKe a BBS, or y0u w0Uld liKe t0 bE oUr diStribut0r, thEn
 wRitE uS a lEttEr. ('HQ, BUSINESS' or 'SWAP')
 If iT iS p0sSiblE uSe gRiF's 0ffiCiaL sigNs, tHe l0g0s 0f tEXt aNd grApHic!

 [ cHANNEl #2 (eNGLiSh): ]
 ThE fiRsT iSSuE 0f CHANNEL diSk magazine hAd a GrEat suCCeSS iN HuNgary.
 We w0Uld liKe t0 f0ll0w tHiS trAditi0n. BEcAusE 0f thE GrEat iNtErEst iN
 abr0aD, wE w0Uld likE t0	rElEaSe CHANNEL #2 s0Me wEEks aftEr ASSEMBLY.
 ANd iT iS g0iNg t0 hAVe 0Nly An EngLisH vErSi0n! We aRe g0iNg t0 iNteRviEw
 s0mE pEopLe At ASSEMBLY. We aRe wAitiNg f0r All tHe aRtiCle wRitErS iN tHE
 fUtUrE... (ThE t0piC cAn bE aNytHinG...)
 Ab0uT thE aPPEaRanCe 0f dA s00n rElEaSeD mAgAziNe: if CHANNEL wAs g00d, thEn
 iT w0uLd be rUlZ! YoU cAn sENd y0uR aRtiClEs t0 thE aDDreSS 0f thE HQ, SWAP.
 So, SSSSSSSSEEEEEENNNNNNDDDDDDDDD AAARRRTTTTiiiiiiiCCCCCCLLLLEEEEESSSSSSSS!

 [ V.i.P. (VerY iMp0RtAnT pARTy'95) ]
 We (gRiF) w0uLd LiKe T0 MaKe oUr 2.nD paRTy iN HuNgary. We Will sENd
 inVitAt0r iNtR0s t0 thE m0St iMp0rtAnt PC-AMIGA-C64 gr0uPs, bUt iF y0u wANt
 t0 kN0w m0Re iNF0 ab0uT thIs PaRTy thEn c0nTaCt uS. ('BUSINESS, HQ')
 MaYbE tHiS paRtY wiLL bE thE biGGeSt pARTy iN HuNgary. ThE 0rgaNizErS aRe:
 gRiF -PC, AbS0lUtE! -AmiGa, ChRoMaNcE -C64	    (It iS n0t 100% yet...)
 We wAitiNg f0r mAin sp0Ns0rS! 		 (aT fiRsTlY n0t HuNgarianS!)
 
 [ c0MinG s00n ... ]
 If Y0u LikE tHe gRiF sTuff$ [wH0 noT??? :-) ], tHeN wAiT f0R 0uR s00nc0MiNg
 iNtR0 aT 'ThE PaRtY4'... (PuRe dEsiGn!) AnD oFc0uRsE wAiT tHe 'ChAnnEl #02'! 

 [ ThAnKs... ]
 - t0 pIxEl gRaPhiCS f0R tHe gRaViS uLtRaSouNds...
 - t0 c0l0r c0mputEr bC0z tHiS LTD. sPoNs0ReD 0uR bUsTriP t0 tHe ASSEMBLY...
 - ExTeRmElY tHaNX t0 Tr$/gRiF, c0Z hE oRGaNiZed tHe hUnGaRiAn bUStRiP t0 
  tHe ASSEMBLY...

 [ AddReSSeS: ]
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³ BuSinESS, HQ at: ³  ³ c0De qUEsTi0nS at: ³  ³    SWaP at:    ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 Gergely K roly /RaTT/   G bor Alm si  /AlmA/   Roland Reitinger /TRS/
 HuNgary, 9024, Gy“r   HuNgary, 9021,  Gy“r   HuNgary,2800, Tatab nya
 Si¢ street 22.      Apor Vilmos P. tere 2.   K”zt rsas g street 4.
 Tel.: +36-96-314-069   Tel.:  +36-96-316-329   Tel.:  +36-34-334-185

    aT lAsT (bUt n0t lEaSt) wE sAy 'wElCoMe' t0 oUr nEw mAiL-sWaPPeR:

              ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
              ³ TeChn0 sWaPPiNg: ³
              ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
               Zolt n  Szombathelyi
                /CrYPT0dAnCEr/
               HuNgary, 9022, Gy“r
               rp d  street 51/A.
               Tel.: +36-96-321-588

        ThAt iS aLL, wE h0Pe, tHaT y0u LikeD 0ur dEM0!


                        'It wiLL bE EvEn w0RsE...'

                                -siGn 0ff gRiF-
Go to top