pouët.net

Go to bottom

X - 25 by Image!

                           Ü
         Ü                  Ý
         ßÜ                ÜÜÛÝ
          ÛÛÜ   ÜÛ    ÞÜ    ÜÛ ÜÛÛÛßÛ  ÜÛÛÝ
          ÛÛÛßÜ ÜßÛÛÝ  ÜÛÛÝ  ÜÛÛÜß ÞÛÛß ÞÝ ÛÛÛÝ
        ÜÜ ÛÛÛÝ ß ÛÛÛ ÜÛß Û  Ûß ßÛ ÛÛ    ÛÛÛÛ
       ßÛÛÝ ÞÛÛÝ  ÞÛÛÛ ÛÛ ÞÝ  Û  Û ÞÛÝÛß  ÞÛÛÛ
       ÜÜß ÜÞÛÛÛ  ÞÛÛÛ ß ÜÜÛ  ßßÛÜÜß  ÛÝ    ÛÛÛÝ
       ß ÛÛß ÞÛÛÛÝ ÞÛÛÝ ÜÛÛÛ ÞÝ  Ûß   ÛÝ   Ü ÞÛÛÝ
°±²ÛÛÛÛÛßÛß Ü ÞÛÛÝ ÛÛÛÛ ÞÛÛÝÞÛÛÛ ÞÝ  ÜßßÛÜ  ÞÛ  ÛÛ ÛÛÛ Ü ßÛÛÜÛÛÛÛÛÛ²±°
       ÛÛÛÛ ÛÛÛ± ÛÛÝ ÛÛÛ  Û ÝÞÝ  ÛÛÝ ÛÛÜÜÛÛÛÛ  ÛÛÝ    iMPURE
       ÛÛß²Ý ÞÛÛ° ÞÛÛ ÞÛÛ ÜÝÛÛÝÛ   ÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛÛÛÝ
       Þß °± ßÜÛ± ÞÛÛÛÜ ßÛÛß ß Þ   ÛÛÛÞÛß  ßßÛÜ ÛÛÜ
           ß          Û  ÞÛÛÛ
                     ßÜÜÛÛÛÝ

        ú l e a r n ú 2 ú l i v e ú w i t h ú i t ú

                 hands out

ÚÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÀÄ¿:ùùùùùùùùùùùùùùù[        'X - 25'        ]ùùùùùùùùùùùùùùù:Ú³Ù
:³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij:
Ú³Ù Released At : X96         : Release Date : April 7th, 1996   ÀÄ¿
³³ Placeúúúúúú : Utrecht        Release Time : 12:00        ³³
ÃÄ¿ Countryúúúú : Holland       :                  Ú³´
ÀÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÙ
ÚÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÀÄ¿                The Credits                Ú³Ù
:³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij:
³³ Code    : Vision & Quicksilver  Music   : The Peric       ³³
³³ Graphics  : Unique         Design   : Quicksilver      ³³
ÃÄ¿ Music Player: Capaplay2                         Ú³´
ÀÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÙ

ÚÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÀÄ¿               The Member List               Ú³Ù
:³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij:
³³ Quicksilver : Org/Pr/Layout/Code     Cypher    : Code      ³³
³³ FyR     : Code/3d-GFX         Unique    : 2D-GFX     ³³
³³ Vision   : Code            Corvo     : Music     ³³
³³ Sinbad   : Code            The Peric   : Music     ³³
ÃÄ¿ Wolverine  : 2D&3D-GFX                         Ú³´
ÀÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÙ
ÚÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÀÄ¿            iMAGE! Bulletin Board Systems           Ú³Ù
:³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij:
³³  PHAT!BBS      - Sysop Ch:ilm   - +31-43-638243 - WHQ     ³³
³³  Enigma       - Sysop Andras   - +32-2-6403136 - Belgium HQ ³³
³³  Prototype      - Sysop Blacknight - +49-6074-35292 - German HQ ³³
³³  Ravebase      - Sysop Maverick  - +41-22-3485521 - Swiss  HQ ³³
³³  Cryonics      - Sysop Niro    - +46-36-165110 - Swedish HQ ³³
³³  Overflow      - Sysop The Peric  - +31-15-566101 - Member board³³
³³  Underworld BBS   - Sysop Synoptik  - +41-22-7769331 - Swiss distro³³
³³  The Supreme Court  - Sysop Steel    - +31-1650-51850 - Distro   ³³
³³  The Undefined    - Sysop The Russian - +31-2510-51700 - Distro   ³³
³³  In Utero      - Sysop Vannix   - +31-46-583206 - Distro   ³³
³³                                      ³³
ÃÄ¿  IMG! WWW site     http://145.25.134.134 (The Peric/Img/DTN)    Ú³´
ÀÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÙ
ÚÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÀÄ¿              How To Contact Us              Ú³Ù
:³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij:
Ú³Ù For Info/Swaps     For Swapping      For Serious shit (code)  ÀÄ¿
³³ Quicksilver      Corvo         FyR            ³³
³³                                      ³³
³³ Tim Cohen       Francois Raeven    Limnet 11:111/300.3    ³³
³³ Nachtorchis 13     Schifferheidestr 25  Fido   2:500/275.3    ³³
³³ 6467 HS Kerkrade    6466 EN Kerkrade                 ³³
³³ Holland        Holland                      ³³
³³ Voice +31-45-5416044  Voice +31-45-5410187               ³³
³³                                      ³³
³³              E-Mail at hand :                ³³
³³        Quicksilver - Quicksilver@Quazar.idn.nl          ³³
³³        The Peric  - The Peric@Overflow.idn.nl          ³³
³³        Unique    - Unique@Overflow.idn.nl           ³³
³³        Sinbad    - johndon@sci.kun.nl             ³³
³³        Wolverine  - Youngbd@metropolis.nl            ³³
ÃÄ¿        Cypher    - lionello@stack.urc.tue.nl          ³³            Ú³´
ÀÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÙ
ÚÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÃÄ¿       Productive new members are always welcome!         Ú³Ù
ÀÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÙ
ÚÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÀÄ¿              Greetings go to               Ú³Ù
:³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij:
Ú³Ù                                     ÀÄ¿
³³   Acme Agony Analogue Awake! Dark Side Destiny Fatal Justice   ³³
³³    Fiction Logic Design Massive Nostalgia Spirit SuccesS     ³³
³³   Surrilix Sphinx TBC Tequila The Clan TKB Void Witan Zembla  ³³
³³                                      ³³
³³ Quicksilver says hi to :                         ³³
³³  Sentinel/Witan Nix/Logic Design Diablo/Witan Phalanger/Witan     ³³
³³  Aap/Acme Hammer/independent Ch:ilm/SL1210 The Counsellor/Spirit   ³³
³³  Mr. Belvedere/Spirit The Russian/The Clan Sto/The Clan Tyr/The Clan ³³
³³  Dynamix/Void Rullie/TBC Grayhound/Sphinx Steel/Void Diskhawk/FJ   ³³
³³  The Rew/Nostalgia Sparcus/Nostalgia Scout/SuccesS Jace/Logic Design ³³
³³  Harlequin/SuccesS RTF/TKB MuX/TKB The Mage/Zembla The Don/HAI    ³³
³³  Rommel Soundwave/NO Slackjaw & Impure Jayce Raven NJoy Garfield   ³³
³³                                      ³³
³³ Unique says hi to :                            ³³
³³  Shake/Awake Cindy Crawford/Models Inc. NiX/Logic Design PoZoR/TKB  ³³
³³  Laserdance/Nostalgia Diablo/Witan Simm/Analogue Ravian Dynamix/Void ³³
³³                                      ³³
³³ Corvo says hi to :                            ³³
³³  Diablo/Witan NiX/Logic Simm/Analogue Jeroen Tel/Witan PoZoR /TKB  ³³
³³                                      ³³
³³ Vision says hi to :                            ³³
³³  Sentinel Hammer Gorgo Tyr Mr.Aurum                  ³³
³³                                      ³³
³³ FyR says hi to :                             ³³
³³  Joyce, Ranger, ch:ilm, Xerxes/Awake!, Nix/LD & Sony for inventing    ³³
³³  the MiniDisk                              ³³
³³                                      ³³
³³ The Peric says hi to :                          ³³
³³  Slackjaw Silk Vince Heretic Sonic DynaMike El-Mar Grmbl Dynamix ³³
³³  Necros Acolyte Pino Ash Skizmo Venom Aap Charon QuickSilver   ³³
³³  Manticore Simstim Villain Sciboss Mad Max Bert Demoralize Impure ³³
³³  The Industrial Man The Rew Dac Exile Maxus Simm Nix Cypher    ³³
³³  Emphyrio Daze                             ³³
³³                                      ³³
³³ Cypher says hi to :                            ³³
³³  D_a_C Redflum Exile Emphyrio Jace/LD NiX/LD Simm/An The Peric  ³³
³³  Daze Dynamix/DTN Deranged Tokyo Joe/Spirit JANiB Daemos Recc   ³³
³³  Pellicus PPan/TSK Maxus and all other IRC-Freaks :) Sentinel     ³³
³³                                      ³³
³³ Wolverine says hi to :                          ³³
³³  Slick / Youngblood, Minor Threat / TDD, THC / mYTH, Kylix / mYTH,    ³³
³³  cFi / mYTH, cReW oNe / mYTH, tHe sAINt / Exa-omicron,          ³³
³³  vIPER / independent, Spawn / independent, the rest-All in Youngblood,  ³³
³³  mYTH and iMAGE!                             ³³
³³                                      ³³
ÃÄ¿            Self-Boosting-Ego Tour 96            Ú³´
ÀÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÙ
Go to top