pouët.net

Go to bottom
kadi's sound disk ii by Joker
screenshot added by sim on 2015-06-11 13:35:06
platform :
type :
release date : january 1991
  • rulez 1
  • is ok 0
  • sucks 0
popularity : 29%
 29%
  • rulez 1.00
alltime top: #68614
added on the 2015-06-11 13:35:06 by sim sim

popularity helper

increase the popularity of this prod by spreading this URL:

or via: facebook twitter pinterest tumblr

comments

Some interesting historical (for the Polish Amiga demoscene) information here...

Quote:
TO CHANGE LANGUAGE PRESS -RMB- DOBRA TERAZ MO+EMY ZACZYNA% SWI$TA SWI$TA I JU+ PO. JE*LI SI$ NAJEDLI*CIE DO SYTA I MACIE TROCH$ CZASU TO POS/UCHAJCIE.............. SOUND DISKU OCZYWI*CIE. ...........JOKER TEAM MA ZASZCZYT PRZEDSTAWIC KADIaS SOUND DISK II. CA/O*% MIA/A NAZYWA% SI$ aKOCIA MUZYKAa ST#D TE+ KICIU* NA OK/ADCE ALE GDY ROZESZ/A SI$ WIE*% +E KADI POSZUKUJE KOTA DO SAMPLINGU WSZYSTKIE GDZIE* ZNIKN$/Y I DO DZISIAJ NIE MO+NA +ADNEGO ZNALE+%. PISANIE TEKSTU SPAD/O TYM RAZEM NA MNIE TO ZNACZY GBH. TAK WI$C NA POCZ#TEK KILKA TECHNICZNYCH SZCZEG'/'W. PO PIERWSZE JE*LI CHCESZ ZMIENI% TEXT NA ANGIELSKI NACI*NIJ R M B. DZIA/A TAK+E W DRUG# STRON$. G'RA-D'/ -TO DLA MNIEJ INTELIGENTNYCH- WYB'R UTWORU. L M B - LOAD. PO DRUGIE PRZEPROSINY ZA BRAK PRZECINKA I LITERKI .....KU -TU BYL MA/Y PROBLEM JAK NA NAPISA% CO* CZEGO NIE MA. TAK WI$C JE*LI ZOBACZYCIE GDZIE* -O- TO MO+E TO BY% ROWNIE+ -KU-. PO TRZECIE TO CHYBA BY/OBY WSZYSTKO. ..........TERAZ KILKA S/'W DO MR.RAFA. CO DO MNIE TO ZGADZAM SI$ Z TOB# WE WSZYSTKIM TYLKO POD JEDNYM WARUNKIEM +E TO CO NAPISA/ES W LI*CIE OTWARTYM TYCZY SI$ OBYDWU STRON. .......KONIEC KROPKA KLAMKA ZAPAD/A ITD. NIE B$D$ WI$CEJ DO TEGO WRACA/. DZI$KI ZA TWOJ# PRZESYLK$. DLA MNIE NAJLEPSZE KAWA/KI TO PARALLAX I PIANO. TAK WOG'LE TO WP$DZI/E* MNIE W KOMPLEKSY KOPERT# -NO I PRZYDA/BY SI$ PRZECIEK- NALEPK# I LISTEM NA PAPIERZE FIRMOWYM. MAM TYLKO NADZIEJ$ +E NIE BY/O TO PISMO URZ$DOWE.......TERAZ O POLSKIEJ POCZCIE. WYGL#DA NA TO +E WYPRZEDZILI*MY JU+ ZACH'D JE*LI NIE POMYLI/E* SI$ W DATACH TO TW'J LIST DOSTA/EM TEGO SAMEGO DNIA TO ZNACZY 18 GRUDNIA O GODZ 14. A MY*LA/EM +E CUDA S# NIEMO+LIWE.......................................TERAZ INFORMACJE DLA WSZYSTKICH.................SCENA NA WYBRZE+U ROZWIJA SI$ POZA SHADOW I HAZE POWSTA/Y DWIE NOWE GRUPY. JEDNA Z NICH TO LUZERS TEAM A DRUGA NIE ZDECYDOWA/A SI$ JESZCZE NA NAZW$. BY% MO+E BEDZIE TO -UNLIMITED- A TO DLATEGO +E JE*LI ZBIOR# SI$ WSZYSCY RAZEM TO NIE MIESZCZ$ SI$ DO WINDY. NAPRAWD$. TO INFORMACJA POCHODZI OD JEDNEGO Z JEJ CZ/ONK'W -CARAMPUCA-. SZCZERZE M'WI#C TO MI SI$ PODOBA W/A*NIE RAZEM Z NIM I RESZTA ZNAJOMYCH MAMY ZAMIAR ZORGANIZOWA% DRUGIE COPY PARTY W GDA&SKU. WSZYSTKO PLANUJEMY GDZIE* NA KONIEC LUTEGO CHOCIA+ DOK/ADNY TERMIN NIE JEST JESZCZE ZNANY. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KT'RYCH ZNAMY I TYCH KT'RZY CHCA NAS POZNA% IMPREZA ODB$DZIE SI$ PRAWDOPODOBNIE W DOMU HARCERZA -MIEJSCE JAK DLA MNIE TROCH$ DZIWNE BO MA BY% NAWET BUFET ?!?????. PO BLI+SZE INFORMAJE DZWO&CIE I PISZCIE GDZIE CHCECIE ALE NAJLEPIEJ POD KT'RY* Z NASZYCH ADRES'W. CHCIELIBY*MY WIEDZIE% CZY MAMY SI$ SPODZIEWA% POTOPU SZWEDZKIEGO CZY BALU DLA SAMOTNYCH. WYMAGANY EKWIPUNEK WOJENNY TO AMIGA OD KALIBER 500 W G'R$ PLUS DROBNY OSPRZ$T I OCZYWI*CIE DYSKI MI$KKIE I TWARDE *WIE+E I CZERSTWE CA/E I W KAWA/KACH BYLE DU+O. ..........................POZDROWIE& DZISIAJ NIE B$DZIE NO MO+E TAKIE MA/E DLA WSZYSTKICH AMIGOWC'W W POLSCE I NA CA/YM *WIECIE............................GDA&SK 04.01.91.......................ZNACIE P$TLE DO-LOOP?........NO TO LOOP..........ÿÿ GOOD DAY. JOKER TEAM PRESENTS... KADIaS MUSIC DISK 2 THIS DISK INCLUDES THE BEST MUSIC OF THIRD AND LAST MEMBER OF JOKER TEAM: KADI AND THIS IS HIS LATEST EFFECTS OF REALLY VERY HARD WORK. NOW HERE YOU ARE OUR ADDRESSES: KADI: ARKADIUSZ SLIWINSKI SOPOT, UL. CHODOWIECKIEGO 5E M2. TEL: 51 - 46 - 43. ONCE MORE: SOPOT, UL. CHODOWIECKIEGO 5E M2. TEL: 51 - 46 - 43. RYS: GDANSK, UL. OGARNA 2 M1. TEL: 31 - 67 - 94. GBH: GDANSK, UL. ORZESZKOWEJ 13A M10. TELEPHONE NOT AVAILABLE. IaD LIKE TO DEDICATE THIS MUSIC TO MY EX(?)-ENEMY- MARAS OF HAZE. I THINK THAT KTS INC. WAS RIGHT. THERE IS NO REASON TO MAKE AN ACID. OK, AND NOW SOMETHING ABOUT THIS DISK AND MUSIC. THIS MUSIC HAS BEEN MADE ON NOISETRACKER V1.2. IT IS ONE AND ONLY NOISETRACKER, WHICH SATISFYS ALL MY NEEDS AND HAS DECENT AVAILABLE MEMORY. I HAVENaT GOT MEMORY EXPANSION YET, BUT IN MY FUTURE ARRANGEMENTS THERE IS SPACE FOR IT. I DONaT KNOW THE PLAYROUTINE, AND THIS IS WHY I CAN TELL YOU NOTHING ABOUT IT. BUT THIS ISNaT IMPORTANT FOR ME - MUSICIAN. THIS IS GBHaS PROBLEM. OK, NOW I HAVE TO CHANGE LANGUAGE INTO POLISH...... OK, FORGOT IT, I HAVE NOTHING TO SAY IN THAT LANGUAGE, MAY BE LATER... AND HERE COME THE CREDITS! ALL MUSIC ON THIS DISK HAS BEEN MADE BY KADI OF THREE-MEMBERS-GROUP - JOKER TEAM. BUT NOT ALL IDEAS FOR MUSIC ARE MINE. ALL CODING BY GBH . ALL BRILLANT GRAPHIC BY RYS. OK, SPECIAL GREETINGS TO POLISH AMIGA USERS, MORE THAN NORMAL GREETINGS TO ALL FOREIGN AMIGA USERS, AND NORMAL GREETINGS TO FOLLOWING PERSONS: TREAT (MATTHIAS AND HORST - I AM WAITING FOR YOUR VERSION OF NOISETRACKER V2.5, NOT FOR SOUNDTRACKER!, PUSSY, ZIEMNIAK, SLODKOWIE, ANDREAS, HACKERS ETHIC NEW ART KU-ARTET - SORRY NO KU! KTS HDP ACC RAFII MIVA LUZERS TEAM AND OTHERS. FIRST MUSIC CALLED aMR.Ma IS DEDICATED TO MARAS. THERE IS OTHER VERSION OF THIS MUSIC, BUT NEVER MIND. SONG CALLED aMISS JUNEa WAS WRITTEN IN TWO HOURS AND WAS INSPIRATED BY MISS JUNE OF aMISS PLAYBOY 1989a. THERE IS ALSO MUSIC FROM BEAST II, FROM STAGE aGOBLINSa. I HAVE MADE IT BY MYSELF. BUT INSTRUMENTS HAVE BEEN RIPPED BY GBH. THERE ARE THE OTHERS SONGS ON THIS DISK, BUT THEY ARENaT WORTH TO DESCRIBE. OK, I THINK THAT TEXT ON MUSIC DISKS IS NOT SO IMPORTANT AS MUSIC ON IT, SO THIS IS WHY IaM GOING TO FINISH THIS SCROLL AS SOON AS POSSIBLE. LOOK FOR MY aMUSICDISK 3a! KADI OF JOKER TEAM. LOOP 3..........2..........1..........0..........
rulez added on the 2015-06-11 13:36:10 by sim sim

submit changes

if this prod is a fake, some info is false or the download link is broken,

do not post about it in the comments, it will get lost.

instead, click here !

[previous edits]

add a comment

Go to top