pouët.net

Go to bottom

The Gathering 2017 results                ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
                ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
               ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
               ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
              ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûäΓûä
              ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
             ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
             ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê      ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
            ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê      ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
            ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê       ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
           ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê       ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
           ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä      ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
          ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä     ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
          ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
         ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
         ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
        ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
        ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ   ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
       ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ    ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûê   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
       ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ      ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
      ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ ΓûäΓûäΓûä Γûä Γûä ΓûäΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä   ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
      ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ  Γûê Γûê Γûê Γûê   ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä  ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
     ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ   Γûê ΓûêΓûäΓûê ΓûêΓûä   ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
     ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ   Γûê Γûê Γûê Γûê     ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê
    ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ    Γûê Γûê Γûê ΓûêΓûä     ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê

Γûæ    ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä ΓûÉΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûä
ΓûæΓûæ   ΓûêΓûê ΓûáΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûáΓûêΓûê ΓûáΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê   ΓûêΓûê ΓûáΓûÇΓûêΓûî ΓûÉΓûêΓûÇ ΓûêΓûêΓûî ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûáΓûêΓûê
ΓûÆΓûæ   ΓûêΓûê   ΓûêΓûê ΓûêΓûê  ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê   ΓûêΓûê  ΓûäΓûêΓûî ΓûäΓûê ΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê
ΓûÆΓûÆ   ΓûêΓûê ΓûäΓûäΓûä ΓûêΓûêΓûäΓûäΓûêΓûê  ΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûäΓûäΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûäΓûäΓûäΓûä ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûÇ ΓûÉΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûêΓûîΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûäΓûäΓûä   Γûæ
ΓûôΓûÆ   ΓûêΓûê ΓûÇΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûÇΓûÇΓûêΓûê  ΓûêΓûê  ΓûêΓûêΓûÇΓûÇΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûÇΓûÇΓûÇΓûÇ ΓûêΓûê ΓûÉΓûêΓûî ΓûÉΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûÉΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûÇΓûêΓûê   ΓûæΓûæ
ΓûôΓûô   ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê  ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê   ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûÉΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê   ΓûæΓûÆ
ΓûêΓûô   ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûê  ΓûêΓûê  ΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê ΓûêΓûê  ΓûÉΓûêΓûî ΓûÉΓûêΓûê ΓûêΓûê ΓûÉΓûêΓûê ΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûê   ΓûÆΓûÆ
ΓûêΓûê                                     ΓûÆΓûô
ΓûÉΓûêΓûîΓûá   w  w  w . g  a  t  h  e  r  i  n  g . o  r  g   ΓûôΓûô
 ΓûêΓûêΓûäΓûä                                   ΓûôΓûê
 ΓûÇΓûÇΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûáΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûáΓûôΓûêΓûêΓûêΓûôΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ  ΓûêΓûê
         Γûô  Creative Competition results from Γûô        ΓûêΓûê
         ΓûÆThe Gathering 2017, Vikingskipet NorwayΓûÆ        ΓûáΓûêΓûê
   ΓûæΓûæΓûÆΓûÆΓûôΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûáΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûáΓûôΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûî
                                  zok!Pix ΓûÇΓûêΓûá

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî 10 second movie                             
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 EquiliariCrew - Privacy                     1145 pts.
ΓûêΓûê 2 Radio Boy - Sp10n4sj3                      1079 pts.
ΓûêΓûê 3 KL3VJ3R - Innovative Idea Session                1032 pts.
ΓûêΓûê 4 svid1 - The secret Gathering                  1014 pts.
ΓûêΓûê 5 Kimstr - Lego-StopMo car accident                986 pts.
ΓûêΓûê 6 Ole - Sadness                          983 pts.
ΓûêΓûê 7 NoNickName - Nintendo Switch                   979 pts.
ΓûêΓûê 8 Hengebru - #Secret Old School game                931 pts.
ΓûêΓûê 9 Aggis aka Scerypaws - TG in ten seconds.             930 pts.
ΓûêΓûê 10 Ellefsen - Ordinary day in the AV dep - day 3 edition      928 pts.
ΓûêΓûê 11 Pauler - Another easter                     913 pts.
ΓûêΓûê 12 areine - 10 sek true story                    903 pts.
ΓûêΓûê 13 Kaizokupuffball - From 0 to 1337                 890 pts.
ΓûêΓûê 14 kittens.Voice - RC Planes are Fun...               869 pts.
ΓûêΓûê 15 aginpro - cucked by the law of aerodynamics           833 pts.
ΓûêΓûê 16 Camillasau - CAT!                        814 pts.
ΓûêΓûê 17 The Q! - The Birth of Nerd Rage                 813 pts.
ΓûêΓûê 18 B2 - ARNE                            801 pts.
ΓûêΓûê 19 Abra - run_1                           728 pts.
ΓûêΓûê 20 McHale - A future view                      708 pts.
ΓûêΓûê 21 Blazer - The day we ran out of mushrooms             692 pts.
██ 22 Larsera - Du skal stå på stand!                 676 pts.
ΓûêΓûê 23 Angst - We are number one, but it's Angst in Afghanis      670 pts.
ΓûêΓûê 24 bubblefinneon - The essence of the gathering           663 pts.
ΓûêΓûê 25 IngerHelene - Stop motion                    654 pts.
ΓûêΓûê 26 NERDIE - N00bwork & venner - Kondomen              623 pts.
ΓûêΓûô 27 Baugis - The Half Invisible Man                 604 pts.
ΓûôΓûÆ 28 xinux - slurp                          590 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Demo                                   
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Proximity - Beginnings                      302 pts.
ΓûêΓûê 2 Larsera & SliZe - Secret signz                  292 pts.
ΓûêΓûê 3 xinux & edvind - terminal torsk tre tusen            257 pts.
ΓûêΓûê 4 the_interlaserZ - Hashtag Power                 237 pts.
ΓûêΓûô 5 FOAM - Plugfire Regurgitated                   215 pts.
ΓûôΓûÆ 6 Purre - The Gathering                      210 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Epic Game Soundtrack                           
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 AndreasHD - Human vs Monster                   409 pts.
ΓûêΓûê 2 Lamp. - Overlord - Hello Beastie.                396 pts.
ΓûêΓûê 3 Joakim Skurk - Pink bubbles and zombies and stuff        373 pts.
ΓûêΓûê 4 skolebollen - Aftermath                     357 pts.
ΓûêΓûê 5 Glexes - Glexes - Solitude                    356 pts.
ΓûêΓûê 6 DeWitt - Ask Lars - Final Showdown                352 pts.
ΓûêΓûê 7 Skelayo - the monster                      346 pts.
ΓûêΓûê 8 Philucifer - Boss Battle                     337 pts.
ΓûêΓûê 9 Hansi - Aftermath                        335 pts.
██  Kvest - Kvest - Verdensrommet og sånt (Hello Beastie)      335 pts.
ΓûêΓûê 11 SeaLantern - Mystic                       332 pts.
ΓûêΓûê 12 Effect - Forgotten Beast                     314 pts.
ΓûêΓûê 13 Niclauke - Aftermath                       312 pts.
ΓûêΓûê 14 Bordplate - Waiting for Chudark                 309 pts.
ΓûêΓûê 15 NorskFjellGeit - Hello Beastie                  307 pts.
ΓûêΓûô 16 Lithaz - Alone?                         305 pts.
ΓûôΓûÆ 17 Blazer - Radiation Zone                     293 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Fast graphics                              
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Camillasau - Ambient Lion                    1085 pts.
ΓûêΓûê 2 Skrats - nani the fuck                     1060 pts.
ΓûêΓûê 3 EquiliariCrew - NOOT NOOT MOTHERF....              1013 pts.
ΓûêΓûê 4 Jimmarn - Thomas the Troll                   1009 pts.
ΓûêΓûê 5 cocokins - Childhood in space                  898 pts.
ΓûêΓûê 6 Camzilla - Pingu's revenge in space               790 pts.
ΓûêΓûê 7 Vinx - They never intended to come in peace           782 pts.
ΓûêΓûê 8 F4celess - Locked Nyon                      757 pts.
ΓûêΓûê 9 aginpro - Cucked by the law of aerodynamics           733 pts.
ΓûêΓûê 10 North Hylian - A crazy ride                   700 pts.
ΓûêΓûê 11 Pauler - Space Train to a better meme world           673 pts.
ΓûêΓûê 12 Koobyy - Thomas Danky Spanky And Pingu Nooty Booty        608 pts.
ΓûêΓûê  Auroras00 - Thomas Thug                     608 pts.
ΓûêΓûê 14 NERDIE - Pingu on the run                    595 pts.
ΓûêΓûê 15 FuckNSA - bros smokin wedde in dip spaec             552 pts.
ΓûêΓûê 16 Blazing - Will graves find his cigar?              545 pts.
ΓûêΓûê 17 Askepott - Not enough heat                    513 pts.
ΓûêΓûô 18 tipoe - Thomas the tank engine does not approve being      447 pts.
▓▒ 19 Kazoka - TÅMAS                          395 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Fast Logo                                
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Virafiel - Quantum Energy Drink                 1610 pts.
ΓûêΓûê 2 helloTurquoise_ - Cosmos Energy Drink - So good it's gonna   1482 pts.
ΓûêΓûê 3 Carris - Infinity Energy Drink                 1335 pts.
ΓûêΓûê 4 LordRacoon - Hypernova Energy                  1309 pts.
ΓûêΓûê 5 ANTiGFX - Neutron STAR Energy Drink               1130 pts.
ΓûêΓûê 6 amaya - Warp                          1123 pts.
ΓûêΓûê 7 B2 - Cat Nip                          1045 pts.
ΓûêΓûê 8 Znurre - Polka                          957 pts.
ΓûêΓûê 9 Topplaus - Ozion abyss                      954 pts.
ΓûêΓûê 10 NasoNexo - Nexo Energy                      951 pts.
ΓûêΓûê 11 aginpro - cucked by the law od aerodynamics           891 pts.
██ 12 DEaZArC - Andromeda Energy Drink By Håkon Delbæk         866 pts.
ΓûêΓûê 13 torstine - Fizzion                        803 pts.
ΓûêΓûê 14 Night Weaver - Turbo Surge Energi Drink             800 pts.
ΓûêΓûê 15 Pauler - JetBoost                        758 pts.
ΓûêΓûê 16 The Q! - Univurge                        751 pts.
ΓûêΓûê 17 Syn0psys - X-WAY                         747 pts.
ΓûêΓûô 18 Lufteluke - Light-Matter                     691 pts.
ΓûôΓûÆ 19 Krakels - Invasion Energy Drink                 684 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Fast Themed Music                            
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Joakim Skurk - alle r 1 puzekatt                 445 pts.
ΓûêΓûê 2 Glexes - Crushed                         391 pts.
ΓûêΓûê 3 ArgaSvenskeN - ArgaSvensken - MessAsound             389 pts.
ΓûêΓûê 4 skolebollen - Kris Winther Fast Music entry           382 pts.
ΓûêΓûê 5 hkrb94 - Krescendo - Oasis                    380 pts.
ΓûêΓûê 6 natta9867 - Caprino & Norment - Fastlane             378 pts.
ΓûêΓûê 7 SliZer - CheesyMcCheeseface                   369 pts.
ΓûêΓûê 8 NorskFjellGeit - Them Rainy Days                 365 pts.
██ 9 Philucifer - Blåbærtur og regnbuer                362 pts.
ΓûêΓûê 10 Nipros - Drumstep - Nils aka Nipros               348 pts.
ΓûêΓûê 11 Nyco - Nyco - Joyful Bliss                    344 pts.
ΓûêΓûê 12 KorkMork - Fast Music Crushed Guitar Bounce           340 pts.
ΓûêΓûê 13 DeWitt - Ask Lars - Clouded                   328 pts.
ΓûêΓûô 14 Skelayo - h├╕rer ikke en dritt                  327 pts.
ΓûôΓûÆ 15 Hookey35 - Crushed Guitar                    323 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Freestyle Music                             
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 DeDDu - Purple Elephants                     202 pts.
ΓûêΓûê 2 Amalie - Duplo - TG 2017                     181 pts.
ΓûêΓûê 3 anTIdoze - Axaro - Adventure                   165 pts.
ΓûêΓûê 4 skolebollen - kris winther freestyle               160 pts.
ΓûêΓûê 5 Niclauke - Rain                         158 pts.
ΓûêΓûê 6 Uvaag - Norment TG17                       149 pts.
ΓûêΓûê  Nyco - Nyco & xGx Tiger - Bidecennium              149 pts.
ΓûêΓûê 8 natta9867 - Caprino TG2017                    148 pts.
ΓûêΓûê 9 hkrb94 - Krescendo - Shelf                    139 pts.
ΓûêΓûê 10 Kvist - Kvist - City of Dragoons                 136 pts.
ΓûêΓûê 11 DeWitt - Ask Lars - Friends                   131 pts.
ΓûêΓûê 12 Glexes - Glexes - Electronic noises               130 pts.
ΓûêΓûê 13 Joakim Skurk - Fifty Pairs of Shades               128 pts.
ΓûêΓûê 14 Jukeracoon - Hans Christian jacobsen - Right away        125 pts.
ΓûêΓûê  Krekling - Ballin                        125 pts.
ΓûêΓûê 16 Nipros - Russesang! #Fast 8                   122 pts.
ΓûêΓûê 17 Hansi - Secrets                         118 pts.
ΓûêΓûê 18 LordRacoon - Rainzor by Amicon                  114 pts.
ΓûêΓûô 19 Paalord - The Gathering 2017 V2                 113 pts.
ΓûôΓûÆ 20 Kjelleveryday - En Rask TG Mekk                 102 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Freestyle VFX                              
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Viken - Starship Entering                    1116 pts.
ΓûêΓûê 2 kittens - Void Water - High Sky                 1010 pts.
ΓûêΓûô 3 Heileif - Geometric Dragon                    958 pts.
ΓûôΓûÆ 4 ... - Old                            670 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Freestyle Video                             
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 KL3VJ3R - Kontinuum                       613 pts.
ΓûêΓûê 2 JinTox - INNAFOR                         546 pts.
ΓûêΓûê 3 B2 - De tre bukkene Donald                    492 pts.
ΓûêΓûê 4 TurboLinus - Freeride 2                     491 pts.
ΓûêΓûê 5 fuzzyduck - TG17 BMX EDIT                    445 pts.
ΓûêΓûê 6 Auroras00 - Explore - Aurora og Sara               397 pts.
ΓûêΓûê 7 Kimstr - Trickshots                       366 pts.
ΓûêΓûê 8 akselsjoli - TG Movie 2017                    335 pts.
ΓûêΓûê 9 Angst - Humane politics?                     331 pts.
██ 10 DEaZArC - Vis hensyn av Håkon Delbæk og Dennis Bråtner      327 pts.
ΓûêΓûê 11 _Viken_ - TG2016                         319 pts.
ΓûêΓûê 12 alfred1905 - Jaws 2016 - Reimagined               289 pts.
ΓûêΓûê 13 Abra - Playground                        287 pts.
ΓûêΓûô  Aggis aka Scerypaws - The Gathering 2017             287 pts.
ΓûôΓûÆ 15 Trine - Hei hei                         238 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Game Jam                                 
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Team? - Underside of Sokoban                   18 pts.
ΓûêΓûê 2 opc - http://friendship-is-tragic.com/              15 pts.
ΓûêΓûô 3 Punchline - Don't make it awkward                 14 pts.
ΓûôΓûÆ 4 Bullet Friends - Bullet Friendzone                13 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Handdrawn Graphics                            
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 EquiliariCrew - Secrets of the Universe             1975 pts.
ΓûêΓûê 2 Joovie - Orbiter Sisters                    1957 pts.
ΓûêΓûê 3 Skrats - guild gathering                    1927 pts.
ΓûêΓûê 4 linnhehe - Earth Dryad                     1732 pts.
ΓûêΓûê 5 Drifandi - Silver hair                     1676 pts.
ΓûêΓûê 6 Pandolyn - Your secret's safe with me              1650 pts.
ΓûêΓûê 7 Camillasau - Your fate is in your hands             1603 pts.
ΓûêΓûê 8 aginpro - Cucked by the law of aerodynamics           1525 pts.
ΓûêΓûê 9 Rainsoda - No enemies                      1492 pts.
ΓûêΓûê 10 Camzilla - The Countess                     1397 pts.
ΓûêΓûê 11 F4celess - Mystery Loot                     1396 pts.
ΓûêΓûê 12 Cesori - Hiof TG17                       1382 pts.
ΓûêΓûê 13 Lillepus - Keeping your secrets safe....            1150 pts.
ΓûêΓûê 14 North Hylian - Forgotten empire                 1108 pts.
ΓûêΓûê 15 Anita123491 - No face                      980 pts.
ΓûêΓûê 16 Pauler - Deep Down                        973 pts.
ΓûêΓûô 17 Harley Quinn - The illusion of freedom              809 pts.
ΓûôΓûÆ 18 Lighth0use - #eastersecrets                   781 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Karakterdesign                              
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Kampfisken - Ashivere Lionheart                 1757 pts.
ΓûêΓûê 2 linnhehe - The soul collector                  1726 pts.
ΓûêΓûê 3 Rainsoda - Birk - League of Legends champion          1682 pts.
ΓûêΓûê 4 cocokins - Lady Metal                      1278 pts.
ΓûêΓûê 5 NERDIE - Arachnia                        1157 pts.
ΓûêΓûê 6 Wasteprincess - Choose Your Player!               689 pts.
ΓûêΓûê 7 jemis - Satoshi Iwata                      536 pts.
ΓûêΓûô 8 RaikouTL - Raikou Falconer                    518 pts.
ΓûôΓûÆ 9 ShinOokami - The Wanderer.                    496 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Kunstig Intelligens                           
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 lilfire - lilfire-GhostlyAI                    
ΓûêΓûê 2 shad - shad                            
ΓûêΓûê 3 CruiseControl - CruiseControl                   
ΓûêΓûê 4 L.A.R.S. - Lure Algoritmer Redder Sp├╕kelser            
ΓûêΓûê 5 MemoryLeek - Allie                         
ΓûêΓûê 6 Post-elektroniske diskodrops med OST - entry            
ΓûêΓûê 7 NiosHD - NiosHD                          
ΓûêΓûê 8 Team Γû│-Hard - hacky.software                    
ΓûêΓûê 9 The Hornzipfel - YamYam wants Yumyum                
ΓûêΓûê 10 tombabot - tombabot                        
ΓûêΓûê 11 GeeksByNature - Kasper The Not-So-Friendly Ghost          
ΓûêΓûê 12 Second Chance Gaming - Second Chance - T.S.A bot          
ΓûêΓûê 13 Moog - Ghost in the machine                    
ΓûêΓûô 14 Indigo - #BaMseJoMs                        
ΓûôΓûÆ 15 PetriTheOneAndOnly - PetriTheOneAndOnly              
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî MS Paint                                 
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Vinx - Wherever this might happen - #Secrets          2221 pts.
ΓûêΓûê 2 Rainsoda - Shimmer of Gold                   2049 pts.
ΓûêΓûê 3 aginpro - cucked by the law of aerodynamics           1945 pts.
ΓûêΓûê 4 Camillasau - Daydreams                     1746 pts.
ΓûêΓûê 5 toxique - Iceland Aurora                    1336 pts.
ΓûêΓûê 6 Nasorf - Girl                          1319 pts.
ΓûêΓûê 7 Anita123491 - It's a secret                   1250 pts.
ΓûêΓûê 8 Ertyklop - Savannah sunset                   1101 pts.
ΓûêΓûê 9 Jellyfishbrain - Bloody sunday breakfast            1083 pts.
ΓûêΓûê 10 kTweek - by Tweek                        1067 pts.
ΓûêΓûê 11 Pertrosfoliea - It's a secret to everyone            1044 pts.
ΓûêΓûê 12 Mew - Secrets of the jungle                   998 pts.
ΓûêΓûê 13 KorkMork - Teemo <3                       978 pts.
ΓûêΓûê 14 Angst - Stretch                         934 pts.
ΓûêΓûê 15 bubblefinneon - Dragon                      884 pts.
ΓûêΓûê 16 Harley Quinn - Jeg pr├╕vde                    835 pts.
ΓûêΓûê 17 Lighth0use - Lighth0use                     732 pts.
ΓûêΓûê 18 Blazer - Don't worry, it's only MSPaint.             729 pts.
ΓûêΓûê 19 Solor - Streetcorner                       691 pts.
ΓûêΓûê 20 JonShard - SLA printing                     683 pts.
ΓûêΓûô 21 Peeta - Horsetwins in space (puke edition)            680 pts.
ΓûôΓûÆ 22 Aggis aka Scerypaws - Secrets                  561 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Rendered Graphics                            
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Heileif - Crystal Cave                     1332 pts.
ΓûêΓûê 2 Jimmarn - Old-Timer                       1087 pts.
ΓûêΓûê 3 Slime - Love Poly ship                     1004 pts.
ΓûêΓûê 4 OveDeus - Feeding time                      927 pts.
ΓûêΓûê 5 n000b - Cosy                           723 pts.
ΓûêΓûê 6 Pauler - Easter break                      657 pts.
ΓûêΓûô 7 NERDIE - Arne                          547 pts.
ΓûôΓûÆ 8 aginpro - cucked by the law of aerodynamics           482 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Small HTML                                
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê  Cauw - idontknowwhatimdoing                   167 bytes
ΓûêΓûê  Zochwar - ..., it's how you use it!               169 bytes
ΓûêΓûê  oklien - opc                          213 bytes
ΓûêΓûê  Knarf - Smallhtml - blue plasma                 236 bytes
ΓûêΓûê  Team Kangaroo - We tried                    281 bytes
██  Bordplate - Veldig Småll hå te em el              365 bytes
ΓûêΓûê  HejPetri - PetriTheGreat                    389 bytes
ΓûêΓûê  pbsds - Get rekt                        393 bytes
ΓûêΓûê  scriptMonkeys - monkeyCode                   482 bytes
ΓûêΓûê  eivl - Even Smaller                       632 bytes
ΓûêΓûê  Second Chance Gaming' - Second Chance Small HTML        774 bytes
ΓûêΓûê  Lufteluke - Soylent green                    795 bytes
ΓûêΓûô  Gnien - Humhum                         801 bytes
ΓûôΓûÆ  mV - Small HTML                         937 bytes
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Spillutvikling                              
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Herman og Thorstein - Haunted House VR              395 pts.
ΓûêΓûê 2 12B3 - Endcycle                         374 pts.
ΓûêΓûê 3 Fuglesang - Twooter                       361 pts.
██ 4 Team Håkon - Undead Revengeance                 356 pts.
ΓûêΓûê 5 Vertebrae - Liquid State                     336 pts.
ΓûêΓûê 6 Dynamic Realities - Bombtastic                  332 pts.
ΓûêΓûô 7 ITR - Murinus                          324 pts.
ΓûôΓûÆ 8 Team Noroff - Muziko Gravitas                  309 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî The Gathering Cosplay Competition                    
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 P├╕lsbr├╕d - Cosplay: Sylvanas Ranger General skin Hots      2238 pts.
ΓûêΓûê 2 Freejuice - Oni Genji fra Overwatch               2186 pts.
ΓûêΓûê 3 Carris - Hunter's Gladiator's Pursuit              2170 pts.
ΓûêΓûê 4 Ebean - Sombra (Augmented skin), Overwatch           2104 pts.
ΓûêΓûê 5 Karthur - NCR rager Fallout New Vegas              1707 pts.
ΓûêΓûê 6 Bia - NIck Valentine fra Fallout 4               1619 pts.
ΓûêΓûê 7 Tillie - Princess Peach                     1610 pts.
ΓûêΓûê 8 Rakkel - Tyrande whisperwind                  1597 pts.
ΓûêΓûê 9 Xpose - Xpose cosplay as caitlyn from league of lege      1556 pts.
ΓûêΓûê 10 alf949 - Roadhog from overwatch                 1387 pts.
ΓûêΓûê 11 Chezzie - Pyro Cosplay entry                  1281 pts.
ΓûêΓûê 12 UNI7470_CT - orianna sewn chaos, league of legends       1199 pts.
ΓûêΓûê 13 DrGreve - Stormtrooper The Bartender              1025 pts.
ΓûêΓûê 14 AzureAtion - Tg Secrets csgo                  1009 pts.
ΓûêΓûê 15 maryjane89 - Maryjane                      991 pts.
ΓûêΓûê 16 kris23 - Where's Waldo                      942 pts.
ΓûêΓûê 17 Angst - Furiosa/Dr gross crossover                940 pts.
ΓûêΓûê 18 chrihof - Fred Weasley - Harry Potter              782 pts.
ΓûêΓûô 19 JonShard - CHARA - Undertale Cosplay               773 pts.
ΓûôΓûÆ 20 Zweetheart - Sailer Moon                     667 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Themed photo                               
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Lillepus - Pandoras Box                     1226 pts.
ΓûêΓûê 2 TheRidder - Fading                       1045 pts.
ΓûêΓûê 3 B2 - The Subway Girl                       963 pts.
ΓûêΓûê 4 xinux - Garbage Disposal                     958 pts.
ΓûêΓûê 5 Lufteluke - Transmission                     934 pts.
ΓûêΓûê 6 NERDIE - The confidential threat                 932 pts.
ΓûêΓûê 7 Aggis aka Scerypaws - Hack the planet!              901 pts.
ΓûêΓûê 8 SveinyPlays - Secret. SSSSHHHHH                 854 pts.
ΓûêΓûê 9 Martha - Something to hide?                   853 pts.
ΓûêΓûê 10 Angst - Secret                          836 pts.
ΓûêΓûê 11 andy - Esoteric                         794 pts.
ΓûêΓûê 12 kvakke - Behind the fence                    760 pts.
ΓûêΓûê 13 MrProdigy - Never trust a webcam(girl)              756 pts.
ΓûêΓûê 14 The Q! - Not so #secrets                     721 pts.
ΓûêΓûê 15 Lizzy - The Mysterious Lady                   715 pts.
ΓûêΓûê 16 SnowWhite - CinderellaSecret                   714 pts.
ΓûêΓûê 17 Kvaa99 -                             710 pts.
ΓûêΓûê 18 Camillasau - Exodus                       690 pts.
ΓûêΓûê 19 Rocses - Scott's Bag of Secrets. Mythic Titanforged. 9      645 pts.
ΓûêΓûê 20 oeb81 - Passageways                       630 pts.
ΓûêΓûê 21 Mr0Flamel - Human                        607 pts.
ΓûêΓûê 22 Blazer - Trail of Mystery                    538 pts.
██ 23 RæverN - JoHari's window                     523 pts.
ΓûêΓûê 24 KawaiiChips - Mobil                       503 pts.
ΓûêΓûê 25 ShinOokami - you cannot hide                   488 pts.
ΓûêΓûê 26 Dinosaur - No telling                      418 pts.
ΓûêΓûô 27 torstine - Lazer Eyes                      392 pts.
ΓûôΓûÆ 28 Harley Quinn - Snitches get stitches               390 pts.
ΓûÆΓûæ
Γûæ

 ΓûäΓûäΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûêΓûôΓûôΓûÆΓûÆΓûæΓûæ
 ΓûêΓûêΓûÇΓûá
ΓûÉΓûêΓûî Useless utility                             
ΓûêΓûê ΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇΓöÇ
ΓûêΓûê 1 Purre - Tool Finder                        
ΓûêΓûê 2 UiO - Blindetekst: en visuell opplevelse              
ΓûêΓûê 3 bzar - Nintendo light                       
ΓûêΓûê 4 Team SwagFag - entry                        
ΓûêΓûê 5 Kamikaze3 - OvenTemp                        
ΓûêΓûê 6 Konquer - Tape Scott                        
ΓûêΓûê  Elvi - Skriv noe                          
ΓûêΓûê  Sultene Vikinger - Paper Cutlery 0.1                
ΓûêΓûê  The Grill - Self Roaster                      
ΓûêΓûê  Team Lure - BlindWatch                       
ΓûêΓûê  Me myself and Arne - Useless info                 
ΓûêΓûê  Team FarTer - FarTer                        
ΓûêΓûê  Team Pumpkin - Tall gjette spill                  
ΓûêΓûê  Ducks - Usless Dot                         
ΓûêΓûê  Darq - fallingtext                         
ΓûêΓûê  Team Aggis og Pudr - Infinite loop.                
ΓûêΓûê  MooG - Keep Rollin                         
ΓûêΓûê  Clockwork Orange - Useless clock                  
ΓûêΓûê  useless code - Useless Scrollbars by sveive            
██  #Wågheim - Lifes routines                     
ΓûêΓûê  TRYHARDLOLZ - THEBESTPROGRAMOFALLTIME               
ΓûêΓûê  opc - http://friendship-is-tragic.com/               
ΓûêΓûê  Team Bam - Useless computer program                
ΓûêΓûê  Team Skrev - Click next                      
ΓûêΓûê  Kek's diciples - Never gona give you up              
ΓûêΓûê  sjeikene - ....                          
ΓûêΓûê  KIBBE - Red Text Converter                     
██  oboy - Luft på boks                        
ΓûêΓûê  Second Chance - Alien Donut Spitter                
ΓûêΓûê  Lighth0sue - En beskjed til Arne :)                
ΓûêΓûê  Sleeping on the job. - its a bit last year             
ΓûêΓûê  Captain Obvious - Captain Obvious                 
ΓûêΓûê  Team Fisk - Meningsl├╕s spareb├╕rse                 
ΓûêΓûê  Second Chance Gaming - The Useless car               
ΓûêΓûê  Team K - TG K                           
ΓûêΓûê  Team Teletubbies - Nullgangen                   
██  Kai Emil Wågheim - nyttark - a linux program            
██  Gutta på skauen - Data Spell                    
ΓûêΓûê  Team Nuddel - Mr. Lee Kj├╕tt vs. Kylling              
ΓûêΓûê  Team Pappeske - Pappeske :)                    
ΓûêΓûê  CapriTeam - dritt stygg iphone docking lader            
ΓûêΓûô  Gone - ubrukelig                          
ΓûôΓûÆ  Moog - Reality Checker                       
ΓûÆΓûæ
Γûæ

Go to top