pouët.net

Go to bottom

Antiq 1996 results


        ù DINASTY ù D-EYES ù THERAPY presents ù


     ²ÜÛ²ÜÜ þ²ÛÛß²þÜ ²ÛßÛÛÛß²ÜÛ²  ²ÜÛ²ÜÜ ²Û ²ÜÛ²ÜÜ  ²ÜÛ²ÜÜ cR!
    ÞÛÛ ÞÛÛÝ ÞÛÛ ÛÛÝþÛ ÛÛÛ ßÛß ÜÞÛÛ ÞÛÛÝ ÛÝ ÞÛÛ ÞÛÛÝ ÞÛÛ ÞÛÛÝ
    ÛÛ² ÛÛ² ÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛ   ÞÝÛ² ÛÛÛ  ²ÛÛ ²ÛÛ ÛÛÛ° ÛÛÛ
    ÛÞ² °ÛÛ² ÛÛÛ ²ÛÛ þÜßÛÛ ÞÛÛÝ ÛÞ² °ÛÞÝ  ²ÛÛ ²ÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ
    ÛÜÛ °ÛÛ² ÛÛÛ° ²ÛÛ ÞÝÛÛ ÛÛÛ° ÛÜÛ °ÛÜßþ  ÛÛÛ° ²ÛÝ ÛÛÛܲÜÜ
   þßÛÛÛßß²ÛÛ ÛÛÛ° ÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ °²ÛÛ  ÛÛÛ° ÛÛÛ ÞÛÛÛþÞÛÛÝ
    ÛÛÛ° ÛÞÝ ÞÛÛ° Û²Û  ÛÛÜ ÞÛÛ ÛÛÛ ²ÛÛ  ÛÛÛ° ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ
    ßÛÛ° ÛÜßþ ²ÛÛ Û²Û  ÛÛÛ ÞÛ² ßÛÛ ÛÛÛ  ÞÛÛÝÜÛÛÛÝ ÛÛÛ ²ÛÝÜ
    ÛÛÛ ÛÛÛ° ²ÛÛ ÛÛÛ  ÛÛ² ÛÛ² ÛÛÛ ÛÛÛ°  ßß²ßÛÛÛ° ÛÛ² ²ÛÞÝ
    ÛÛß ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÝ  ÛÛ² ÛÛ² ÛÛß ÛÛÛ  ÛÛ² ÛÛÛ ÛÛ² ÛÛÛ°
    ÛÛ² ²ÛÛ ÛÛÛ ÛÛ²  ²Û² ÛÛÛ ÛÛ² ²ÛÛ  ÛÛ² ÛÛÛ ÛÛ² ÛÛÛ
    ßÛÛÛ ÛÛÛþ ÛÛÛ ÞÝÛ²  ÞÛÛ ²ÛÛ ßÞÛÛݲÛÛÝ  ÞÛÛݲÛÛÝ ÞÛÛݲÛÛÝ
    ²ÛÛ ßÛÛ ÛÛÛ ßÜÛÛ  ÛÛÛ ²ÛÛ  ßß²ÛßßÛþ  ßß²Ûßß  ßß²Ûßß


             ú þ THE þ FIRST þ BLOW þ ú

              ðtHEðoFFiCiALðrESULTSð

            1996.08.30.-09.01 P‚cs/Hungary

              Number of visitors: 452
              Number of voters: 152


  PC demo :

 1.: no.3 Prostate by Astroidea       points: 249
 2.: no.2 Haze by Shock!           points: 219
 3.: no.1 Infinite Dreams by Demonsoft    points: 135

  PC intro:

 1.: no.3 Fruits by Exhumers         points: 244
 2.: no.2 Debut by Emperor          points: 178
 3.: no.1 The Name is Oblige by Axiome    points: 157


 PC 4Kb intro:

 1.: no.6 Desert by Exosworm/Enlightenment  points: 169
 2.: no.7 Palcika by Abaddon         points: 113
 3.: no.3 Bomb by Exhumers          points: 104
 4.: no.4 The Lion Sleeps Tonight by HOE   points: 65
 5.: no.2 Methodology by ByTeam       points: 52

  1Kb intro:

 1.: no.5 Unoptimized by TSC/SHOCK!     points: 177
 2.: no.6 Argonautical by Silicon Brain   points: 126
 3.: no.7 Life by Pupu/Urinate!       points: 58
 4.: no.2 GROG by Larry/CaPaN¥a       points: 50
 5.: no.1 CRISPY by Corpse/CaPaN¥a      points: 35

 Amiga demo :

 1.: no.1 Muscles by Impulse         points: 338

 Amiga intro:

 1.: no.2 Water 'n' Fire by Therapy     points: 273
 2.: no.3 Life on the Mars by Forcers Team  points: 141
 3.: no.1 Luna by FRAME 18          points: 115

  C64 demo :

 1.: no.1 Inhumanity 3 by Resource      points: 320


  C64 music:

 1.: no.1 House by ROY/Resource/Replay    points: 295

  C64 gfx :

 1.: no.1 Manga by Splash/Resource      points: 296

  PC 286 :

 Sorry, no entries :(

  4 chn. music:

 1.: no.11 Light Blue by Le Noir/UnitedForce points: 112
 2.: no.5 Compo&Demo Final by pat/Frame 18  points: 62
 3.: no.1 Egy forr¢ Ny r by Shamen/CDI    points: 59
 4.: no.13 Deaf Dog Blues by Sly Spy/UnitedF points: 55
 5.: no.6 Majbiba by Nat/Frame 18      points: 51

  Multi Ch. music:

 1.: no.14 Quiet Place by Woland/Exhumers  points: 73
 2.: no.4 Wind by Deansdale/SHOCK!      points: 71
 3.: no.8 Horse by Plasmablade/Murmidones  points: 65
 4.: no.10 DEEP by Squesh/Axioma       points: 64
 5.: no.7 Victims of Life by ATX/SHOCK!   points: 58

  Beethoven :

 1.: no.6 Happy-Rave MIX by PIT/AG     points: 180
 2.: no.4 10. Szinfonia by Rapier/AG     points: 116
 3.: no.3 Drummed by Lorenzo/Darkside    points: 74


  Graphics:

 1.: no.7 Pain by WARD/Enlightenment     points: 187
 2.: no.1 Acid Hearth by DAS/SHOCK!     points: 115
 3.: no.8 Octopus by Grass/CDI        points: 69
 4.: no.2 Get Mem by Edo Uno         points: 49
 5.: no.3 I Hate Cats! by Peachy/FC :)    points: 45

  Raytrace:

 1.: no.6 Timer by KvAzar          points: 139
 2.: no.7 Wake Up! by Laky/Murmidones    points: 124
 3.: no.1 MIG 29 by Achos          points: 97
 4.: no.8 Hamutart¢ by M tray J¢zsef     points: 51
 5.: no.9 JMagic - The Kondomic by Taikamies points: 48

  Lamer :

 1.: no.5 Finish Him! by CaPaN¥a       points: 240
 2.: no.4 FT2 by Hooligans          points: 181
 3.: no.3 LamerDemo by POOR!         points: 100
 4.: no.2 Trashcan by CD (hardware)     points: 34
 5.: no.1 XTcompo by BrainSuckers (hardware) points: 19


  DOOM compo:

 1: Cyber Tiborc

  DUKE NUKEM compo:

 1: Jr. Ewing.  Sponsored by: EUROPROFIL Kft, MATV Rt., NOKIA, M&M Kft., FEFO Kft.,
  Computer Corner, DATABOX, CarboComp Kft.Go to top