pouët.net

Go to bottom

NetZone 1997

added on the 2000-11-17 19:02:27 by Tex Tex
invittype prodname rulez piggie sucks avg popularity
invitation Amiga AGA Netzone invitation by Ramses 2 1 0 0.67
 42%
gamedevtype prodname rulez piggie sucks avg popularity
2nd game MS-Dos Paciland by Fire Dream 2 1 0 0.67
 45%
pc demotype prodname rulez piggie sucks avg popularity
3rd demo MS-Dos/gus Arise by Vyger 0 2 0 0.00
 39%
pc 64ktype prodname rulez piggie sucks avg popularity
1st 64k MS-Dos Birthday by Adrenaline [web] 0 1 0 0.00
 0%
2nd 64k MS-Dos Fire by Fire Dream 1 2 1 0.00
 38%
Go to top