pouët.net

Go to bottom

Sorry Ass

           .- Happy 35th birthday, IBM PC! -.

                       `ì'
              ÂÜÜÜ          ÜÜßÛß"
               ,ßÛ²ÛÜ  `ì'    ÜÛÛþ±
   Üþ¿ Üþ¿ Üþ¿ Üþ¿ Ü ¿   ø²ÜßÛÛ±      ÛÛßܲ    .Ü Üþ¿ Üþ¿
   ÈªÜ Ý º Ç' Ç' ÈªÛ    ß± Û²Ý ,Ü   ÞÛ ±²    Æþ¶ ÈªÜ ÈªÜ
    Þ Ÿ ´`Ý ±`Ý Þ  `ì'  ßÛ²°øþßÝÜ|ÜÛ ±ß     Ý Û Þ Þ
   ± | ± þ ± ] õ | ± |      "ÛÛþ±²|ß°ÜßÛß"  `ì'  ¶ ² ± | ± |
   Ó¾ Ó¾ Ð ­ : ! Ó¾    `ì' ²ÛßÛß²ÛÛÛÛÜ       ; þ Ó¾ Ó¾
                   ÞÛßÜßÛÜßÜÛ± -V
Ü ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ Ü ±²ÛÛÛÛÜÛÜÛ Ü ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ
Ûß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÜÜÜøßßß" ßß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß
 ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ Ü Þß ±ÛÛÛÜÛßßÛÜ Ü ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ Ü
 ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß Ü ÛÜ °²ÛÛÛÛÛ²° ²ÝÞß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß Ü
Ü ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ±ÛÛÜÜÛÛÛÛÛÜÜÛ± ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ
Ûß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²ß þ ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß ÜÛß
                   ßßÜÜßßß²±
                    ßß ²± Ü
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Sorry Ass, by VileR ÄÄ ßþÜÜÜÜß ÄÄÄÄÄÄÄ 08/2016 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  Û :                                : Û
  Û ³   ...a tiny tribute for the IBM PC's 35th anniversary...   ³ Û
  Û ³      revisiting Bill Gates' uncontested gaming      ³ Û
  Û ³       milestone from PC-DOS 1.0: DONKEY.BAS       ³ Û
  Û ³                                ³ Û
  Û ³         now in a boot sector near you!         ³ Û
  Û ³          :: CGA+/8088+/PCspeaker ::          ³ Û
  Û ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ Û
  Û ³   This 512-byte game should run on most x86 PCS, all the   ³ Û
  Û ³    way back to the original IBM 5150. A smaller .COM    ³ Û
  Û ³         version is available for DOS.         ³ Û
  Û ³                                ³ Û
  Û ³   The 360KB disk image can be optionally padded to your   ³ Û
  Û ³    favorite standard floppy size, written to disk, or    ³ Û
  Û ³    loaded in DOSBox ("boot sorryass.ima")/PCEm/etc.    ³ Û
  Û ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ Û
  Û ³    - ESC to exit (DOS) or restart (boot version) -     ³ Û
  Û ³        - any other key to switch lanes -        ³ Û
  Û ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ Û
  Û ³      Greets/thanks: hargle, HellMood, qkumba,      ³ Û
  Û ³       reenigne, ripsaw8080, Scali, Trixter       ³ Û
  Û ³                                ³ Û
  Ü :            http://int10h.org            : Ü
  þ ù                                ù þ
  ù                                  ù
Go to top