pouët.net

Go to bottom

Emetic by Eternity Industry

			   ù
	:		  /|					 :
    ::_________ ___	___/_|___________________________________:_
   :::\  ____//  \/ ____/  _______  ____ __)	  _____:dmn
   :::/  __/_/	 /  |	  /__/ /  | /  |	  /____:::
   _:_/	 |  \	/  |	 /  | /   |/   |	 /	|::
   ___________|____\/   |___   | \_____|\_____|___	|:::
   ::::::::::::::::/______|::/_____|:::::::::::::::::/_______|::::
	 úú::::::::ú e ú m ú e ú t ú i ú c ú:::::::::úú

	   chaos.constructions.ooo^512 bytes intro compo^ei

		 ultimate release [512 bytes raytracing]
   ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄÍ»
   ³°°°þ°°°°°°°°°°°°°°°°::ú fúeúaútúuúrúeús ú::°°°°°°°°°°°°°°°þ°°°|
   ÈÄÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͳÍÄļ
   ÚÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͳÍÄ¿
   ³ þ	 ÚÄÄÄÄÄ--- - - pointlight -	- --ÄÄÄÄÄÄÄ¿	þ ³
   |  ÚÄÄ-Ä-³Ä¿		  shadows		 ÚijÄ-Ä¿  ³
   Ú³ÄÄÄ¿³ ÚÄÄÅÄÙ ambient, diffuse & specular shading ÀÄÅÄ¿ ³ÚÄij¿
   ÀÅÄ-ÄÅÄ--ÅÄÄ´	   texture mapping		  ÃÄÅ-ÄÅÄ-ÅÙ
   ³  ÀÙ ³ |	    dynamic scene		  ³ ³ ÀÙ ³
   ³    | ³					  | |	  ³
   | þ  ú À its true raytracing, no fake techniques Ù ú	þ ³
   ÀÄijÄÄÄÄÄÄ---ú----ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ-- ú ---ÄÄÄÄijÄÄÙ
	 |		  |		  ú			|
	 |		  ú					|
   ÉÍÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-- ú ----ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄͳÍÄÍ»
   ³°°°þ°°°°°°°°°°::ú rúeúqúuúiúrúeúmúeúnútús ú::°°°°°°°°°°°°°þ°°°³
   ÈÄÄͳÍÄÄÄÄÄÄ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͳÍÄļ
   ÚÄͳÍÄÄÄÄÄÄ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- ú ----ÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄͳÍÄ¿
   ³ þ	Úpiii-5oo (no crafty tricks) -> MHz needed¿	þ |
   |  ÚÄ-Ä-³Ä¿					ÚijÄ-ÄÄ¿  ³
   Ú³Ä-Ä¿ÀÄ-ÄÄÅÄÙ ÚÄÄÄ-ÄÄ- dec [size] -ÄÄÄ-ÄÄ¿	ÀÄÅÄ-ÄÄÙÚÄÄ|¿
   ÀÅÄÄþÄÄÄÄ--ÄÄÄÄÄÅÄÄ-ÄÄÄ- dec [speed] --ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄÄÄÄÄþÄÄÅÙ
   ÀÄijÄÄÄÄÂÄÄ---ú---ÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄ-ú--ÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄ---ÄÂÄÄÄ-ÄÄijÄÄÙ
	 |  ú 	    |			|	|
	 |		    ù			ú	|
   ÉÍÄͳÍÄÄÄÄ---ú----ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͳÍÄÍ»
   ³°°°þ°°°°°°°°°°°°°°::ú cúrúeúdúiútús ú::°°°°°°°°°°°°°°°°°°°þ°°°³
   ÈÄÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄ--ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͳÍÄļ
   ÚÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄÄ---ú----ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---ú--ÄÄÄͳÍÄ¿
   ³ þ   code............................pyrodex^ei	þ |
   ÚÅÄÄÄÄÄÄ-úascii.............................d-man^eiú--Ä-ú-ÄÄij¿
   À|ÄÄþÄÄÄ-úmoral support..........all ei active stuffú--Ä-ÄÄþÄÄÅÙ
   ÀÄijÄÄÄÄÄÄ-ÄÂÄÄÄÄ--ÄÄÄÄ---ú--ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ú---ÄÂÄÄÄÄÄijÄÄÙ
	 |	 |		    ú		 |	|
	 |	 ø					 ú	|
   ÉÍÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄ--ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄ--ÄÄÄͳÍÄÍ»
   ³°°°þ°°°°°°°°°°°°°°°°°::ú gúrúeúeútús ú::°°°°°°°°°°°°°°°°°°þ°°°³
   ÈÄÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ú--ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄ--ÄÄͳÍÄļ
   ÚÄͳÍÄÄÄÄÄÄ-Ä--ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄͳÍÄ¿
   ijÄÄþÄÄÄÄÄÄÄ-ú all pc, amiga, zx, c64, bk scene ú--ÄÄÄÄÄÄÄÄþÄÄ|Ä
   ÀÄijÄÄ--ú---ÄÂÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄÄÄÄ---ú---ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÂÄÄÄ-ÄijÄÄÙ
	 |	  |			  ú		 :	|
	 |	  ú					 ú	|
   ÉÍÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ---ú----ÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄͳÍÄÍ»
   ³°°°þ°°°°°°°°°°°°°°°::ú cúoúnútúaúcútús ú::°°°°°°°°°°°°°°°°þ°°°³
   ÈÄÄͳÍÄÄÄ--ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄͳÍÄļ
   ÚÄͳÍÄÄÄÄÄÄÄÄ--ú---ÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ú---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ÄÄÄÄͳÍÄ¿
   Ä|ÄÄþÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-- - úeternity@iname.ruú - --ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþÄÄ|Ä
   ÀÄÄÄÄÄ---ú---ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ú----ÄÄ-ÂÄÄÄÙ
		   | 		:		    |
		   ú (c) eternity industry'y2k	    ú
	 especially 4 chaos constructions'ooo pc 512 intro compo
Go to top