pouët.net

Go to bottom

cameo innerloop by MadWizards [web]

short:  "Cameo Innerloop" by Madwizards at Rush Hours`99
uploader: zorka19@puma.tu.koszalin.pl [Azzaro]
author:  skip@zse.bydgoszcz.pl [Mavey]
type:   Demo/aga
                        ._______________
                        |       /.
Tam, gdzie rosnâ dzikie kwaty róû, gdzie zîoty |       ¯|
  karzeî nalewa wspaniaîy napój do malutkich | ½½½½½½½½½½½½½ |
   czarek swoich wspóîtowarzyszy. Tam, gdzie | ½½½½½½½½½½½½½ |
  dwunastu astralnych pilotów co roku wkracza | ½½½    ½½ |
   na zielonâ îâkë, by poîâczyê swe umysîy w | ½½½½½½½½½½½½½ |
 uprawionym trawâ nastroju. Tam, gdzie chemia | ½½½      |
   miesza sië z alchemiâ, by czyniê cuda na | ½½½½½½½½½½½½½ |
   swoistym przedpolu sîawy i wîadzy, czyli |        |
       demoscenie komputerowej. Witaj na | ½½½½   ½½½½ |
     surrealistycznej wyspie poôród chmur | ½½½½½  ½½½½½ |
 i oceanu ludzkich westchnieï. Witaj w krainie |  ½½½½½½½  |
                szalonej magii |  ½½½½½½½  |
                        | ½½½½½  ½½½½½ |
 - a z z a r o . m a d w i z a r d s . 1 9 9 9 | ½½½½   ½½½½ |
                        |        |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½   ½½½½ |
                        | ½½½      |
                        | ½½½   ½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        |        |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½    ½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½      |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        |        |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½      |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        |      ½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        |        |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½      |
    2034 drop your weapon now! 181 excess! | ½½½½½½½½½½½½½ |
         we`re coming strong and huge! |      ½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        |        |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½    ½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        |        |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        | ½½½½     |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        |     ½½½½ |
                        | ½½½½   ½½½½ |
                        | ½½½½½½½½½½½½½ |
                        |        | H A P P Y
                        |        | ANNIVERSARY
                        |        |
   .               _ _ _   |_____     |   .
  __l______________  __________ / / /___ /_____/ ________|______|___
   ·   _ _ _  /___/____   / / /  /__________/        :
   ¦   / / /     __/  _/_/_/         . m A w I . ¦
  ___|___ / / /______________________________________________________l__
  kem: _/_/_/ cud czy nie cud? szalona magia...       |   ¦k0
                        |        |
                        |        |
                        |        |
           M A D W I Z A R D S - C A M E O I N N E R L O O P.
                        |        |
                   E X C E S S I S S U E 5 P R O M O.
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
 PERFORMAED BY: [MAVEY]........................[CODEWORK,MODELLING,CONCEPTION],
        [AZZARO]................................[CONCEPTION,VIZUALISM],
        [SUPERFML]..................................[AUDIO ATMOSPHERE],
        [LUCKY]...............................[PIXELWORKING,VIZUALISM],
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
   GREETINGS TO: POTION, PHASE TRUCE, DUAL CREW - SHINING, PIC SAINT LOUP,
          ANADUNE, SCOOPEX, DECREE, THE BLACK LOTUS, FLOPPY, MYSTIC,
          TASKI, NAH-KOLOR, OLD BULLS, DIONE, ABSURD, NETWORK, IRIS,
          APATHY, APPENDIX, RAVE NETWORK OVERSCAN, AMNESTY, VEEZYA,
          SPAWN, DEPTH, HYPNOTIZE, HAUJOBB, LOVEBOAT, OFTENHIDE,
          EMBORA, EMBASSY, AGRAVEDICT, WHELPZ, VENUS ART, GARBAGE,
          THE GRID, PICCO, GIANTS, HOCUS POCUS, MOONS, VENTURE,
          PRIDE, PLASTIC, CEFALON, DARKAGE, MANTRA, SECTOR5, DECK 6,
          DES FENTOCHES, NEON, UPROUGH, HIGH VOLTAGE. «RANDOM ORDER»
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
   REQUIREMENTS: AGA BASED AMIGA WITH MINIMUM MC68020 PROCESSOR AND FOUR MB
          OF FAST MEMORY. RECOMMENDED HARDWARE IS AT LEAST !MC68030!
          PROCESSOR AND 8 MEGABYTES OF FAST MEMORY. IF YOU ONLY HAVE
          04 MB OF FASTRAM TRY TO DECRUNCH THIS DENTRO AND REPACK IT
          WITH USING TITANICS CRUNCHER OR SIMILAR STUFF COMPRESSOR.
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
    CODER NOTE: I CODED THIS SMALL THING JUST BECAUSE AZZARO ASKED FOR IT
          AT ASTROSYN`99 COPY PARTY AND I PROMISED TO DO IT AS FAST
          AS I CAN. IT`S NOTHING SPECIAL, DONE IN REALLY HURRY. END
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
   POLISH WORDS: W ODPOWIEDZI NA POCHRZÂKIWANIA MADBARTA NA TEMAT WYSTAWIA
          NIA ZAPOWIEDZI MAGAZYNÓW W DEMO COMPO - JAK SAM WIDZISZ
          DROGI BARTOSZU, CZASAMI TAKIE PROMO MOÛE WYCZESAÊ NIEJED
          NO DEMKO, SZCZEGÓLNIE PO TYM, CO OSTATNIO WIDZIELIÔMY NA
          ZACHODZIE. KORZYSTAJÂC Z OKAZJI MACHAMY ÎAPKAMI KONKUREN
          CJI. PAMIËTAJCIE - KTO STOI W MIEJSCU, TEN SIË COFA, CO
          BYÊ MOÛE ZOBACZYMY NIEDÎUGO NA CHARTSACH. ZGODNIE Z TRADY
          CJÂ KAÛDE PROMO KODUJE INNY KODER I CO DRUGIE JEST PO POL
          SKU I Z JAJEM, DLATEGO KOLEJNE BËDZIE WESOÎE. THE END
          I DZIËKUJEMY ZA SUPPORTOWANIE NASZEGO PIËKNEGO MAGAZYNU=]
                        |        |
    MORE INFOS: THIS PROMO WAS PLANNED TO BE SHOWN AT ABDUCTION`99 IN FIN
          LAND, BUT DUE THE PARTY CANCELLING WE SHOW IT AT POLISH
          C-P RUSH HOURS`99 WITH OTHER MADWIZARDS DEMO RELEASES. WE
          HOPE YOU LIKE THIS PROD AND SUPPORT US AT THESE ADDRESSES
                        |        |
          EXCESS STAFF HQ - BELOS/MAWI; E-MAIL: BELOS@WSI.EDU.PL OR
          RAFAL BIEL; CZWARTAKOW 3/27; 43-301 BIELSKO-BIALA; POLAND
                        |        |
          MCR/MADWIZARDS - ELECTRONIC-MAIL: MCR@WSZ.TARNOW.PL  OR
          WOJTEK NOWAK; CZERWONYCH KLONOW 5/2; 33101 TARNOW; POLAND
                        |        |
          AZZARO/MAdWIZARDS; E-MAIL: ZORKA19@PUMA.TU.KOSZALIN.PL OR
          TOMASZ WISNIEWSKI; SZEROKA 35/8; 75-814 KOSZALIN; POLAND
                        |        |
          PUNISHER/MADWIZARDS; NO ELECTRONIC MAIL AVAILABLE YET-TRY
          JONAS O`BRIEN; HUVIKVEIEN 32B; 3222 SANDEFJORD; NORWAY
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
 R E A L   __ S U R R E A L _________   |        |
     __ /\/-        \    /   |___      |   ____
    -\/-\ __         \ __ /_______\ /      | __ \ /
      \/-\/---- - - ---------\\/ /    |\/--- - -- - |- \/ \/
 _______  \/ _________ _________  _________|  __________ |_________
_\ ___/__ /  \ _   /_\  ____/___\  ___/__ \  ___ /__\  ___ /______
  _____/______|\/  /  \        _____/___\__  \/  \__  \/
  ___   __ |   /   \    _  __    __ \____    \___  _
  \     /  _ /__   \    \  \     /   \/     \/  \
..: \    /   \/  \ :.. \  ..: \ ...\  ..: /:. __    __   ...:\__
____/   /___|     \____/    \___/   /_____/    /      /
---/   /----|__________\--/__________\-/   /   /________/\__________/--
 /______/                /______/       |  az0!/sea
                        |        |
 E X C E S S D I S K M A G A Z I N E F I V E |- - ---- --- --|___
    B Y M A D W I Z A R D S F A K T O R Y |        \ /
                        |        |\/
          H I G H E R S T A T E O F |        |
           C O N S C I O U S N E S S |        |
                        |        |
                        |        |
      S O O N O N Y O U R S C R E E N |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |    _    |
 ------------------------------------------------------//---------------------
       M A D W I Z A R D S - C A M E O I N N E R L O O P
 ------------------------------------------------------//---------------------
                        |    ¯   |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        * _ _      |
                        |\\//      |
                        | \/      |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
                        |        |
         MADWIZARDS 1999. TOTAL MAGIC |        | SINCE 1995
                        |       _|
                        |______________\·

[c]99sativemeaminimalservicecompany
asciisbykempy/kore&azzaro/sativemea
Go to top